szavazas

A szavazás menete, szavazóköri címek, a szavazatszámláló bizottságok tagjai

A 2010. évi országgyűlési képviselő-választás első fordulója április 11-én (vasárnap) 6 órától 19 óráig tart. Szavazni személyesen, a személyazonosság és lakcím igazolásával, a választópolgár szavazókerületében a számára kijelölt szavazókörben lehet.

 

Szavazni 2010. április 11-én vasárnap 6 órától 19 óráig a lakóhely (állandó lakcím) szerinti szavazóhelyiségben lehet. Szavazatot kizárólag személyesen lehet leadni, és a szavazóhelyiségben csak a választójog gyakorlásához szükséges ideig lehet tartózkodni.
A szavazókörben csak az a választópolgár szavazhat, aki személyazonosságát és lakcímét a jogszabályban előírt módon igazolja, és a szavazóköri névjegyzékben szerepel, vagy érvényes igazolással a kijelölt szavazókörben a névjegyzékre felvették. (A névjegyzékről 2010. február 9-i, az igazolásokról és az igazolással történő szavazásról 2010. március 9-i lapszámunkban részletesen olvashattak.)
A választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányokat és az értesítőt. Az értesítő hiánya nem akadálya a szavazati jog gyakorlásának, de a szavazás menetét gyorsabbá teheti.
A személyazonosság és a lakcím igazolására alkalmas okmányok
a következők lehetnek:
- „régi típusú”, lakcímet is tartalmazó személyi igazolvány. Ha a választópolgár 2000. január 1. után új lakcímet létesített, úgy a régi igazolványa mellé lakcímigazolványt (lakcímkártyát) is kapott, ebben az esetben mind a kettőre szükség van;
- új (kártya alakú) személyazonosító igazolvány, amely azonban csak a személyazonosításra alkalmas, mellé mindenképpen szükséges a lakcímigazolvány is;
- útlevél és lakcímigazolvány;
- 2001. január 1-jét követően kiállított, kártya alakú vezetői engedély – jogosítvány – és lakcímigazolvány.
Lényeges követelmény, hogy a fenti igazolványoknak érvényesnek kell lenniük, lejárt igazolvánnyal a szavazatszámláló bizottság nem engedi szavazásra a választópolgárt. Azok a választópolgárok, akik a fenti okmányok egyikével sem rendelkeznek, személyazonosságukat kártya alakú ideiglenes személyazonosító igazolvánnyal igazolhatják, a lakcímet pedig a lakcímigazolvány igénylésének átvételéről szóló elismervény igazolja.
A személyazonosság és lakcím vizsgálata után a szavazatszámláló bizottság ellenőrzi, hogy a szavazni kívánó szerepel-e a névjegyzéken, illetve a kijelölt szavazókör esetében, hogy van-e az adott választási fordulóra érvényes igazolása.
Amennyiben a választópolgár nem tudja megfelelően igazolni személyazonosságát és lakcímét, vagy a névjegyzéken nem szerepel – és igazolással a kijelölt szavazókörben oda nem is vehető fel –, a szavazatszámláló bizottság visszautasítja őt, így nem szavazhat.
Ha a szavazásnak nincsenek törvényi akadályai, a bizottság lepecsételi és átadja az egyéni és a területi listás szavazólapot, továbbá egy borítékot a választópolgárnak, aki a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy a szavazólapokat átvette.
A szavazólap kitöltéséhez szavazófülke áll rendelkezésre, ennek használata viszont nem kötelező. Ha a választópolgár nem tud olvasni, testi fogyatékossága vagy egyéb ok miatt akadályozva van a szavazásban, másik választópolgár, ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság segítségével adhatja le a szavazatát.
A mozgásában gátolt választópolgárt – írásbeli kérésére – a szavazatszámláló bizottság 2 tagja mozgóurnával keresi fel. A mozgóurnára vonatkozó írásba foglalt igényeket a szavazás napját megelőzően a Helyi Választási Irodához, a szavazás napján az illetékes szavazókör szavazatszámláló bizottságához – lehetőleg a délelőtti órákban – kell eljuttatni.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos és pecséttel ellátott szavazólapon
szereplő jelöltre vagy listára, a nevük melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal lehet.
Érvénytelen az a szavazólap,
- amelyen nincs hivatalos bélyegző,
- amely egynél több szavazatot tartalmaz,
- amelyen a választópolgár egy jelöltre vagy listára sem szavazott,
- amelyen toll helyett ceruzával töltötték ki a szavazólapot.
Érvénytelenek továbbá azok a szavazatok is, amelyeket
- nem a jelölt vagy a lista melletti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal adtak le, még abban az esetben is, ha egyébként a választópolgár szándéka egyértelműen kiderül.
- kiesett jelöltre adtak le.
Ha a választópolgár a szavazólap kitöltését elrontotta, és ezt még az urnába helyezés előtt jelzi, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és helyébe új lapot ad ki, erre azonban csak egy alkalommal kerülhet sor.
A kitöltött szavazólapokat a választópolgár borítékba teszi, és az urnába helyezi.
A szavazás lezárása után – 19 órától – a szavazatszámláló bizottságok megállapítják a szavazóköri eredményeket, az erről készült jegyzőkönyvek alapján az egyéni jelöltek esetében a 18. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság, a területi listák tekintetében a Fővárosi Választási Bizottság összesíti a kerületi, illetve a fővárosi eredményeket.
Az első forduló érvényes, ha a választókerület választópolgárainak több mint a fele leadta szavazatát. Ebben az esetben a területi listás szavazás egyben eredményes is, a listák a leadott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz. Az egyéni jelöltek közül az érvényes első fordulóban az lesz országgyűlési képviselő, aki megkapja az érvényes szavazatok több mint a felét.
Ha egy jelölt sem kapta meg az abszolút többséget, második fordulót kell tartani, amelyben azok a jelöltek indulhatnak, akik az első fordulóban az érvényes szavazatoknak legalább 15%-át megkapták. Ha nincs legalább három ilyen jelölt, akkor az első fordulóban a legtöbb szavazatot elért három jelölt indulhat. A második forduló időpontja – amennyiben szükséges – 2010. április 25-e.

