sikeres
A Medgyaszay-házak különleges homlokzatukkal a kerület szép színfoltjai

Sikeres szövetség a társasházakkal

Az idén járnak le az ötvenlakásosnál nagyobb társasházakkal elsőként megkötött, öt évre szóló támogatási megállapodások. A Szövetségi Szerződés keretében harminc lakóközösség mintegy kétszázmillió forintból gazdálkodhatott.
Éppen a programba elsők közt bekapcsolódó Kiss János altábornagy utca 59. alatti társasház udvarán jelentette be 2003-ban a Hegyvidék akkori polgármestere, hogy az önkormányzat segítséget kíván nyújtani az ötvenlakásosnál nagyobb társasházaknak. A Szövetségi Szerződés lényege, hogy a lakóközösségek előre meghatározott ütemterv alapján öt év alatt végeztetik el a pályázatukban megjelölt munkákat.
 
A Kiss János altábornagy utca 55. és 57. alatti társasházak 2005-ben, az 59. a következő évben írta alá a szerződést – tájékoztatta lapunkat a Medgyaszay István által tervezett épületek közös képviseletét ellátó Vargáné Szilágyi Erzsébet. Mindhárom épületben elkészítették az építészeti felmérést és a felújítási terveket, majd megkezdődhetett a kivitelezés. Az 55.-ben az eredeti állapotnak megfelelően helyreállították az erkélyeket, jelenleg is folyamatban van a Margaréta utca felőli homlokzat rekonstrukciója, és még ebben az évben kicserélik a gáz-alapvezetéket. Ez utóbbi eredetileg nem szerepelt a felújítási tervben, de az önkormányzattal kötött szerződés lehetővé teszi, hogy szükséghelyzetben, vagy a közművállalatoktól kapott kötelezvény miatt eltérjenek az eredeti megállapodástól.
 
Az 57.-ben statikai megerősítés, homlokzatfelújítás és az erkélyek rekonstrukciója valósult meg, az 59.-ben megújult a belső elektromos hálózat, kifestették a lépcsőházakat, felújították a homlokzat egy részét, illetve viszszaépítették az eredeti nyakas kéményeket. Ebben az évben alakítják ki az új villámhárító-rendszert, majd a Szövetségi Szerződés utolsó elemeként kicserélik a gázvezetékeket.
 
A közös képviselő elmondta, hogy az épületek különlegessége a homlokzat vakolása. Először, jóval a Szövetségi Szerződések megkötése előtt, az 59.-ben kezdődött meg ennek a felújítása. A munka hét évig tartott, egyrészt azért, mert sokáig nem volt megfelelő kivitelező, másrészt ki kellett kísérletezni a vakolat anyagát és a felhordás technikáját. Medgyaszay István ugyanis nem festette le a felületeket, a farészeket lakkozta, a vakolatot pedig a felhasznált anyagok arányának megváltoztatásával színezte.
 
Az eredeti állapot helyreállításában és a tervezésben sokat segített a ház lakója, Gerle János építész. A vakolat bevizsgálását követően kiderült, hogy a Kiss János altábornagy utcai házakon sódert, cementet és meszet használtak. Nehezítette a felújítást, hogy mindhárom épület más mintázatú homlokzatot kapott, az 55. hosszú csíkozású, az 57. parkettamintás, míg az 59. rövid szabdalt mintázatú.
Az önkormányzat minden évben igazolást állít ki a sikeres pályázatról, így a kerületi támogatásra hivatkozva a fővárosi pályázatokon is részt vehetnek a társasházak. Mivel mindhárom Kiss János altábornagy utcai épület városképi védettséget élvez, a fővárosi felújítási pályázat mellett elindulhatnak az értékvédelmi pályázatokon, illetve támogatásért fordulhatnak a műemlékvédelmi alaphoz, valamint a Budapest Bank alapítványához. Mindezt sikerrel teszik: az elmúlt években valamennyi pályázatukat támogatták.
 
(mm.)