Szeptembertol_iskola_-_tobb_gyerek_az_intezmenyekben

Szeptembertől iskola – több gyerek az intézményekben

Kedvezően alakul a kerület demográfiai helyzete, hiszen az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan az előttünk álló tanévben is nőtt az iskolakötelesek száma. A gyerekek döntő többsége az önkormányzati iskolákban indított tizennégy osztály valamelyikében kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Népszerűek a kerületi középiskolák is, a gimnáziumok 323 kilencedikessel vágnak neki a tanévnek.

A lesújtó országos demográfiai adatokkal szemben a Hegyvidéken évek óta folyamatosan emelkedik az iskoláskorú gyerekek száma. Idén az előző esztendőhöz képest közel öt százalékkal többen, összesen 348-an iratkoztak be az önkormányzati fenntartású általános iskolákba. Ennek ellenére a területi átrendeződés miatt kevesebb osztály alakult, így szeptemberben tizenöt helyett csupán tizennégy első osztály indul. Ennek, illetve a több elsősnek köszönhetően az átlagos osztálylétszám több intézményben eléri a harmincat.

Emelkedő létszámok

Bak Ferenc, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője elmondta, hogy a legtöbben a Tamási Áron és a Kós Károly iskolába jelentkeztek. A két intézményben ennek megfelelően két-két elsős osztály indul, a Tamásiban normál tantervűek, míg a Kósban egy zenei és egy természettudomány-orientált csoport. Utóbbi különlegessége, hogy harmadiktól a gyerekek csoportbontásban tanulják a matematikát.
A Virányos iskola mindkét első osztályában heti két órában tanítják az angolt, a Jókaiban egy vegyes és egy nemzetiségi osztályt, a Németvölgyiben egy speciális logopédiai és egy angol csoportot indítanak, míg az Aranyban mindkét első évfolyamon heti egy angolóra várja a gyerekeket. Tizennyolc elsőssel kezdi a tanévet a Zugligeti, nyolccal a budapesti beiskolázású, ugyanakkor kerületi fenntartásban működő Fekete István iskola.
Továbbra is egy kerületi körzet tartozik az egyébként nem kerületi finanszírozásban működő ELTE gyakorlóhoz, ahol három elsős osztályban kezdődik meg szeptemberben a tanítás. Nagyobb számban képviseltetik magukat a kerületi gyerekek a két-két osztályt indító Semmelweis Egyetem gyakorlóiskolájában és a katolikus egyház fenntartásában működő Pannonia Sacrában.
Az irodavezető az emelkedő osztálylétszámokkal kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy a közoktatási törvény értelmében a körzetes jelentkezőket kötelező felvenni az önkormányzati iskolákba. Körzeten kívülről akkor lehet valaki egy kerületi iskola tanulója, ha az osztály létszáma egyébként nem érné el a huszonhatot. Ebben az esetben előnyt élveznek a kerületi lakosok, illetve azok a gyerekek, akiknek testvére már az iskolába jár. Több első osztályt indíthat az intézmény, amennyiben a körzetes jelentkezők száma meghaladja a harmincegyet.

Népszerű középiskolák

A három önkormányzati fenntartású középiskolában a 2010–2011-es tanévben a tavalyinál eggyel több, összesen tizenegy új osztályban 323 tanuló nyert felvételt a kilencedik, illetve az előkészítő évfolyamokra. Reál, emelt szintű angol–német és angol–francia, valamint egy angol nyelvi előkészítő osztály kezdi meg a tanévet az Arany Jánosban. A Tamási Áron iskolában a német két tanítási nyelvű nemzetiségi tagozat mellett neolatin nulladik osztályba vették fel a gyerekeket, míg a Városmajori Gimnáziumban két hat évfolyamos középiskolai osztály, két normál tantervű magyar, ének, informatika és matematika tehetséggondozó, valamint egy négy részre osztott német nyelvi előkészítő indult. Egy osztálynyi tanuló jelentkezett a Fekete István szakiskola 9. évfolyamára.
Bár az általános iskolákkal szemben a gimnáziumokba a felvételi eredmény alapján szabadon felvehetők a körzeten kívüli jelentkezők, a középiskolások többsége kerületi lakos. A gimnáziumi oktatás színvonalának további emelése érdekében, az önkormányzat támogatásának köszönhetően, a Nemzeti Alaptanterv óraszámának harminc százalékát többletként tanórán kívüli tevékenységekre, fejlesztő foglalkozásokra fordíthatják az intézmények. Ugyanez a támogatás a kerületi fenntartású általános iskolákban húsz százalék.

