uj_varos1

Új városközpont születik a Hegyvidéken

Az utóbbi évtizedek legnagyobb szabású városfejlesztési programja kezdődik el a Hegyvidéken. A Sirály utca–Gesztenyés kert funkcióbővítő revitalizációjának továbbgondolásával a Királyhágó térig tartó, egységes sétálórész épül. Igazodva a tavaly elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiához az első ütemben csökkentik a forgalmat a Márvány utcában, játszóterekkel szegélyezett pihenőparkot hoznak létre a Királyhágó téren, míg a Királyhágó utcában kétirányúvá teszik a járműközlekedést. A későbbiekben klasszikus sétálóutcát hoznak létre a Márvány utcában, a kétszer egy sávosra szűkített Böszörményi út pedig hangulatos promenáddá válhat.
Egyre erősödő folyamat a hagyományos közösségi területek elsorvadása. Riasztó mértékben csökken a városi találkozóhelyek száma, helyüket átvették az üzletközpontok, amelyek mára a társas érintkezés legfontosabb színtereivé váltak. Ezt a kedvezőtlen tendenciát igyekszik megfordítani az Európai Unió, amely kiemelten támogatja a városközpontok fejlesztését, olyan közösségi terek, agórák kialakítását, ahol szívesen töltik idejüket a városlakók.
 
Hasonlóképpen gondolkodott a hegyvidéki önkormányzat, amikor tíz évvel ezelőtt megkezdte az új kerületi városközpont tervezését. Ennek eredménye a 2008 tavaszán elkészült Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS), amely kijelöli a fejlesztésre váró területeket: a Csörsz utcai művelődési központ–Sirály utca térségét, a Királyhágó tér és a Márvány utca környékét, valamint az ezeket összekötő Böszörményi utat. A kultúra, a szabadidő és az egészséges életmód hármasa jellemzi majd az új hegyvidéki városközpontot, s az önkormányzat célja, hogy a művelődési központ és a Sirály utca átépítésével létrejövő közösségi területet egészen a Királyhágó térig kiterjessze. Ily módon kisvárosias jellegű, megjelenésében egységes, zöldfelületekben gazdag pihenő- és sétálóövezetté válhatna a kerület „szíve”.
A fejlesztés első szakaszában lezárják a forgalom elől a Királyhágó tér északkeleti oldalát. Azért ezt a részt, mert egyfelől jobban éri a nap, ami fontos feltétele a park kibővítésének, másrészt a szemközti oldalon biztosítani kell az irodaház mélygarázsának elérését, így ott nem lehet újabb zöldfelületet kialakítani. A kibővülő parkrészen új játszóhelyeket alakítanak ki, növényeket telepítenek, míg a házak előtt díszburkolatot raknak le.
 
A bank felőli oldalon két irányba halad majd a forgalom, és ide helyezik a felfelé menő busz megállóját is. Kétirányúvá teszik a Királyhágó utca járműközlekedését, amire azért van szükség, mert a tervek szerint sétálóövezetet alakítanak ki a Márvány utca teljes hosszában. Egyelőre azonban csak az Ugocsa utca Böszörményi út felőli torkolatánál található rövid szakaszát zárják el az autósok elől, a Márvány utcába az Ugocsa könyvtár irányából célforgalomban lehet majd behajtani, igaz, az Alkotás utcánál kötelező lesz jobbra fordulni. A fejlesztés második ütemében alakítanák ki a sétálóutcát.
 
A Királyhágó utcai forgalom mértékének enyhítése érdekében többféle verzió született, az ott élők képviselői is elmondták az elképzelésüket. Az önkormányzat igyekszik minden ésszerű javaslatot figyelembe venni; közben folyamatosan zajlanak az egyeztetések a BKV-val, hogy a lehető legjobb megoldás szülessen. Az előzetes számítások szerint a Királyhágó utca (a főváros által meghatározott övezeti besorolásban megengedett) terhelhetősége 1500 egységjármű/óra, és a kétirányúvá tétel után még csúcsidőben sem haladná meg ennek az értéknek a felét.
 