Dr. Gaál Szabolcs Barna
a Helyi Választási Iroda vezetője

 

Szavazóköri címek, a szavazatszámláló bizottságok tagjai

 

 

Szavazókör címe

A szavazatszámláló bizottság tagjai

001

Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola,

Csaba utca 16/c

Lányi Ágostonné, Veres Szilvia Ibolya, Csanády Bernát, Fintorné Kassai Erika, Majzik Melinda, Bíró Ákos Ferenc

002

Krisztinavárosi Bölcsőde,

Ráth György utca 18–20.

Cords Ilona, Szilágyi Enikő, Pál László, dr. Kovács István, Bednár Mariann, Adorján Béla Tivadar

003

Orbánhegyi Óvoda,

Orbánhegyi út 3/a

Valentini Áron Gergely, Muhari Adrienne, Zórád Katalin, Csibrány Károly Béláné, Szabó Attila, Szabó Károly

004

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

Rozgonyiné Asztalos Piroska, Dr. Földi János, Szemerjay Krisztián Dénes, Hadarics László, Donáth Krisztina Mária, Kovács László

005

Pannonia Sacra Katolikus Ált. Iskola,

Csaba utca 16/c

Veperdi Zoltán, Radnainé Kunsági Erzsébet, Pap Krisztián Gábor, Lenti Rebeka, Balogh Zoltán István, Molnár Elemérné

006

Pannonia Sacra Katolikus Ált. Iskola,

Csaba utca 16/c

Szemerjay Dénesné, Császár Kata, Rozgonyi Miklós, Mohácsi Mátyás Péter, Hován Katalin, Rácz Gáborné

007

ELTE Gyakorló Iskola,

Kiss János altábornagy utca 31.

