Tanácskozás a klímaváltozásról

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok! A kutatók körében ma már széles körű egyetértés van arról, hogy napjainkban az éghajlat szerte a világon szokatlanul gyors ütemben módosul, és ebben döntő szerepe van az emberi tevékenységek káros hatásainak. Az éghajlatváltozás az egész emberiséget érinti, és már közel két évtizede folynak azok az ismert nemzetközi tárgyalások, amelyek célja a kedvezőtlen tendenciák megfékezése, illetve lassítása.

A nemzetközi és nemzeti szintű erőfeszítések sikertelenségét látva és a káros környezeti hatások okozta veszély növekedését felismerve folyamatosan nő a helyi kezdeményezések száma. Az alkalmazkodást is kiemelten kezelő helyi szintű stratégiák kidolgozását elsősorban az indokolja, hogy a várható következmények jelentős részére helyi szintű megoldásokat kell találni.

A különböző klímavédelmi stratégiák kidolgozására Magyarországon jelenleg még viszonylag kevés példát találunk, ezt – főként külföldi példákból kiindulva – eddig csak a Klímabarát Települések Szövetségéhez csatlakozott tagönkormányzatok vállalták. Ennek megfelelően az idei évben megkezdtük a Hegyvidék éghajlat- változási stratégiájának kidolgozását, azonban ebbe a munkába a kerületi polgárok, szakmai és civil szervezetek minél szélesebb körét szeretnénk bevonni.

A Hegyvidék éghajlat-változási stratégiájával kapcsolatos elképzelések bemutatására, majd az ezt követő megbeszélésre november 25-én, 18 órától a Barabás-villában (XII., Városmajor utca 44.) kerül sor. Ezt követően az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk a környezetvédelmi problémákat nyíltan bemutató, A hülyeség kora című film megtekintésére.

Előadók: Antal Z. László – az MTA Szociológiai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, Csete Mária – kutató, MTA-TKI Kutatócsoport.

Kovács Lajos alpolgármester