Nehéz az iskolatáska

Legfeljebb 5,3 százalékkal kérhetnek többet az utánnyomott, az előző tanévben már forgalmazott könyvekért a kiadók. Nem emelkedett a közismereti, a nemzetiségi tankönyvek, a sajátos nevelési igényű tanulóknak szánt, illetve a szakképzés szakmai tankönyveinek ára.
A szakminisztérium adatai szerint a tankönyvcsomag átlagára az elsős évfolyamon hatezer forint, a felsős osztályokban tíz- és tizenháromezer forint körül alakul a szótárak és speciális könyvek nélkül. Mivel az intézmények maguk döntik el, milyen tankönyveket használnak, a csomagok ára iskolánként jelentősen eltérhet. A kisiskolások egészségvédelmét szem előtt tartva az 1–4. évfolyamosok tankönyveinek összsúlya nem lehet több három kilónál.
Bár január 1-jével megszűnt az iskolakezdési támogatás után járó adómentesség, a munkáltatók számára megmaradt a lehetőség, hogy kedvezményes adózás mellett természetbeni, illetve egyéb béren kívüli juttatás keretében nyújtsanak anyagi segítséget dolgozóiknak. A tanévkezdést megelőző és az azt követő hatvan napban a szülők fejenként 22 050 forint támogatáshoz juthatnak tankönyv, taneszköz és ruházati termék vásárlásakor.

Tankönyvtámogatás

Ingyenes tankönyvellátásra jogosult minden olyan nappali tagozatos 1–13. évfolyamba járó tanuló, aki tartósan beteg, testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos; pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar), három- vagy többgyermekes családban él, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
A jogosultságot legkésőbb a beiratkozás napján az iskolában kell igazolni. A támogatás mértéke tízezer forint. Amennyiben a tankönyvcsomag ára ennél magasabb, úgynevezett tartós tankönyvet kaphat a tanuló, amit a tanév végén vissza kell adnia az iskolának. Fontos tudnivaló, hogy a kölcsön könyveknek jó állapotúaknak kell lenniük, szakadt, hiányos darabok átvételére nem lehet kötelezni a diákot. Nem vehető igénybe a normatív kedvezmény a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő –, ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után.

Étkeztetési kedvezmények

Nem kell fizetniük az iskolai ebédért az 1–6. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerekeknek. A felsős osztályokba járó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók, a három- vagy többgyermekes családban élő, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek esetében az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani.
A gyermek tizennyolc éves koráig ötvenszázalékos étkezési kedvezményt biztosít az önkormányzat, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 57 000 forintot, és kilencven százalékot, ha a jövedelem 28 500 forint alatt marad. A kollégiumi, externátusi ellátásban részesülő tanulók harmincszázalékos támogatást kaphatnak.
A támogatás a tanév első napjától kérhető, a kedvezményes étkeztetést a következő hónaptól biztosítja az iskola. Betegség vagy utazás esetén a másnapi ebédet le lehet mondani. Az intézmények egyéni szerződéseket kötnek az ételszállító cégekkel, így az ebéd ára iskolánként változhat.

Fontosabb dátumok

Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda), a tanév utolsó napja 2011. június 15. (szerda). A tanítási napok száma 183, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában 182. A befejező évfolyamokon az utolsó tanítási nap középiskolákban és a szakiskolákban: 2011. április 29.

Az őszi szorgalmi időszak 2011. január 14-én zárul, a tanulmányi értesítőt legkésőbb január 21-ig kapják meg a tanulók.

Őszi szünet: 2010. november 2–5., a szünet előtti utolsó tanítási nap: október 29. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap: november 8. (hétfő).

Téli szünet: 2010. december 22. –2011. január 2. A szünet előtti utolsó tanítási nap: 2010. december 21. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap: 2011. január 3. (hétfő).

Tavaszi szünet: 2011. április 21–26., az utolsó tanítási nap: április 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap: április 27. (szerda).

Érettségi vizsgák

A 2010. október–novemberi írásbeli érettségi vizsgák emelt és középszinten is az írásbeli nemzetiségi nyelv és irodalom tantárggyal október 15-én kezdődnek. Magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tantárgy írásbeli vizsga időpontja október 18.
Az
emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat november 10–15-ig, a középszintű szóbeli vizsgákat november 18–26-ig kell megtartani. A 2011. évi érettségi május–júniusban emelt és közép szinten is az írásbeli magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv tantárgyakkal kezdődik május 2-án.

A szóbeli érettségi vizsgát emelt szinten június 28. között lehet letenni, míg a középszintű szóbeli vizsgákat június 14–28-ig rendezik.

MM.

