Új közterület-használati szabályok

A képviselő-testület döntése alapján gyorsabbá válik a közterület-használati kérelmek elbírálása, számos esetben egyszerűsített eljárásban, akár azonnal, a polgármesteri hivatalban adják ki az engedélyeket. További változás januártól, hogy a használati díjakat előre kell befizetni, a fizetés nélküli közterület-foglalást pedig jóval szigorúbban ellenőrzik és szankcionálják a hegyvidéki közterület-felügyelők.

Felülvizsgálta a Hegyvidéki Önkormányzat a közterület-használat szabályairól 1995-ben alkotott rendeletét. Dr. Váczi János alpolgármester elmondta: a módosítások egyik fő célja az volt, hogy azoknál az ügytípusoknál, amelyeknél engedik a jogszabályi feltételek, egyszerűsítsék, felgyorsítsák az ügyintézés menetét. Így 2011. január 1-jétől az általános szabályoktól eltérően rövidebb határidővel, két napon belül megadható a közterület-használati hozzájárulás építkezési eszközök, építési konténer tárolására, alkalmi és mozgó árusításra, teljes útlezárással járó közterület-használatra, valamint a nem kiemelt jelentőségű közterületek esetében üzemképtelen jármű tárolására, amennyiben a használati díjat a kérelmező előre megfizeti.
A közterület-használati díjakat ezentúl minden esetben előre kell kifizetni, aminek oka az, hogy egyesek visszaéltek az utólagos fizetés rendszerével: voltak olyanok, akik miután levonultak a közterületről, „elfelejtettek” fizetni, az önkormányzat pedig rendkívül nehezen tudta behajtani az ilyen kintlévőségeket. Az alpolgármester kiemelte, ezentúl senki nem foglalhatja el úgy a kerület útjait, járdáit, hogy nem történt meg a díjfizetés – ha azonban ez mégis előfordul, a közterület-felügyelők a be nem fizetett díj tízszeresének megfelelő összeggel bírságolhatják meg a szabályszegőket. Arról, hogy a díjfizetés megtörtént-e, ma már pillanatok alatt meggyőződhetnek a felügyelők, ugyanis kézi számítógépükkel akár az utcán is kapcsolatot tudnak teremteni a hivatal ügyviteli rendszerével, és azonnal látják, hogy pontosan ki, mennyi időre, mekkora terület használatára jogosult.
A díjak január elsejétől az infláció mértékében emelkednek, illetve bizonyos díjtételeket a fővárosi átlagárakhoz közelítettek. A kiemelt jelentőségű, úgynevezett „A” kategóriába tartozó közterületek körét – amelyeknél a rendelet szigorúbb szabályokat és magasabb díjakat állapít meg – kibővítette a képviselő-testület.

z.