Kitiltott családok

A második világháborút követő, magyarokat és németeket érintő kitelepítésekkel foglalkozik Hantó Zsuzsa történész Kitiltott családok című könyve, amelynek második, javított kiadását március végén mutattak be a Hegyvidék Galériában. A 2009-ben megjelenő első kiadást három hónap alatt elkapkodták, a most bemutatott kötet az azóta napvilágra került adatokat is tartalmazza.

A Kitiltott családok, amelynek témáját a szerző éveken keresztül kutatta a levéltárakban, két nagyobb egységre bontható. Az egyikben Hantó Zsuzsa történészi alapossággal és objektivitással elemzi a ’45 után kialakult magyar belpolitikai helyzetet, kitérve a népbírósági perekre, a szovjet mintára létrehozott jogi háttérre és a kitelepített családok helyzetére. A másik részben hét család történetén keresztül a kitelepítettek sorsa tárul fel egészen a 1953-as amnesztiáig.
Térkép- és CD-melléklet is tartozik a kötethez. A diszken részletes adatbázis található a több mint tízezer kitelepített nevével, de szerepelnek rajta a hortobágyi táborok alaprajzai, illetve a pontos jogszabályok is, amelyek alapján a kitelepítések történtek. A fővárosiak számára különösen fontosak lehetnek azok a térképek, amelyek kerületenként, utca- és házszámra lebontva mutatják, honnan kényszerültek az ott élők lakásuk elhagyására. Minden kerülethez külön térkép tartozik, s ezeken az is szemügyre vehető, hová költöztették az áldozatokat.
A könyvbemutatón Balázs Attila történész beszélgetett a szerzővel, a közönségből többen személyes történeteikkel gazdagították az elhangzottakat. A Kitiltott családok megvásárolható a Hegyvidéki Helytörténeti Gyűjteményben (XII., Beethoven utca 1/b).

(aa.)