Kötelező tüdőszűrés

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a, valamint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19. §-ában foglaltak alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Intézete a Budapest területén élő, bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkező, 30 év feletti lakosság körében kötelező tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését rendelte el.
A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek, és azt igazolják, illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.
A tüdőszűrő-vizsgálat helye a XII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, 30 év feletti lakosság számára: Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet Tüdőgondozó (1125 Budapest, Petényi köz 2., telefonszám: 355-8322). A Tüdőgondozó postai értesítőn rendeli be az érintetteket 2011. június 30-ig, az értesítőben jelzett időpontra.
Amennyiben a második értesítést követően sem történik meg a szűrővizsgálat, vagy annak igazolása, akkor erről a Tüdőgondozó tájékoztatja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest I–II–XII. kerületi Intézetét, amely a szükséges intézkedést megteszi. Amennyiben a tüdőszűrés elmaradása a kötelezettnek felróható, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. és a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rend. 104. § alapján szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség.
A kötelező szűrővizsgálat zavartalan lebonyolításához szükséges együttműködésüket köszönöm!

Dr. Tusor Gabriella aljegyző