Rendelet szabályozza a játéktermek nyitását

Az önkormányzat nem támogatja, hogy újabb játéktermek nyíljanak, illetve pénznyerő automaták üzemeljenek a Hegyvidéken. Mostantól rendelet szabályozza, hogy nem létesíthető játékterem ifjúsági, gyermek-, oktatási-nevelési, egyházi és egészségügyi intézmény ötszáz méteres körzetében – erről született döntés a legutóbbi testületi ülésen. A képviselők elfogadták a 2010-es költségvetési koncepciót, amely szerint a korábbiakkal össze nem hasonlítható, szigorú gazdálkodásra van szükség.

Módosította az önkormányzat a júniusban megalkotott parkolási rendeletét. A két változás közül az egyik, hogy a fővárosi közgyűlés által szorgalmazott hat parkolási zóna kialakítására csak 2011. január 1-jétől kerül sor, azaz jövőre még marad a jelenlegi állapot. Változik ugyanakkor a második személygépkocsira adható kedvezmény mértéke (az első autóra továbbra is 100% kedvezmény jár). Ha a második gépjármű az EURO 3 környezetvédemi kategóriának felel meg, a kedvezmény mértéke 10%, ha EURO 4-es besorolásba tartozik, 30%, ha pedig a legmagasabb, EURO 5-ös besorolású, akkor 50%-os kedvezménnyel váltható ki az éves parkolási engedély.

Vagyongazdálkodási stratégia született
Elismerés fogadta a képviselők részéről a most elkészült vagyongazdálkodási koncepciót, amelyet többen évek, sőt választási ciklusok óta hiányoltak és szorgalmaztak. Az előterjesztés, amely középtávú vagyongazdálkodási stratégiaként is felfogható, elemenként részletezi az önkormányzat vagyonát, megfogalmazza az azokkal való gazdálkodás lehetséges eszközeit, és hasznosításukkal kapcsolatban javaslatokat, feladatokat fogalmaz meg.

Változtatási tilalmat rendelt el a képviselő-testület a Rácz Aladár utat a Melinda úttal összekötő út nyomvonalán található magántulajdonú telkekre, továbbá a Szépkilátás út–Tücsök utca– Diana utca–Költő utca–Csonka utca–Mártonhegyi út–Karthauzi utca által határolt intézményi területre. Az előterjesztés szerint az első esetben a végleges szakmai döntésekig, illetve a rendezési terv elfogadásáig szükséges a korlátozás, míg a másiknál a lakókörnyezetbe ékelődő intézményi terület felülvizsgálata indokolja a tilalmat.

Az önkormányzat vezetése nem támogatja, hogy a kerületben – a már meglévőkön kívül – játékterem nyíljon, illetve pénznyerő automaták üzemeljenek. A korábbi jogszabályok szerint a jegyző mérlegelési jogkörében utasíthatta el a kérelmeket, de az újabb jogszabályok szerint ilyen tiltás alapja csak önkormányzati rendelet lehet. A testület egyhangú döntéssel helyi rendeletet alkotott, amelynek értelmében a kerület területén I. és II. kategóriába tartozó játékterem nem létesíthető ifjúsági, gyermek-, oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, egyházi és egészségügyi intézmény 500 méteres körzetében.

Szigorú gazdálkodás szükséges
Rövid vitát követően, 18 „igen” és 9 ellenszavazat mellett módosította a testület a 2009. évi költségvetési rendeletét, amelyben a bevételi főösszeg 14 923 729 E Ft, a hiány 3 200 000 E Ft, a kiadási főösszeg 17 991 659 E Ft, míg a finanszírozási kiadások összege 132 070 E Ft. Az önkormányzat sikerrel járt az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által kiírt pályázaton, így hét településőr foglalkoztatására nyílik lehetőség. A településőrök a közterület-felügyelők munkáját segítik, illetve egyéb, például vagyonvédelmi feladatokat látnak el.

Az önkormányzat 2009. I–III. negyedévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót rövid vitát követően, 18 „igen”, 2 „nem” szavazattal, 6 tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A 2010-es költségvetési koncepció szerint (amelyet 17–5–4 arányban szavaztak meg) a korábbiakkal össze nem hasonlítható, feszes tervezés és tudatos likviditáskezelés szükséges az önkormányzat gazdálkodásában.

Az állami támogatás nominális csökkenése mellett növekszik az ellátottak száma, bővülnek az önkormányzati feladatok, így az alapfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet. A bizonytalanságok ellenére kiemelkedően fontos az intézmények működőképességének megőrzése, ugyanakkor elvárás velük szemben, hogy a kényszerű megszorítások közepette is takarékosan gazdálkodjanak, és tegyenek meg mindent saját működési bevételeik növelése érdekében.

