Változások a szociális ellátásban

Módosították a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendeletet a képviselő-testület legutóbbi ülésén. Az önkormányzat nem kívánja tovább fokozni a lakosok terheit, így csak az intézményi térítési díjak 5%-os mértékű emeléséről határozott. A jövőben a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezése is bekerül a szociális szolgáltatások körébe.
Az áprilisi önkormányzati ülésen döntött a képviselő-testület a 2009-es Hegyvidék Díszpolgára címről. Az átadó ünnepséget május 15-én rendezik a Barabás-villában. A Budapest XII. kerület Hegyvidék Egészségügyi Ellátásáért Díjat is odaítélték a képviselők, ezt a Semmelweis-ünnepségen adja át a polgármester.
 
Eördögh Judit újabb öt évre, 2014. március 31-ig kapott megbízást a Virányosi Közösségi Ház és a Jókai Klub vezetésére. Eördögh Judit 1980 óta dolgozik a kerületben, kezdetben pedagógusként, majd 1988 óta a közművelődés területén. A Virányosi Közösségi Házat 1994 óta vezeti.
 
A 2009-es költségvetési rendelet idei első módosítását az Állami Számvevőszék (ÁSZ) javaslata indokolta. Az ÁSZ álláspontja szerint a költségvetésben külön táblázatnak kell tartalmaznia a támogatási előirányzatok bontását, illetve külön döntéssel kell erősíteni azt a gyakorlatot, hogy a polgármester jogosult a közművelődési feladatok előirányzatainak terhére történő támogatások odaítélésére. A képviselők rövid vitát követően 17 „igen” és 8 „nem” szavazattal elfogadták a rendeletmódosítást, eleget téve az ÁSZ elvárásának.
 
Két területet érint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása, amelyet 21 „igen” szavazattal, 4 tartózkodás mellett fogadott el a képviselő-testület. A normatív támogatások mértéke csökkent 2008-hoz képest, ami több ellátás igénybevétele esetén akár 20%-os növekedést is eredményezne, de az önkormányzat nem kívánja tovább fokozni a lakosok terheit, így csak az intézményi térítési díjak 5%-os mértékű emelését határozta el. A másik változás a korábbiakhoz képest, hogy a fogyatékos személyek, a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek átmeneti elhelyezése is bekerül a szociális szolgáltatások körébe. Ezek közül elsőként a szenvedélybetegek átmeneti ellátásának keretei körvonalazódnak – a jövőben a rászorultak ellátása erre szakosodott szervezettel kötött ellátási szerződés keretében történik. Ennek konkrét formájáról is döntöttek a képviselők: két szenvedélybeteg ellátására a Félúton Alapítvánnyal köt szerződést a Hegyvidék. Az alapítvány a XVII. kerületben működik, ezért Nádasi Tibor képviselő azt javasolta, hogy a kerület földrajzilag közelebb lévő intézményt keressen, amely könynyebben megközelíthető a beteg emberek számára. Az előterjesztő Kovács Lajos alpolgármester egyetértett a felvetéssel, mint mondta, próbálnak közelebbi szolgáltatót felkutatni, de jelenleg csak ez a megoldás kínálkozott.
A kormány „Út a munkához” programjának célja, hogy a munkaképes, tartósan munkanélküli személyek fokozottabb mértékben részt vehessenek a közfoglalkoztatásban, ezáltal rendszeres jövedelemhez jussanak. Ennek érdekében az önkormányzatoknak évente közfoglalkoztatási tervet kell készíteniük – ezt 2009-től jogszabály írja elő. Az egyhangúlag elfogadott terv szerint a XII. kerületben mintegy 115 fő foglalkoztatása jöhet szóba, de ebből – a munkára való felkészültséggel kapcsolatos előzetes becslések szerint – a foglalkoztatás ténylegesen csak körülbelül 70 főt érint, amit a HÁGO Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás keretében kell lebonyolítani.
 
A kerületi munkanélküliek döntő többsége közép- vagy felsőfokú végzettségű, ugyanakkor a lehetséges munkák kisebb része igényel csak középfokú végzettséget, inkább szakmunkás képesítésre lenne szükség. A diplomás munkanélküliek viszonylag nagy arányára tekintettel a vita során felmerült, hogy a polgármesteri hivatal is bekapcsolódhatna a foglalkoztató intézmények sorába, például iratok rendezése és hasonló munkák kapcsán.
 
Tábla örökíti meg a jövőben Kádárné Csák Ibolya olimpiai bajnok emlékét egykori lakóháza, a Böszörményi út 18/a falán. A sportolónő – a magyar női atlétika első olimpiai bajnoka, számtalan bajnoki cím és rekord birtokosa – 1962-től élt ott 2006-ban bekövetkezett haláláig.
 
Még 2001-ben úgy határozott a testület, hogy a Gaál József út 21/a alatti ingatlant huszonöt évre a WWF alapítvány rendelkezésére bocsátja egy természetvédelmi központ kialakítása céljából. Az önkormányzat aktívan részt vett a program előkészítésében, de pályázati lehetőség hiányában nem sikerült előteremteni a szükséges anyagi eszközöket, így meghiúsult az elképzelés. Az ingatlan további hasznosítása érdekében a képviselő-testület hatályon kívül helyezte korábbi döntését.
 
Újabb öt évre meghosszabbította a testület a Böszörményi út 44–46. alatti önkormányzati tulajdonú helyiség (cukrászda) bérletét. A kártalanítás összegéért visszavásárolhatják a tulajdonosok egy Városkúti úti ingatlanon korábbi telekszabályozás keretében lejegyzett útszakaszt. Az új szabályok szerint az ingatlanrész út céljára történő igénybevétele feleslegessé vált, és helyreállítható az eredeti teleknagyság.
 
-jj-