Program hátrányos helyzetű diákoknak

Az idén is többletpontot igényelhetnek, valamint részt vehetnek a Katapult Mentorprogramban a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű felvételizők. A rászorultság fokától függően a felvételi eljárás alapdíjából is engedményt kapnak.
A hátrányos helyzetű felvételizők a jelentkezési lapon huszonöt, a halmozottan hátrányos helyzetűek jelentkezési helyenként ötven többletpontot igényelhetnek. Akik dokumentumokkal igazolják jogosultságukat, részben vagy teljes egészében mentesülnek a felvételi eljárás alapdíjának azonnali befizetése alól. A halmozottan hátrányos helyzetűek százszázalékos támogatásban részesülnek, míg a hátrányos helyzetűeknek az Oktatási Hivataltól kapott csekken utólag kell befizetniük az eljárási alapdíj felét.
 
Az egyetemre, főiskolára bekerülő rászorulók érdekeit a Katapult Mentorprogram képviseli. A kirendelt mentorok gondoskodnak arról, hogy a hátrányos helyzetűek a felsőoktatási intézménytől is megkapják a nekik járó juttatásokat.
 
Hátrányos helyzetű az a huszonöt évnél fiatalabb felvételiző, akit középfokú tanulmányai során a jegyző védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak utána, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt. Halmozottan hátrányos helyzetűnek számít, akinek gondviselő szülője a tankötelessé válás időpontjában legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, illetve az, akit tartós nevelésbe vettek. 
 
(m)