A kormány a szociális étkeztetés támogatását is csökkenti
A kormány a szociális étkeztetés támogatását is csökkenti

Újabb megszorítások sújtják a rászorulókat

A kormány ismét a szociális ellátások finanszírozásának csökkentésével számol, különösképp az idősgondozás területén – az idősek nappali ellátására például 40%-kal kevesebb központi támogatás jutna. A hegyvidéki önkormányzat nem akarja csökkenteni az ellátások eddigi színvonalát, ez azonban komoly többletterhet ró a kerületre.

A 2010. évi központi költségvetés eddig ismert számai különösen súlyosan érintik a szociális ellátásokat. Az ágazat finanszírozása 2005 óta reálértékben már negyven százalékot meghaladó mértékben csökkent, így az ellátások színvonalát súlyosan veszélyeztetik azok a kormányzati elképzelések, amelyek alapján jövőre ismét csökkennek a szociális ellátások és szolgáltatások működtetéséhez nyújtott támogatások.

Pedig egyre többen küzdenek megélhetési problémákkal – itt, a Hegyvidéken is. Ennek egyik jele, hogy növekszik azok száma, akik kénytelenek eseti segélyt vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérni az önkormányzattól. Mivel a törvényi kötelezettség alapján megállapítandó rendszeres ellátások (például a rokkantsági járadék, az aktív korú munkanélküliek rendelkezésre állási támogatása) a mai viszonyok között alkalmatlanok a létminimum feltételeinek biztosítására, ezért ezeket az ellátásokat az önkormányzatnak eseti segélyezéssel, illetve más jövedelemkiegészítő támogatásokkal folyamatosan pótolnia kell jövőre is. Az öregségi nyugdíj összegének befagyasztása miatt az ahhoz kötött ellátások összegét nem lehet emelni, így a támogatások reálértékben csökkenni fognak – ennek ellensúlyozására igyekszik a kerület más formában támogatást nyújtani. Ilyen például az eseti segélyek mellé adott CBA vásárlási utalvány.

Támogatás a munkanélkülieknek
A munkahelyek megszűnése a XII. kerületben élőket is sújtja: az aktív korú munkanélküliek rendszeres ellátását igénylők száma másfélszerese a tavalyinak. Mivel a munkanélkülivé válás erősödő tendenciái nem változnak, 2010-ben különös hangsúlyt fektet az önkormányzat az átmeneti munkahelyteremtésre, vagyis a közcélú foglalkoztatás bővítésére. Azok, akik bekapcsolódtak az aktív korúak ellátásába, klubfoglalkozásokon, tréningeken vehetnek részt, amelyek segítenek az álláskeresésben.

Nehéz helyzetben az idősgondozás
Ami a kormány szándékából egyértelműen kirajzolódik, az az ellátásokból történő folyamatos kivonulás képe: míg 2009. január 1-jétől a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgáltatást vette ki az addig kötelező feladatok közül a jogalkotó (ezzel egy időben a normatív támogatást egy nehezebben hozzáférhető pályázati kiírásra cserélve), 2010 elejétől ugyanez történik több, az idősgondozással kapcsolatos szolgáltatással. A mostani költségvetési számok szerint a központi támogatás drasztikus változása várható a házi segítségnyújtás (15%-os csökkentés), az idősek nappali ellátása (40%-os csökkentés), valamint a szociális étkeztetés (30%-os csökkentés) esetében.

A drasztikus elvonások ellenére ezeket az ellátásokat továbbra is fenn kívánja tartani a kerület – vállalva a jelentős többletterheket. Sőt, lehetőségei szerint javítaná színvonalukat: ennek érdekében például az idősek étkeztetését jövő év februárjától az egyik kerületi intézmény konyhája látja majd el. 2010 januárjától az idősek átmeneti ellátását is biztosítani kívánja az önkormányzat, egy magánszolgáltatóval kötendő ellátási szerződés keretében.

A bölcsődei normatíva is csökken A csökkenő normatívák a gyermekjóléti kiadásokat, a kisgyermekek nappali ellátását is érintik. Míg a kormány a bölcsődei férőhelyek bővítésének finanszírozását ígéri, nem számol azzal, hogy a csökkenő normatívákból a már meglévő intézményeket is egyre nehezebb fenntartani (az egy főre jutó támogatás jövőre ismét csökken, évi 540 150 forintról 494 100 forintra). Bár 2009-ben a férőhelyek iránti igényeket az önkormányzat ki tudta elégíteni, már most is több gyermeket lát el, mint ahány férőhely van. A jelenleg engedélyezett csoportonkénti tíz gyermek helyett tizenkettőt is felvesznek (erre szakmai iránymutatások lehetőséget adnak), azonban az állami támogatás nem a beíratottak száma alapján jár, hanem az igénybevételtől és a nyilvántartási napok számától függ. Arra az időre tehát nem jár pénz a bölcsődének, amikor egy gyermek beteg vagy egyéb ok miatt hiányzik, holott egyegy csoport fenntartási költsége nem változik számottevően attól, hogy az adott napon nyolc vagy tizenkettő a létszám.

Önkormányzati segítség a sérülteknek
Noha a fogyatékkal élők ellátásainak finanszírozása szintén megoldatlan, róluk sem lehet megfeledkezni, hiszen a családok számára az ő gondozásuk igen sok nehézséget okoz. Ezért az önkormányzat a súlyosan fogyatékos gyermekekkel foglalkozó Habilitációs Fejlesztő Központtal ellátási szerződést kíván kötni a XII. kerületi gyermekek ottlétének biztosítására, továbbá átmeneti ellátással és lakóotthon kialakításával bővíteni szeretné a sérült felnőttek ellátását végző Fejlesztő Napközi Otthon szolgáltatásait, aminek keretében jövőre az intézmény egy új, nagyobb épületbe költözne.

z.