A gyakorlóiskola színvonalat garantál

Segítség az iskolakezdéshez

A Hegyvidéki Önkormányzat többféle gyermekvédelmi és iskoláztatással kapcsolatos támogatási forma biztosításával próbálja meg segíteni a szociálisan rászoruló, kiskorú gyermeket nevelő családokat. A kötelezően nyújtandó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a gyermekétkeztetési díjkedvezmény mellett további hat segélyezési formát önként biztosít polgárai számára a kerület.

 

Támogatási forma

Jogosultsági feltételek

Támogatás összege/

Igénybe vehető

kedvezmény

A kérelem beadási határideje

 
Születési támogatás (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 99 750 Ft alatt van.
 • A gyermek a 180 napos kort még nem érte el.
 • A szülő legalább két éve megszakítás nélkül a XII. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.

57 000 Ft

gyermekenként

A gyermek 180 napos kora előtt.

 
Rendszeres nevelési támogatás

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van (egyedül álló, legalább 3 gyermeket vagy tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő szülő esetében 71 250 Ft alatt van).
 • A család nem rendelkezik – törvényben meghatározott – vagyonnal.
 • A gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.

Maximum 7.125 Ft gyermekenként

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő,

de az önkormányzat a jogosultság

feltételeit évente

– határidő megadásával –

felülvizsgálja.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 37 050 Ft alatt van (ha a szülő egyedül álló, más a törvényes képviselő, a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor 39 900 Ft alatt van).
 • A család nem rendelkezik – törvényben meghatározott – vagyonnal.
 • Nagykorú (18 év feletti) is igénybe veheti, ha nappali tagozaton folytat tanulmányokat, és a 25. életévét még nem töltötte be.

A gyermekek étkeztetése a 7. osztály befejezéséig ingyenes, a 8. osztálytól a középiskola befejezéséig az étkezési térítési díj csupán 50 %-át kell megfizetni.

Egy évben két alkalommal (júliusban és novemberben) gyermekenként 5.800 Ft-ot folyósít az önkormányzat.

A jogosult gyermeket további egyéb kedvezmény illeti meg (pl. tankönyvtámogatás).

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő,

azonban a már megállapított

kedvezményt

évente meg kell újítani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.

Maximum 28.500 Ft gyermekenként, de egy év alatt nem lehet több, mint 57.000 Ft.

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő.

Akkor adható be, ha a család

önhibáján kívül időszakosan

létfenntartási gondokkal küzd.

Beiskolázási segély (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • Nagykorú (18 év feletti) is kérheti a támogatást, amennyiben a 20. életévét még nem töltötte be, és szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul.

11.400 Ft gyermekenként

Augusztus 15.–szeptember 30.

Gyermekétkezési díjkedvezmény

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.
 • 50 %-os kedvezmény, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme 57.000 Ft alatt van.
 • 90 %-os kedvezmény, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme 28.500 Ft alatt van.

A kérelem egész évben benyújtható,

azonban szeptember 1-jétől

csak akkor állapítható meg,

ha a kérelmet szeptember 1–30. között

nyújtották be.

(Ellenkező esetben

a benyújtást követő hónaptól)

Szociális ösztöndíj (rendszeres támogatás a tanulmányi évre)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • Nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig jogosult, amennyiben tanulmányi átlaga a 4,1-et meghaladja.
 • A támogatást nagykorú (18 év feletti) is kérheti, a szakiskola illetve középiskola befejezéséig.

5.700 Ft gyermekenként

Augusztus 15.–október 31.

Humán papillomavírus elleni védőoltás támogatása

A jövedelem mértékétől függetlenül beadható a kérelem azon leánygyermekek után, akik a meghirdetés évében töltik be 13. életévüket.

Jövedelem függvényében az oltás árának 20-50-100%-a kerül támogatásra.

Az önkormányzat minden évben

meghirdeti a támogatást,

a hirdetményben megjelölve

a beadás határidejét.

Óvodáztatási támogatás

 • A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • A szülő 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába, és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról.
 • A szülő gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

10 000 Ft gyermekenként, évente két alkalommal.

Nem a szülő, hanem az óvoda

juttatja el a kérelmet

az önkormányzathoz.