Valentini Ákos, Kasnyik Éva, Csizmár Dániel, Murányi Szilvia Zsófia, Czigler Dezső Géza

008

ELTE Gyakorló Iskola,

Kiss János altábornagy utca 31.

Valentini András, Zságer Erzsébet, Kovács László, Harangozó Rita Regina, Horváthné Kiss Zsanett, Aggházyné Judik Eszter

009

Orbánhegyi Óvoda,

Orbánhegyi út 3/a

Mozsik Imre Tiborné, Gálik Jánosné, Feltizi-Veress András, Treszkai Jánosné, Főző Krisztián Zoltán, Csurka Lászlóné

010

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

Laczkó Zoltán, Radványiné Orosz Márta Jolán, Nagyné dr.Szauter Edit Ilona, Sohonyai Lászlóné, Kühnel-Szabó Ádám Walter, Várkonyi Lajos, Boros Márton Miklós

011

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Diana utca 4.

Steiner László, Vörös Jánosné, Csuthy György, Hornyák Lajosné, Szabó Szilvia, Takács Tamás Vladimír, Fekete Éva Andrea

012

SOTE Gyakorló Iskola,

Diana utca 35–37.

Gódor Lajosné, Veresné Demeter Gyöngyi, Kiss József, Szabó Róbert Károly, Herbert Gábor, dr. Nemes Tiborné

013

Háziorvosi rendelő,

Fodor utca 2.

Csizmadia-Darab Mária, Iván Sándor, Török Sándor, Borók György Albert, Miseta László Dániel, dr. Gámán Gábor

014

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

Szemkeö Istvánné, Kolthay-Kauzler Tibor Gyuláné, Ivánné Varga Katalin, Sánta Sándor, Barta Sándor László, Várkonyi Lsjosné

015

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

dr. Ludrovszki Ferenc, Szabó Lászlóné, Keresztény Istvánné, Nádudvari Zoltán Gyula, Dr. Varga Péter, dr. Magyar Attila István

016

Fekete István Ált. Iskola és Előkészítő Szakiskola, Orbánhegyi út 7.

Valentini Ildikó, Bottoni-László Réka, Kalmár Károly, Halápiné Fekete Piroska, dr. Molnár Józsefné, Orbán Gábor Lászlóné

017

ELTE Gyakorló Iskola,

Kiss János altábornagy utca 31.

Dr. Lörincz Jánosné, Dombi Györgyné, Nagy Judit Erika, Csóra Dorottya, Kalmár Géza Tibor, Sólyom János Gyuláné

018

ELTE Gyakorló Iskola,

Beethoven utca 3.

Lukách Krisztina Erzsébet, Sallai-Csóré Szilvia Mária, Cziglina Edit, Turchányi Géza, Hatavovszky Dániel, Ilenczfalvi-Szász Gábor Attiláné

019

ELTE Gyakorló Iskola,

Beethoven utca 3.

Bavankiewitz Péter, dr. Tasnádi Eleonóra, Feltizi-Veresné Magyar Erzsébet Teréz, Somogyi Sándor, Simó Sarolta, Ocskay Ákos

020

Tamási Áron Ált.Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, Mártonhegyi út 34.

Gergely Györgyné, Dienes Viktória Nóra, Balázs Csaba, Égető Péter, Kuzmich Ferenc István, Bernyák Adrienn Márta

021

Tamási Áron Ált.Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, Mártonhegyi út 34.

Dr. Dienesné Lakner Judit, Gergely Katalin Andrea, Tiborcz Ferenc, Égető Imréné, Simó József, Vörös Tibor Balázs

022

SOTE Gyakorló Iskola,

Diana utca 35–37.

Bilkov Zsuzsanna Katalin, Korom Ottó, dr. Kelecsényi Sugárka Emilia, dr. Tóth István, Nagy András, dr. Nagy Géza Csaba

023

Németvölgyi Általános Iskola,

Németvölgyi út 46.

