Bírságok illegális közterület-használatért

Az utóbbi hetekben a kerület több pontján kezdtek engedély nélkül burkolatbontásokba a közművállalatoknak dolgozó kivitelezők. Az önkormányzat valamennyi esetben a március 20-tól hatályos útrendelet értelmében jár el, és jelentős bírságokat ró ki a szabályokat megszegőkkel szemben.

Alig néhány napon belül a Hegyvidék négy pontján építtetett újjá transzformátorházakat az ELMŰ. Mivel a kivitelezést végző cégek nem kértek engedélyt az önkormányzattól a Fodor, a Nárcisz utcai és a Stromfeld Aurél úti munkavégzésekhez, az illegális közterület-használat után az egyébként fizetendő 333 forint/nap/négyzetméter használati díj tízszeresét kell leróniuk.
Hasonló mértékű díjkötelezettségre számíthat az a cég, amelyik az önkormányzat tudta nélkül bontotta fel a járdaburkolatot a Csörsz utcában. Mind a négy esetben további eljárás is várható az okozott károk helyreállításának elmulasztása miatt. A helyszínek bejárásakor ugyanis kiderült, hogy a munkagépek több helyen összetörték a járdát, illetve megrongálták a zöldfelületeket a transzformátorok közelében.
A legtöbbet minden bizonnyal a Zugligeti utat lezáró útépítő cégnek kel fizetnie. Mint lapunk megtudta, az érintett útszakaszt még az év végén bontotta fel hálózatfejlesztésre hivatkozva a vízművek. Az alkalmazott nyomvonalas helyreállítást a kerület nem fogadta el, ezért tárgyalásokat kezdeményezett a beruházóval, és elérte hogy a közművállalat teljes hosszában újraaszfaltozza a Zugligeti utat. Erre azonban az időközben hidegre forduló időjárásnak köszönhetően 2009-ben nem került sor.
Bár a területfoglalási és építési engedélyek azóta lejártak, a megbízott kivitelező az önkormányzat értesítése nélkül március 24-én mégis hozzákezdett az aszfaltburkolat felmarásához. Az engedély nélküli munkavégzés miatt, a kerületi közterület-felügyelet még aznap megbírságolta a céget, amelyet az önkormányzat több mint kétszázszázezer forintos utólagos közterület-használati díj megfizetésére kötelezett.

(M)