„Szociális bón” bevezetését tervezi az önkormányzat

Húszszázalékos kedvezményt kaphatnak a rászorulók a „szociális bón” révén a kerületi élelmiszerboltokban – erről is szó esett az önkormányzati képviselő-testület decemberi ülésén. A támogatási rendszer kidolgozása jelenleg is zajlik. Többéves előkészítő munka után a testület megalkotta a Kerületi Szabályozási Tervek és a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelettervezetet.

Számtalan egyeztetés után megszületett a Kerületi Szabályozási Tervek (KSZT), valamint a hozzájuk kapcsolódó Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (KVSZ) módosítására, aktualizálására vonatkozó rendelettervezet. A közigazgatási hivatal állami főépítésze levélben reagált a kerületi elképzelésekre, így Kovács Lajos alpolgármester – a főépítészi vélemény ismeretében – újabb módosító javaslatokat nyújtott be. Mikó Gergely és Felső Gábor képviselők ugyancsak módosító javaslatokkal éltek, így a testület némi technikai szünet után tudott csak dönteni a nagy terjedelmű anyagról. A képviselők 16 „igen”, 4 „nem” szavazattal, 3 tartózkodás mellett alkották meg a helyi rendeletet.

KIEGYENSÚLYOZOTT A GAZDÁLKODÁS
A költségvetési rendelet (már szokásosnak számító) módosítása során a testület hozzászólás és vita nélkül elfogadta az új költségvetési főszámokat: a módosított bevételi előirányzat 17 956 330 E Ft, a módosított kiadási előirányzat 18 556 330 E Ft, a tervezett hiány: 600 000 E Ft. A 2008. I–III. negyedévi beszámoló megállapításai szerint kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása, s várhatóan teljesülnek a tervezett előirányzatok. Döntés született, hogy 2009-ben is biztosítják a BKV-bérleteket a közalkalmazottak részére.

Pokorni Zoltán polgármester az oktatás helyzetét kiemelve utalt arra, hogy a 2002-es normatívák magasabbak voltak, mint a 2009. éviek, de a szociális területen is csökkennek, sőt megszűnnek egyes normatívák, miközben a feladatok ellátása kötelező az önkormányzatok számára. Még nem tudni, hogy a fővárosi forrásmegosztásból miként részesedik a kerület, de az már bizonyos, hogy számolni kell az iparűzési adóból befolyó összegek jelentős csökkenésével. Jó hír ugyanakkor, hogy az önkormányzat továbbra is fenntartja az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában szereplő Gesztenyés kert környéki fejlesztési elképzeléseit, és továbbra is fontos feladatának tekinti a társasházi felújítási pályázatok támogatását. A kommunális adóból befolyó pénzeket még ebben a gazdasági helyzetben is az eredeti célokra, az utak, járdák, lépcsők felújítására használják fel.

Tiner György képviselő a vagyongazdálkodási koncepciót hiányolta, és a sportcsarnok építése kapcsán a kötbér érvényesítésére vonatkozó MSZP-s javaslatra emlékeztetett. A polgármester jelezte, hogy a beruházás során bekövetkezett csúszások elsősorban a testület döntéseinek, a többszöri változtatásoknak tulajdoníthatók, így a maga részéről kevés reményt lát kötbér érvényesítésére – bár az elszámolási viták még jelenleg is folynak, és az önkormányzat fenntartja igényét. Arról is döntött a képviselő-testület, hogy felkéri dr. Veres János pénzügyminisztert, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési törvényjavaslatában olyan támogatási rendszerre tegyen javaslatot, amely a helyi önkormányzatok számára lehetővé teszi a kötelezően előírt közoktatási feladataik ellátását.

KLÍMABARÁT TELEPÜLÉSEK SZÖVETSÉGE
Az MNB által 2008-ra közzétett fogyasztói árindex szerint 6,4%-kal emelkednek a közterülethasználati díjak az egyhangúlag elfogadott önkormányzati rendelet alapján. Így például egy cégés címtábla elhelyezése 1000-ről 1065 forintra, illetve 700-ról 745 forintra emelkedik négyzetméterenként és havonta (a közterület kategóriába sorolásától függően), míg egy építési munka állványzatáért 300 helyett 320 forintot kell fizetni négyzetméterenként és naponta.

A közigazgatási hivatal – alkotmánybírósági határozatokra figyelemmel – felülvizsgálta a kerületek zaj- és rezgésvédelmi rendeleteit, és megállapította, hogy törvénysértő a 2007-ben alkotott hegyvidéki rendelet, mert a magasabb szintű jogszabályoknál szigorúbb előírásokat fogalmaz meg. A jegyző – egyetértve a kifogással – az előírásoknak megfelelően átdolgozta a rendelet szövegét, amelyet a képviselő-testület egyhangúlag megszavazott. A polgármester hozzáfűzte, eddig áttekinthető, mindenki számára világos volt a szabályozás. Az új helyzet szerint azonban az önkormányzat csak a közterületekkel foglalkozhat, egy társasházon belül a közösségnek kell megalkotnia a saját szabályrendszerét, amelynek végrehajtása számos problémát felvethet, sok ügyet eseti jelleggel kell majd megoldani, ami így jóval bonyolultabb lesz. Pokorni kiemelte, tájékoztatni kell a polgárokat, hogy mi módon tudják érvényesíteni igazukat, hol szerezhetnek jogorvoslatot.

„A tiszta kerületért – az illegális szemétlerakás és közterülethasználat visszaszorítása a Hegyvidéken” címmel 2 907 000 forint pályázati támogatást nyert a kerület, amihez biztosítani kell a szükséges önerőt (323 000 forintot) – a képviselő-testület egyhangúlag megszavazta ezt.

Az éghajlatváltozás káros hatásainak elkerülése érdekében több település összefogott, és létrehozta a Klímabarát Települések Szövetsége Egyesületét, amelynek szakmai felügyeletét és támogatását a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete biztosítja. A képviselő-testület döntése értelmében a kerület csatlakozik a szervezethez. Az önkormányzat belép az Energiahatékony Önkormányzatok Szövetségébe is, amely a várakozások szerint segítséget nyújthat egy hatékony energiapolitika kialakításában. Előbbi szervezetben Kovács Lajos alpolgármester, utóbbiban Pokorni Zoltán képviseli a kerületet.

ÚJ SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS A KERÜLETBEN
A helyi önkormányzat évek óta keresi a megoldást egy olyan támogatási rendszer létrehozására, amely szociális alapon biztosít kedvezményes vásárlási lehetőséget. A „szociális bolt” intézménye, más kerületek példáit látva, nem vált be, így „szociális bónok” bevezetését tervezi a kerület vezetése. Az utalványok alapján 20%-os kedvezményt kaphatnak a rászorulók – az alkohol és dohányáru kivételével minden termékre. Már folynak a tárgyalások a kerületi élelmiszerüzletekkel, üzletláncokkal. A testület egyetértett az elképzeléssel.

Végül egy kulturális hír: emléktáblát állít az önkormányzat Molnár Gábor író, utazó, vadász, az ifjúsági irodalom egyik legismertebb alakja emlékére – születésének századik évfordulója alkalmából – egykori lakóháza falán, az Őzike út 30. alatt.

-jj-