Rögner Richárd, Polacsek Józsefné, Szabóné Demeter Györgyi Mária, Rácz Anna, Horváth Ferencné, Paál László, Dr. Hegedűs Lajos István, Kelecsényi Sugárka Mária

024

Fekete István Ált. Iskola és Előkészítő Szakiskola, Orbánhegyi út 7.

Molnár Izabella Orsolya, Kondorné dr. Orosz Ágnes, Csertői Tamara, Némethné Futár Erzsébet Mária, Dr. Molnár József, Balogh Orsolya

025

Németvölgyi Általános Iskola,

Németvölgyi út 46.

Szórádi Tamás, Simon Péter András, Gálfy Klára, Gondán Andrea, Varju László, Krúdy Geyza István

026

Táltos Óvoda, Lejtő út 41.

Konda Mihályné, Dr. Veress Judit Anna, Csaba Miklósné, Németh Julianna, Lipcsei Attila, Stipsicz István

027

Tamási Áron Ált.Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, Mártonhegyi út 34.

Dienes Beáta Martina, Mizsér Fruzsina, Turcsányi Béla, Antal Jánosné, Czáka Ágnes, Muraközy Tibor Gyula

028

ELTE Gyakorló Iskola,

Kiss János altábornagy utca 31.

Jakubek Dorottya, Lhéner Józsefné, Berszán Gábor Lászlóné, Katona Ilona, Horváth László, Juhász Attila József

029

Hegyvidéki Gondozási Központ,

Kiss János altábornagy utca 33/b

Fonál Béla, Nagy Anna, Egyed Ferencné, Barta Judit Ilona, Szendrei István, dr. Tóth Bódog Kuthenné, Sellei Anna

030

Családsegítő Központ,

Kiss János altábornagy utca 34.

Feltizi-Veress Zsófia, Hernádi Márton, Horváth Botond Gellért, Kútsági Tamás, Martinez-Jakab Tünde Tímea, Oszkó István László

031

Budai Rajziskola,

Alkotás utca 45.

Lengyel Géza György, Bánkúti Lászlóné, Pránder Katalin, Csávolszki Gizella, Sashegyi Judit, Oszko Istvánné

032

Budai Rajziskola,

Alkotás utca 45.

Dr. Dunainé Kováts Anna Mária, Kertész Gézáné, Dr. Domonkos János, Varga Pál, Dr. Bányász Zsolt, Nagy-Molnár Miklósné

033

Budai Rajziskola,

Alkotás utca 45.

Tímár Márta Erzsébet, Tatár Attila, Jakubekné Budai Veronika, Király László, Frankó Gáborné, Márkus Zsuzsanna

034

Hegyvidéki Gondozási Központ,

Kiss János altábornagy utca 33/b

Dr. Csury István József, Ferdinandy Sándor, Gaálné Schäffer Erzsébet, Oláh Zsuzsanna Annamária, Bagosi Hajnal, Szabó László Bálint

035

Táltos Óvoda,

Lejtő út 41.

Korom Sándorné, Túri Csilla Emőke, Haidekker Ivánné, Fehér Péter András, Rácz Géza László, Szendy Dezső Nándor

036

Tamási Áron Ált.Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, Mártonhegyi út 34.

Bartha Józsefné, Bíró Eszter Dóra, Juhász Gergelyné, Égető Imre, Alföldi Pál Csaba, Füzesséry Monika Mária

037

Tamási Áron Ált.Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium, Mártonhegyi út 34.

Bucsina Olivér Gábor, Bubik Veronika, Gergely Anikó, Kiss Ákos Lórántné, Varga Tibor, Árvai Attila Lászlóné

038

Háziorvosi rendelő,

Rácz Aladár út 5.

Höwler Mária Irén, Marosvölgyi Margit, Szászi Katalin, Mocsáriné Rédl Katalin, Szabó Csongor, Alberty István

039

Háziorvosi rendelő,

Rácz Aladár út 5.

