tarsashaz1

Társasházi pályázatok: kötelező a kéményellenőrzés

Szigorúbb formai követelmények és némileg egyszerűsített adminisztráció, valamint az elszámolható költségtípusok bővülése jellemzi az idei kerületi társasházi pályázatot. A rendelkezésre álló hatvanmillió forintból a fejlesztések, felújítások és graffitimentesítés mellett, 2010-ben először, a beadási határidő lejártát követően kialakuló vis major helyzetek megoldását is támogatja az önkormányzat.

A sikeres társasházi pályázat alapfeltétele továbbra is az, hogy a lakások legalább nyolcvanöt százalékában elvégezzék a kémények ellenőrzését. Az erről szóló igazolást azonban az idén már nem kell csatolni a pályázati anyaghoz, ugyanis a kéményseprő vállalat ezt hivatalból megküldi az önkormányzatnak.
A kerületi társasházaknak nyújtott támogatást három részterületre lehet igénybe venni. Felújításokra, valamint biztonságtechnikai fejlesztésekre negyvenmillió, graffitieltávolításra és -védelemre tíz-tíz millió forint áll rendelkezésre, az értékvédelmi beruházások támogatására pedig külön pályázatot ír ki az önkormányzat. Utóbbira tizenöt millió forintot különítettek el a költségvetésben. Ebben az esztendőben is kiemelten segítik a társasházakat a homlokzatok és a kémények rekonstrukciójában. A kéményekre vonatkozó felújítási kötelezettséget mindenképpen jelezni kell a beadott anyagban.
Graffitimentesítésre, illetve a falfirkák könnyebb eltávolítását segítő védőbevonat kialakítására november 30-ig folyamatosan lehet pályázni. A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a társasház fényképpel dokumentálja a falfirkák eltávolítását megelőző állapotot, valamint vállalja antigraffiti-bevonat létesítését legalább háromméteres magasságig. Nyilatkozni kell arról is, hogy az elkövetkező két évben a védett homlokzatról 168 órán belül lemossák a firkákat.
Lényeges tudnivaló, hogy homlokzatfelújításra beadott pályázat esetén nem lehet graffitieltávolításra is pályázni. Ennek oka, hogy a zárt, előkert nélküli utcai homlokzatok rekonstrukciójakor kötelező a felületet antigraffiti-bevonattal ellátni. Amennyiben homlokzati nyílászárók cseréjénél, felújításakor a lakóközösség vállalja a burkolat felújítását, illetve az utólagos hőszigetelést, lehetőség van az elszámolási határidő 2012. május 31-ig történő meghosszabbítására. Ebben az esetben a tervezett költségeket két évre kell elosztani, a pályázati összeg felső határát viszont évenként számítják, azaz több pénzhez juthat a társasház.
Korábban nem volt mód a váratlan közműfelújítások, rendkívüli káresemények, illetve az épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák elhárításával összefüggő munkák támogatására. Az idei esztendőben először meghirdetett vis major pályázaton az előre nem tervezhető, a rendes társasházi pályázat benyújtási határideje után esedékessé váló feladatokra lehet pályázni. Az általános felújítások, illetve a vis major események támogatásának összege nem lehet több a bekerülési költség felénél, illetve másfél millió forintnál, homlokzatrekonstrukció esetében az alapösszeg húsz százalékkal növelhető. A támogatás pontos mértéke ugyanakkor függ a lakásszámtól és a fejlesztés céljától is, albetétenként pedig nem haladhatja meg a 40-55 ezer, biztonságtechnikai fejlesztés esetén a 10-25 ezer forintot.
Újdonság, hogy a korábbiaktól eltérően nem kell csatolni a pályázati anyaghoz a kéményseprőktől kapott igazolást, ugyanis a dokumentumot az önkormányzat az idei évtől kezdve hivatalból megkapja. Érdemes ugyanakkor még a helyszínen elkérni a munkalapot, hiszen ezen szerepel az ellenőrzött kémények száma, ami alapjaiban meghatározza a társasházi pályázat sikerét. Ha a közös képviselő nem ismeri a pontos adatokat, nem lesz lehetősége a kimaradt kémények utólagos ellenőriztetésére, így pedig bizonyosan nem jut pályázati támogatáshoz.
Jó hír, hogy most először lehetőség nyílik a műszaki ellenőrzés, a hatósági eljárás, illetve a felülvizsgálatok és más adminisztrációs díjak elszámolására. Technikai jellegű változás, hogy a pályázati anyagot úgy kell összefűzni, hogy az egyes lapokat ne lehessen roncsolásmentesen eltávolítani. Természetesen a fővárosi pályázatokon is indulhatnak a társasházak, azonban figyelembe kell venni, hogy a főváros kizárólag a kerületi pályázaton pénzhez jutó közösségeket támogatja.
A pályázatokat a XII. kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán lehet benyújtani, ugyanitt beszerezhető a pályázati felhívás és tájékoztató, vagy letölthető a www.hegyvidek.eu honlapról.

mm.

Határidők:
Általános pályázatok: 2010. április 30. 12.00.
Vis major: 2010. október 15. 12.00.
Graffiti elleni védelemre november 30-ig lehet jelentkezni.