Sikeres Bursa Hungarica

Több mint száz felsőoktatásban tanuló hegyvidéki diák részesült támogatásban az idei Bursa Hungarica ösztöndíjpályázaton. A benyújtott száznegyven kérelemből mindössze harmincötöt kellett elutasítani hiányzó dokumentumok, illetve a pályázatban előírt jövedelemhatár túllépése miatt.
Az önkormányzat népjóléti irodájának tájékoztatása szerint a száznegyven benyújtott kérelemből a meghatározott feltételek alapján százötöt nyilvánítottak nyertesnek. A „Bursa A” pályázaton kilencvenkét, a „Bursa B”-n tizenhárom hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgató, illetve a felsőoktatási intézményekbe jövőre jelentkezni kívánó fiatal jutott ösztöndíjhoz. A tíz hónapra megállapított havi rendszeres anyagi támogatást azok a hegyvidéki lakosok kaphatták meg, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét.

(m.)