Ovatos_koltsegvetesi_tervezes_2011-re

Óvatos költségvetési tervezés 2011-re

Idei utolsó ülésén elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének első három negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A bevételek alakulásában, csökkenésében érezhető volt a gazdasági válság, így a likviditás megőrzése érdekében a kiadásokon igyekezett spórolni a kerület. Pokorni Zoltán polgármester szerint a következő esztendő költségvetési koncepcióját „az óvatos, konzervatív tervezés” jellemzi majd. 2005 után ismét szavazott a testület a Turul-emlékműről, ugyanis megváltozott a törvényi szabályozás, testületi döntés szükséges a fennmaradási engedélyhez a kijelölt V. kerületi jegyzőtől.

A Hegyvidéki Önkormányzat a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosítását javasolja – döntöttek a képviselők decemberi ülésükön. A javaslat szerint a Szamos utca egy részét városi parkká célszerű átminősíteni; egy Szépkilátás úti ingatlant – a szomszédos ingatlanokhoz hasonlóan – kertvárosias, nagy telkes lakóingatlanná kellene átsorolni; két Költő utcai ingatlan esetében a közkerti és lakóövezeti besorolás cseréje szükséges, míg az Alkotás utca és Csörsz utca sarkán lévő területet intézményi övezetből városközponti besorolásba kéri átminősíteni a testület.
Újabb három helyi jelentőségű építészeti érték – egy Melinda úti tölgyfa lépcső, továbbá egy Szarvas Gábor úti, valamint Tartsay Vilmos utcai épület – került helyi védelem alá a tulajdonosok kérésére. Ezzel egy időben egy Csermely utcai ingatlan kertjéről, annak növényállományáról szakértői javaslat alapján lekerült a védettség. A képviselő-testület visszavonta a változtatási tilalmat a Jókai-kertről. Elkészült a szabályozási terv, illetve felülvizsgálata, így csupán jogtechnikai lépés a tilalom visszavonása az amúgy is műemléki védettséget élvező ingatlanról.
A jövő esztendőtől módosulnak a közterület-használat egyes szabályai. Bizonyos esetekben mód nyílik az egyszerűsített engedélyezési eljárásra, illetve szigorodnak az ellenőrzések, hogy kiszűrjék a jogosulatlan közterület-foglalásokat (részletek az Új közterület-használati szabályok című cikkünkben olvashatók).
A második világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok Turul-emlékműve ügyében az V. kerületi önkormányzat jegyzője folytatja az építésügyi hatósági eljárást. Ennek befejezése érdekében a testület tulajdonosi hozzájárulását adta a fennmaradási engedély kiadásához, és megerősítette korábbi döntését, hogy az emlékmű továbbra is a jelenlegi helyén álljon.
Sipos Péter LMP-s képviselő szerint annak idején elhibázott döntés volt a műalkotást ezzel a céllal létrehozni, de úgy gondolja, ha már így történt, a turul maradjon a megszokott helyén. Pokorni Zoltán más álláspontot képviselt: véleménye szerint a főváros előző vezetésének politikai érdekében állt, hogy az ügyből botrány legyen, nem esztétikai és statikai okok motiválták döntésüket. A politikai küzdelem éppen az áldozatokat, akikre emlékezni szerettünk volna, hozta méltatlan helyzetbe. A többéves huzavonánál – mondta a polgármester – csak egy dolog lett volna rosszabb: ha lerombolják az emlékművet.

Nem tervezik működési hitel felvételét

A MOM Kulturális Központ és Gesztenyés kert funkcióbővítő beruházása során a mélygarázs-építési munkák a területen áthaladó közműhálózatokat is érintik. Az önkormányzat szolgalmi jog bejegyzéséhez járult hozzá az ELMŰ–ÉMÁSZ javára elektromos kábelhálózat és elosztóállomás elhelyezése céljából.