Erdei iskola a Mátyás király úton Folyik a MOM–Gesztenyés kert kulturális, sport- és szabadidőnegyed funkcióbővítő fejlesztésének előkészítése, a második fordulóra benyújtott pályázat szakmai értékeléséről várhatóan december elején születik döntés. A konkrét tervezések során világossá vált, hogy a fejlesztések során megvalósuló létesítmények üzemeltetése a jelenleginél sokkal több és összetettebb feladatot jelent, ezért egyhangú döntéssel úgy határozott a testület, hogy azokat bérbeadás útján kívánja hasznosítani – a művelődési központ funkciójának biztosítása mellett. A Sirály utcai szolgáltató épület és mélygarázs étterme, előadóterme, sportszerkölcsönzője és a nyilvános illemhely üzemeltetése 15 évre szóló koncessziós szerződés alapján történik majd. A befolyt összeg a projekt fejlesztési támogatással nem érintett tételeire fordítható.

Az önkormányzat közbeszerzési eljárás keretében, adásvétel útján szerezte meg augusztusban a Mátyás király út 53/b alatti ingatlant (amely mintegy 12 ezer négyzetméter alapterületű, iskola és udvar, sportpálya és kiszolgálóhelyiségek találhatók rajta). Ez országos jelentőségű védett természeti hely, az ökológiai hálózat és a NATURA 2000 program része, és a tervek szerint erdei iskolát alakítanak ki rajta. A testület egyhangú döntéssel a Faber Kft. üzemeltetésébe adta a területet.

A Pilisi Parkerdő Zrt. könyvtára volt egykor a Csillagvölgyi út 5/b alatti telken lévő, ma már igen leromlott állapotú, de helyi védelem alatt álló két épület. A teljes felújítást igénylő és külső megjelenésében nem változtatható felépítményes ingatlan kikiáltási árát 80 millió forintban határozták meg a képviselők.

Ez év végén lejár a Jókai Klubban található étterem és a hozzá tartozó terasz bérleti jogviszonya. A testület egyetértett a hasznosításra vonatkozó pályázat kiírásával öt év határozott időtartamra, ami a bérlő kérelmére újabb öt évvel meghosszabbítható.

Egy Árnyas úti lakás bérbeadásáról egyhangúlag döntöttek. A kedvezményezett család már húsz éve bérelte, és rendszeresen végzett benne felújítási munkákat, csak az utóbbi hónapokban veszítette el bérleti jogát a díjfizetés elmaradása miatt. Időközben rendezte a tartozást, és a polgármester javaslatára mint új bérlő óvadék megállapítása mellett visszakaphatta a bérleti jogot.

Rövidebb ügyintézési határidő
Módosította a testület több helyi rendeletét, amely kapcsolódik a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályainak módosításáról szóló törvény október 1-jétől hatályos rendelkezéseihez. A változások gyakorlatilag minden állampolgárt érintenek, aki ügyet intéz az önkormányzatban. Csak egy példa: az ügyintézési határidő 30 napról 22 munkanapra, a fellebbezési határidő 15 napról 10 munkanapra csökkent.

Jelenleg – ideiglenes megbízás alapján – Balázs Attila kutató irányítja a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményt, mivel az álláshelyre kiírt korábbi pályáztatás megfelelő pályázó hiányában érvénytelennek bizonyult. A vezetői megbízás 2010. február 28-ig szól, így időszerűvé vált új pályázat kiírása, amelynek tartalmával a testület egyhangúlag egyetértett.

Pokorni Zoltán polgármester arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Soósné Halmi Ibolya, a pénzügyi iroda vezetője közös megegyezéssel távozott a hivatalból, feladatát Szűtsné Kiss Zsuzsanna vette át. Beszámolója keretében mindenki figyelmébe ajánlotta az Egészséges Hegyvidék című új kiadványt, illetve a november 23-án induló Hegyvidék Kártyát (utóbbiról bővebben a 4. oldalon olvashatnak). A polgármester kiemelte, hogy a sokak által kedvelt biopiac a művelődési központ felújítása idején a Jagelló úti autóparkolóban várja a vásárlókat.

Az ülés végén dr. Salamin András bejelentette, hogy vandál kezek letörték a Szent Anna-réten lévő keresztet. Dr. Tarr Ferenc orvosprofesszor és családja, valamint a képviselő közösen egy új keresztet állítottak fel.

-jj-