A Királyhágó utcát fásítással, bokrok és cserjék telepítésével tennék otthonosabbá, míg a forgalom zaját úgynevezett suttogó aszfalt felhordásával tompítanák. Szó volt arról is, hogy a nagyméretű járművek helyett midibuszok szállítanák az utasokat, ez azonban a 105-ös járat zsúfoltsága miatt nem lenne célszerű.
 
Mit mondanak a környéken élők, akik nem értenek egyet?
Egy ilyen mértékű városfejlesztési terv mellé nyilvánvalóan sok érvet és ellenérvet lehet felsorakoztatni. Érthető, hogy az önkormányzat legjobb szándékú elképzelései sem nyerhetik el mindenki tetszését. A Királyhágó utca lakói közöl sokan nem támogatják a fejlesztést, és az elmúlt időszakban több fórumon is aggodalmukat fejezték ki. Ők úgy számolnak, hogy az utcájukat érintő változtatások után legalább a kétszeresére nő majd ott az elhaladó autók száma. A megduplázódó buszforgalom pedig szintén fokozza a környezetterhelést.
 
A környéken élők úgy vélik, az önkormányzat számításai a parkolóhelyekkel kapcsolatban túlzottan optimisták, szerintük a parkolás nehezebbé válik. Az új forgalmi rend miatt ugyanis a Királyhágó utcában kevesebb hely lenne, a Honvéd Kórház parkolójában csak este hattól reggel nyolcig lehet állni, és a Márvány utca végleges lezárásával megszűnő parkolóhelyek miatt az ottani autótulajdonosok is a környék más utcáiban keresnének majd helyet. A lakók véleménye szerint a közlekedést másfelé kellene elvezetni. Ezzel úgy valósulna meg a Márvány utca forgalomcsillapítása, hogy nem lenne szükség a Királyhágó utca kétirányúvá tételére. A tiltakozók egy részének a forgalmi változások okozta hátrányokon kívül további aggodalma, hogy lakásuk veszít mostani értékéből.
Habár a tervezési folyamat már közel tíz éve a nyilvánosság előtt zajlik, az elfogadott IVS-t lakossági fórumon is bemutatták, és a konkrét terveket az önkormányzat nyilvánosan ismertette, a Királyhágó utca lakói mégis úgy érzik, a megkérdezésük nélkül, a fejük felett akarnak dönteni egy olyan ügyben, amely alapvetően befolyásolja életkörülményeiket.
 
Mit mond a polgármester?
Pokorni Zoltán polgármester szerint egy ilyen fejlesztés természetesen eltérően érinti az itt élőket, akiknek érdekei gyakran ellentétesek egymással. Az egyeztetések során, a lakossági fórumokon, a Hegyvidék újságban megjelent információkra, illetve a művelődési központban szervezett kiállításra reagálva számos kérdés megfogalmazódott, néhányan írásban is elküldték észrevételeiket, javaslataikat. Leggyakrabban a növekvő forgalmat, a parkolóhelyek számának csökkenését, illetve a fák kivágását említették kifogásként a terv ellen.
 
Az első ütemben a Márvány utca forgalma jelentősen csökken majd, ugyanakkor a számítások szerint a Királyhágó utca forgalma sem nő a kétszeresére – hangsúlyozta Pokorni Zoltán. A Királyhágó utca átmenő forgalmának csökkentését szolgálja a Stromfeld Aurél út–Németvölgyi úti csomópont körforgalommá alakítása, ami várhatóan a Jagelló és a Hegyalja út felé tereli az autósok jelentős részét. Kisebb lesz a Honvéd Kórházhoz kapcsolódó célforgalom is azáltal, hogy a tervek szerint az Alkotás utca felől is lenne mód a ki- és behajtásra.
 
A parkolással kapcsolatban a polgármester kiemelte: a környéken – mint ahogy szinte mindenütt Budapesten – ma sem könynyű megállni. Éppen ezért a tervek készítői arra törekedtek, hogy összességében ne legyen kevesebb az erre a célra kialakított hely az érintett területen. Az első ütem során a parkolóhelyek száma a Márvány utcában, a Királyhágó utcában és a Királyhágó téren is ugyanakkora marad. Az eredeti tervek még kisebb mértékű csökkenéssel számoltak, aminek ellensúlyozására 200-300 méteres körzeten belül, a Kiss János altábornagy utcában alakítottak volna ki parkolóhelyeket. Jelen állás szerint azonban a megállási lehetőség nemhogy szűkül, hanem bővül a környéken. Hosszabb távon mélygarázs építését is tervezik, ami újabb alternatívát jelenthet majd a gépkocsival rendelkezők számára.
 