Két tartózkodás és 2 ellenszavazat mellett elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének 2010. I–III. negyedévi végrehajtásáról szóló beszámolót. A polgármester kiemelte, hogy a gazdasági válság érezhető a bevételek alakulásában, csökkenésében (például rendkívüli módon lelassultak az ingatlanértékesítések), így a likviditás megőrzése érdekében a kiadásokon igyekezett spórolni a kerület.
A következő esztendő költségvetési koncepcióját az óvatos, konzervatív tervezés jellemzi – mondta Pokorni Zoltán –, a bevételeknél pesszimistán, a kiadásoknál pedig a legrosszabb verzióval számolnak. Alapelv, hogy továbbra sem tervezik működési hitel felvételét, intézmény bezárását és az intézmények működésébe történő radikális beavatkozást. A tervezés nem a jelenlegi költségvetési számok inflációval történő megemelésével folyik, hanem a tényleges, a következő évben várható feladatok felmérésével és az ahhoz szükséges pénzeszközök meghatározásával.
Az őrző-védő feladatokat a jövőben az intézmények személyzete és településőrök látják el, ami takarékosabb lesz a jelenlegi rendnél, amelyben egy külső cég végzi ezt a munkát. A polgármester megjegyezte, a koncepció azzal is számol, hogy a költségvetés egyensúlyban tartása érdekében szükségessé válik a helyi adók bővítése. A szavazás során a képviselők 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett fogadták el a költségvetési koncepciót.
Felülvizsgálta a képviselő-testület a helyi adók helyzetét. A jogszabály három adónem kivetését teszi lehetővé az önkormányzatok számára: az építmény-, a kommunális és a telekadót. A már meglévő két adónem – és annak felülvizsgálata – mellett a polgármester a telekadó bevezetését javasolta az ülésen, amire azért lenne szükség, hogy ne kelljen bezárni intézményeket, csökkenteni azok működési színvonalát, mivel a korábbi bevételi források már nem állnak oly mértékben rendelkezésre, mint az megszokott volt az elmúlt két évtizedben.
A javaslat szerint az építményadót – amelyet a cégek, vállalkozások fizetik – a törvényi maximumra, 1580 Ft/m2-re szükséges emelni. A kommunális adó megfizetését 40 m2-es lakásnagyságig elengedte az önkormányzat. Nyolcvan m2-ig 9900 Ft-ot, 120 m2-ig 13 900 Ft-ot, míg Sipos Péter (LMP) képviselő javaslatára a 120 m2-nél nagyobb lakások után 17 245 Ft-ot kell fizetni évente. A telekadó azokra a telkekre vonatkozik, amelyeken vagy nincs építmény, vagy a rajta álló építmény összes szintje kisebb, mint az adott telek. Beépítetlen telkek esetén 200 Ft/m2, épülethez tartozó telekrésznél 150 Ft/m2 az évente fizetendő adó mértéke. Ez a gyakorlatban nem érinti a kerület alsó részén lévő társasházakat, elsősorban a nagy telekkel vagy kerttel rendelkező villák és a befektetési céllal vásárolt telkek tulajdonosainál jelenik meg ez az új adófajta.
Az ebből származó bevételeket a kerületi utak karbantartására, felújítására, valamint az oktatási-nevelési intézmények jelenlegi színvonalának megtartására, fejlesztésére kívánja fordítani a Hegyvidéki Önkormányzat. A szavazások során az új telekadóra és a megemelt építményadóra vonatkozó rendeleteket egyhangúlag fogadták el a képviselők.

Megállapodás nappali ellátásra

A korábbi önkormányzati társulási forma helyett (ami nem bizonyult gazdaságosnak, ezért 2009. december 31-ével a testület felmondta a szerződést) a Hegyvidéki Önkormányzat megállapodást köt a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulással két fogyatékos személy nappali ellátására, 2011. január 1-jétől határozatlan időtartamra.
Jövőre lejár a Németvölgyi Általános Iskola, valamint a Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola vezetőinek megbízatása, így a jogszabály értelmében új pályázatok kiírása szükséges. A képviselők jóváhagyták ezek szövegét, ahogy a jegyzői álláshelyre kiírandó pályázatot is. Oktatási-nevelési intézmények alapító okiratait módosították ezután, amit elsősorban az alaptevékenységek szakágazati besorolásának változásai indokoltak. Három intézménynél a tevékenységek pontosítását kellett átvezetni.
Önkormányzati tulajdonú helyiségek ügyében az alábbi határozatok születtek: egy Böszörményi úti, 55 m2-es üzlethelyiségnél a bérleti díj a nonprofit szervezetek részére megállapított összegre változik; egy Greguss utcai, 17 m2-es helyiség raktár céljára vehető igénybe; a Jókai Klub 140 m2-es éttermének bérbeadására pályázatot írnak ki; a Schwartzer Ferenc utcában a KDNP továbbra is bérelhet egy 97 m2-es helyiséget.
A polgármesteri beszámolóban Pokorni Zoltán felhívta a figyelmet, hogy a Sportmax Hegyvidék tetején környezetbarát műjégpálya nyílt, amely egész évben, tehát nyáron is használható.

-jj-

A decemberi képviselő-testületi ülésről a Hegyvidék Televízió is részletesen beszámol.