Segítség az iskolakezdéshez

A Hegyvidéki Önkormányzat többféle gyermekvédelmi és iskoláztatással kapcsolatos támogatási forma biztosításával próbálja meg segíteni a szociálisan rászoruló, kiskorú gyermeket nevelő családokat. A kötelezően nyújtandó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás és a gyermekétkeztetési díjkedvezmény mellett további hat segélyezési formát önként biztosít polgárai számára a kerület.

Támogatási forma

Jogosultsági feltételek

Támogatás összege/

Igénybe vehető

kedvezmény

A kérelem beadási határideje

 
Születési támogatás (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 99 750 Ft alatt van.
 • A gyermek a 180 napos kort még nem érte el.
 • A szülő legalább két éve megszakítás nélkül a XII. kerületben állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik.

57 000 Ft

gyermekenként

A gyermek 180 napos kora előtt.

 
Rendszeres nevelési támogatás

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van (egyedül álló, legalább 3 gyermeket vagy tartósan beteg, fogyatékos gyermeket nevelő szülő esetében 71 250 Ft alatt van).
 • A család nem rendelkezik – törvényben meghatározott – vagyonnal.
 • A gyermek nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.

Maximum 7.125 Ft gyermekenként

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő,

de az önkormányzat a jogosultság

feltételeit évente

– határidő megadásával –

felülvizsgálja.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 37 050 Ft alatt van (ha a szülő egyedül álló, más a törvényes képviselő, a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, akkor 39 900 Ft alatt van).
 • A család nem rendelkezik – törvényben meghatározott – vagyonnal.
 • Nagykorú (18 év feletti) is igénybe veheti, ha nappali tagozaton folytat tanulmányokat, és a 25. életévét még nem töltötte be.

A gyermekek étkeztetése a 7. osztály befejezéséig ingyenes, a 8. osztálytól a középiskola befejezéséig az étkezési térítési díj csupán 50 %-át kell megfizetni.

Egy évben két alkalommal (júliusban és novemberben) gyermekenként 5.800 Ft-ot folyósít az önkormányzat.

A jogosult gyermeket további egyéb kedvezmény illeti meg (pl. tankönyvtámogatás).

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő,

azonban a már megállapított

kedvezményt

évente meg kell újítani.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.

Maximum 28.500 Ft gyermekenként, de egy év alatt nem lehet több, mint 57.000 Ft.

A kérelem benyújtására

nincs előírt határidő.

Akkor adható be, ha a család

önhibáján kívül időszakosan

létfenntartási gondokkal küzd.

Beiskolázási segély (egyszeri)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • Nagykorú (18 év feletti) is kérheti a támogatást, amennyiben a 20. életévét még nem töltötte be, és szakiskola, középiskola nappali tagozatán tanul.

11.400 Ft gyermekenként

Augusztus 15.–szeptember 30.

Gyermekétkezési díjkedvezmény

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • 18 év alatti gyermek jogán vehető igénybe.
 • 50 %-os kedvezmény, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme 57.000 Ft alatt van.
 • 90 %-os kedvezmény, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme 28.500 Ft alatt van.

A kérelem egész évben benyújtható,

azonban szeptember 1-jétől

csak akkor állapítható meg,

ha a kérelmet szeptember 1–30. között

nyújtották be.

(Ellenkező esetben

a benyújtást követő hónaptól)

Szociális ösztöndíj (rendszeres támogatás a tanulmányi évre)

 • A család egy főre jutó havi jövedelme 57 000 Ft alatt van.
 • Nappali tagozatos tanuló az általános iskola 4. osztályának elvégzésétől a szakiskola, középiskola befejezéséig jogosult, amennyiben tanulmányi átlaga a 4,1-et meghaladja.
 • A támogatást nagykorú (18 év feletti) is kérheti, a szakiskola illetve középiskola befejezéséig.

5.700 Ft gyermekenként

Augusztus 15.–október 31.

Humán papillomavírus elleni védőoltás támogatása

A jövedelem mértékétől függetlenül beadható a kérelem azon leánygyermekek után, akik a meghirdetés évében töltik be 13. életévüket.

Jövedelem függvényében az oltás árának 20-50-100%-a kerül támogatásra.

Az önkormányzat minden évben

meghirdeti a támogatást,

a hirdetményben megjelölve

a beadás határidejét.

Óvodáztatási támogatás

 • A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
 • A szülő 3, illetve 4 éves gyermekét beíratta az óvodába, és gondoskodik a gyermek rendszeres óvodába járatásáról.
 • A szülő gyermekének 3 éves koráig legfeljebb az iskola 8. évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.

10 000 Ft gyermekenként, évente két alkalommal.

Nem a szülő, hanem az óvoda

juttatja el a kérelmet

az önkormányzathoz.

Az adatok tájékoztató jellegűek, részletes információ a népjóléti iroda munkatársaitól kérhető.