A fejlesztés eredményeként a zöldterületek, a növények száma sem csökken. Pokorni Zoltán elmondta, hogy növekszik a park alapterülete a Királyhágó téren, ahol – a lakók kérésének megfelelően – új parkolóhelyeket alakítanak ki, és csak két fát kell áthelyezni. A Királyhágó utcai fasorok megmaradnak, sőt, az út mentén újabb növények, cserjék, bokrok kiültetését tervezi az önkormányzat.
 
– A megvalósítás előkészítése során igyekeztünk minden véleményt összegyűjteni, harmonizálni – összegzett a polgármester. – A mostani fázisban pedig pontos, korrekt választ kívánunk adni valamennyi felmerülő kérdésre, észrevételre. Tudjuk, hogy minden változás kényelmetlenséggel is jár, mégis úgy véljük, érdemes ezt vállalni, ha már néhány éves távlatban is élhetőbb, kellemesebb környezetet biztosít mindannyiunk számára. A tervekkel egyet nem értők képviselőivel lezajlott legutóbbi megbeszélésen már megjelent egy mérlegelő konszenzust kereső álláspont. A tárgyalásokat folytatjuk annak érdekében, hogy mindenki számára elfogadható megoldás születhessen.
 
uj_varos2
A Márvány utcában a parkoló autóktól már a járdán is alig lehet mozogni
 
Mit mondanak, akik fantáziát látnak a tervekben?
Az új városközpont terveivel – a Királyhágó utcaiakon kívül – a környéken élők és általában a hegyvidéki polgárok egyetértenek. Ez derült ki az önkormányzat eddigi felméréseiből, illetve az általunk megkérdezettek is ezt támasztották alá. Amiben mindannyian egyetértenek: kellenek az élhető közösségi terek a Hegyvidéken is.
 
Rhorer Ádám tervezőmérnök, a Közlekedés Kft. műszaki igazgatója:
– Természetes igénye minden kerületnek, hogy legyen egy olyan központja, amely a városrészben élők közösségi tereként funkcionál, ahol az autóforgalom helyett sétálni, pihenni, találkozni vágyó emberek töltik meg élettel az utcákat. A Hegyvidéken – figyelembe véve a településszerkezeti adottságokat – egyértelműnek tűnik, hogy ez a központ valahol az Apor Vilmos tér és a Déli pályaudvar között helyezkedjen el. Az önkormányzat által megvalósítani kívánt koncepció forgalomtechnikai szempontból véleményem szerint elfogadható. A Királyhágó tér északkeleti – pihenésre jobban alkalmas, naposabb – oldalának lezárása nem okozhat problémát, mert a szemközti útszakaszon gond nélkül megvalósítható a kétirányú forgalom. Jónak tartom, hogy a Márvány utca átépítése első lépcsőben egy forgalomcsillapított övezet létrehozásával kezdődne, s nem azonnal egy sétálóutca kiépítésével – hogy ez utóbbinak van-e létjogosultsága, azt a forgalomcsillapítás fogadtatása segíthet majd eldönteni. A Királyhágó utcában vitathatatlanul növekszik majd a forgalom, de nem lesz a duplája a jelenleginek. Az utca terhelése számottevően akkor csökkenhet, ha a főváros megvalósítja régi tervét, s korlátozza a Lánchíd autóforgalmát. A forgalom elől elzárni kívánt területeken értelemszerűen megszűnnek a parkolóhelyek, ezeket azonban az önkormányzat újakkal pótolja a környéken. A tömegközlekedőket pedig csak kismértékben érintenék az átalakítások, így ez sem lehet probléma.
 