Dr. Csanádiné dr. Kiss Jolán, Bacsik Gábor Gyula, Horváth Gyula, Mocsár Máté, Szabolcs Zoltán Imre, Marjay Gáborné

040

Virányos Gondozási Központ,

Szarvas Gábor út 8.

Béres Richárd Attila, Sass Gáborné, Urbán Ilona, Arányi Krisztina, Endrédy Istvánné

041

Virányos Általános Iskola,

Virányos út 48.

Béres Melinda Margit, Hajduné Buzay Anna Mária, Csordás Imréné, Leventisz Jorgosz, Farkas Gábor, Kőszegi Klára Csenge

042

Nővérszállás,

Kútvölgyi út 16.

Csepreghy Márta, Fluck Éva, Hajagos Jánosné, Kovács Ferenc, Schulek Gáspár, Marti György

043

Nővérszállás,

Kútvölgyi út 16.

dr. Pákozdi Ernő, Zámbó Lajosné, Kovács Levente, dr. Ábel László, Jávor Kristóf Géza, Kontúr László Jenő

044

Jókai Klub,

Hollós út 5.

Tarnai András, Gácsi Sándorné, dr. Bogdány János, Lőrinczi Miklós Mátyás, Dr. Honvári Attila József, dr. Woynarovich Ferenc Elek

045

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Diana utca 4.

Csuthyné Szolnoki Klára Éva, Obendorfer Árpád Attila, id. Kovács Árpád, Vizmathy Péter Ferenc, Baranyai Józsefné, Dolánszky Ferencné

046

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Diana utca 4.

dr. Bogdányné Csengeri Ilona, Nagyiván Éva Anna, Béres László Attila, Tornyai Tibor, Gellei Sándor, dr. Szabó Péterné, Szász György Áron

047

Háziorvosi rendelő,

Rácz Aladár út 5.

Gácsi Anna, Molnár László, Bozsó Judit, dr. Király Attila, Szabolcs Imre Sándor, Horváthné Szakács Ildikó Mária

048

Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola,

Csaba utca 16/c

Varga M. Ágnes, Boussebaa Enikő, Szücs Mária, Babiczky Tamás, Soósné Mikite Margit, Szinyei Merséné Radó Orsolya Mária

049

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

Dr. Egey Emese, Dr. Molnár Dániel, Kun-Szabó Gézáné, Csillik Dávid, Deák Cs. Krisztián Márk, Fáy Balázsné

050

Nővérszállás,

Kútvölgyi út 16.

Kátai Zita Klára, Tikos Emil, Nagy Angela, Kiniczki Gábor, Hergovics Tamás, dr. Almási Miksáné

051

Virányos Általános Iskola,

Virányos út 48.

Umführer Szilvia, Endrédy István László, Tatár Ágoston, Szekeres Imre, Somogyi Zsolt, Nagy Piroska

052

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Diana utca 4.

Eleőd Ádám Olivér, Lakatos Jánosné, dr. Simon Ágnes, Szabados József, Szilágyi Zoltán József, Szabóné Sebestyén Veronika

053

Zugligeti Általános Iskola,

Zugligeti út 113.

Lagler Antalné, Sütő-Nagy István Zoltán, Szentesi Zoltánné, Tóthné Csuka Annamária, Havasi József, Kőszegi Ágnes Emese

054

Virányos Általános Iskola,

Virányos út 48.

dr. Gáti Róbert Györgyné, Szentes Lajosné, Korponai Attila, Ungár Gabriella Zsuzsanna, Somogyi István, dr. Kőszegi Gábor

055

VMG és Kós Károly Ének-zene Emeltszintű és Módszertani Általános Iskola, Városmajor utca 59/a

Magyarné Czira Eszter, Romhányi Tamás, Steidl Sándor, Sánta Sándorné, Sasadi Zsolt, Batizi László István