Együttműködés az intézmények között

Fontosnak tartja a kerületi óvodapedagógusok és általános iskolai tanítók munkakapcsolatának szorosabbra fűzését a Hunniareg Budai Módszertani Központ és a Hegyvidéki Önkormányzat. Az immár hetedik alkalommal megrendezett Óvodai Hetek szakmai találkozóin az iskoláskorba lépő gyerekekkel foglalkozó XII. kerületi intézmények közötti együttműködés került előtérbe.

Az Óvodai hetek programsorozat legfontosabb célkitűzése, hogy az óvodákban és az általános iskolákban dolgozó pedagógusok számára megteremtse a tapasztalatcsere lehetőségét. Hiánypótló a kezdeményezés, hiszen jelenleg nincsenek olyan fórumok, ahol a pedagógusok megismerhetnék a tárintézményekben folyó munkát, így nem tudják összehangolni nevelési, oktatási programjaikat. A programot szervező Gilicze Zoltán, a Hunniareg Budai Módszertani Központ igazgatóhelyettese véleménye szerint az egyeztetés rendkívül fontos, hiszen alapjaiban meghatározza a gyerekek viszonyát az iskolához, befolyásolja későbbi előmenetelüket.
Az óvoda után az iskola minden gyermek számára komoly kihívást jelent. Nem csupán a hirtelen környezetváltozás miatt, hanem azért is, mert megváltozik a jogok és kötelezettségek addig jól megszokott rendszere. A játékot egyre inkább a tantárgyak szerinti tanulás, az ismeretek számonkérése váltja fel. Éppen ezért óriási a pedagógusok felelőssége abban, hogy a gyerekek ne traumaként, hanem természetes folyamatként éljék meg az átmenetet.
Ahhoz, hogy ez így legyen, szükség van a küldő és a fogadó intézmények együttműködésére. Arra, hogy az óvoda tisztában legyen azzal, milyen munka folyik az első osztályban, és fordítva: az iskola is tudja, milyen ismereteket kaptak már meg a gyerekek. Ez a fajta információáramlás azonban rendre akadozik, ezért az elsősök közül sokan kudarcként élik meg az iskolát, ami az esetek többségében tanulási zavarokhoz, fegyelmezési nehézségekhez vezet. Pedig ebben az életkorban, még könnyű megszerettetni a gyerekekkel a tanulást, ha sikerül megóvni őket a kezdeti kudarcoktól. Ennek egyik előfeltétele, hogy az óvodák és az iskolák összehangolják nevelési programjaikat, törekedjenek a folytonosság megteremtésére.
Szerencsére a Hegyvidéken az országosnál lényeges jobb a helyzet. A többi között az Óvodai Hetek keretében megrendezett találkozóknak, bemutató óráknak és foglalkozásoknak köszönhetően is egyre szorosabb a munkakapcsolat az intézmények, illetve a gyerekekkel foglalkozó pedagógusok között.
Hasonló véleményen van a tavaly megnyitott Mesevár Óvoda vezetője. Hámori Mária lapunknak elmondta, hogy az intézmény megalakulását követően szinte azonnal felvette a kapcsolatot a környező általános iskolákkal. A legszorosabb együttműködést a Virányos iskolával sikerült kialakítani, a tanítókkal rendszeresen szerveznek közös programokat. Az óvodavezető szerint ennek legfontosabb hozadéka, hogy nyomon tudják követni az oviból kikerülő gyerekeket.

mm.