Bán Teodóra, a Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpad vezetője:
– Fontos, hogy legyenek emberközeli részei a városnak, jó, ha minden kerületben van legalább egy olyan központ, amely színtere lehet a közösségi életnek. Ahogy a színházak, az utcák is működhetnek közösségi térként, ahol összejöhetnek, jól érezhetik magukat az emberek. Európai utazásaim során – például Párizsban, Münchenben, Berlinben, Prágában – tapasztaltam meg először igazán, hogy mennyire vonzóak tudnak lenni az autóforgalom elől elzárt kis utcák, ahol hangulatos boltok, éttermek, kávézók telepednek meg sorra. Ma már Pesten is fellelhetők efféle helyszínek, Budáról azonban még hiányoznak ezek a találkozóhelyek – úgy látom, szükség lenne ilyenre a Hegyvidéken is. Egy közösségi tér persze csak akkor tudja jól betölteni funkcióját, ha elsősorban az ott élők érzik a magukénak.
 
Bélákovics István, a Márvány utca 44. alatti ház lakója és közös képviselője:
– „Márvány-garázs”: a Márvány utcaiak közül sokan már csak így hívják azt a helyet, ahol élnek. Nem véletlenül: a parkoló autók annyira elborították az utcát, hogy már a járdán is alig lehet mozdulni tőlük; az autósok még a társasházak kukáit is félrelökdösik, hogy meg tudjanak állni. Nem a helyiek járműveivel van ennyire tele az utca, nagyon sok az átutazó, aki itt rakja le a gépkocsiját. A mi házunk lakóközössége azt szeretné, hogy szűnjön meg az átmenő forgalom, mert ezzel sokkal nyugalmasabbá válna az élet. Szinte el sem hisszük, hogy hamarosan átépítik a Márvány utcát, mert már annyira régóta tervezik a sétálóutca kialakítását – ám természetesen nagyon örülünk, hogy végre elérhető közelségbe került a terv megvalósítása. Remélem, az utca átépítésével együtt felgyorsul a még romos állapotban lévő homlokzatok helyreállítása, és még szebbé válik az utcakép. Szerencsére a mi házunkban – az önkormányzat „Szövetség a társasházakkal” elnevezésű programja támogatásával – az elmúlt években már lezajlott a legtöbb fontos felújítási munka. Az épület kívül-belül megszépült, a betonnal burkolt udvart pedig egy virágoskerttel tettük barátságosabbá.
 
Kerek Judit kerületi lakos:
– Örülök ennek a tervnek! Nagyon jó volna, ha végre itt nálunk, a Hegyvidéken, a közelünkben is lenne egy olyan hely, ahová az emberek ki- és beülhetnek egy kávéra, teára, vagy akár egy könnyebb ebédre, vacsorára, miközben megbeszélhetik egymással a napi dolgaikat. Nekem hiányzik ez, hiszen ha valami hasonlót szeretnék tenni a barátaimmal, ismerőseimmel, akkor be kell mennem a belvárosba, hogy igazán hangulatos kávéházakat, éttermeket találjak. A fiataloknak pedig jobb híján csak a plázák maradnak, ha társadalmi életet akarnak élni. Nekem egy húszéves lányom van, akinek szintén vagy messzire kell utaznia az ilyen hangulatért, vagy a budai bevásárlóközpontokban találkozik a társaival. Bevallom, egyiknek sem örülök túlzottan. Nagyobb biztonságban érezném őket, ha a közelben, kulturált és kellemes helyeken üldögélhetnének, beszélgethetnének. De van még egy ok, amiért támogatom ezt a fejlesztést. Az itt élők nagy része szereti és ragaszkodik is ehhez a nyugodt, csendes környékhez, másfelől viszont a kicsit nagyobb nyüzsgés néha jót tesz egy városrész mindennapjainak és lakóinak is. Ha kiépülne a sétálóutcai rész és megvalósulnának az ezzel járó fejlesztések – kis kávéházak, éttermek nyílnának, kedves kiülős helyeket alakítanának ki szép, fákkal teli környezetben –, az felpezsdíthetné a hegyvidékiek közösségi életét. Békés, barátságos, nem túl zsúfolt találkozóhellyé válhatna ez a kerületrész – közel az otthonunkhoz, mégsem a négy fal között. Egy olyan üde színfolttá, amire joggal lehetnénk büszkék.
 
n–z