Varakozasi_hozzajarulasok_kiadasa

Várakozási hozzájárulások kiadása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet értelmében a várakozási hozzájárulások a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényesek.

A lakossági, gazdálkodói és egészségügyi hozzájárulásokat a fent hivatkozott rendelet, valamint önkormányzatunk 14/2010. (VI. 28.) számú rendeletének előírásai szerint a helyszínen, aláírás ellenében azonnal kiadjuk. A formanyomtatvány ügyfélszolgálatunkon jelenleg is beszerezhető, illetve a honlapunkról (www.hegyvidek.eu) letölthető. Az eljárás 2000 Ft összegű költségtérítési díját az ügyfélszolgálaton beszerezhető csekken lehet befizetni, vagy önkormányzatunk elkülönített számlájára banki átutalással lehet teljesíteni. Számlaszám: 12001008–00155297–02500000.
A kérelem alátámasztásához be kell mutatni a lakcímkártyát (személyi igazolványt), valamint a gépjármű forgalmi engedélyét. Gazdálkodók esetén 3 hónapnál nem régebbi cégkivonat, illetve annak másolata szükséges. A rendelet teljes terjedelmében, letölthető nyomtatvány, valamint egyéb hasznos információk önkormányzatunk honlapján (www.hegyvidek.eu), a parkolási tájékoztatóban találhatók.
Kérjük, hogy az engedélyek megújítása érdekében keressék fel ügyfélszolgálatunkat!

Városgazdálkodási iroda

A várakozási hozzájárulások megújításának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25.) 2010. december 15-én megkezdi a 2011. évre szóló várakozási hozzájárulások kiadását az ügyfélszolgálat alagsor 3. számú termében.