Iskolakostolgato

„Iskolakóstolgató” leendő elsősöknek

Szülői fórumra invitálta az iskolaválasztás előtt álló családokat a Hunniareg Budai Módszertani Központ és a hegyvidéki önkormányzat. A Városmajori Gimnáziumban megtartott rendezvényen az iskolák bemutatkozása mellett, az iskolaérettség testi és lelki kritériumairól, valamint a beiratkozás gyakorlati menetéről kaptak tájékoztatást az érdeklődők.


Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a hegyvidéki gyermekek jó körülmények között és eredményesen töltsék el iskoláséveiket a kerületi intézményekben. Az elmúlt évek iskolafejlesztései, a nagy felújítások és építkezések mind-mind ezt a célt szolgálják – hívta fel az Iskolakóstolgató elnevezésű rendezvényen megjelent szülők és szakemberek figyelmét Pokorni Zoltán. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat azt szeretné, a kerületi adófizetők pénzéből megvalósuló beruházások gyümölcsét azok arassák le, akik valóban a Hegyvidéken élnek. A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy miközben egyre kevesebb gyermek születik a kerületben, a beiratkozások előtt néhány hónappal hirtelen megnő az iskola- és óvodaköteles korba lépők száma. Ez egyértelművé teszi: a hegyvidéki általános iskolák és óvodák vonzó alternatívát jelentenek a máshol élők számára.

A jó rendszernek ára van

Jól működik tehát a kerületi oktatási rendszer, ennek azonban ára van. Hogy a színvonalat megtartsa, minden egyes általános iskolásra évente közel félmillió forintot kénytelen költeni az önkormányzat, miközben a kormány egyre kisebb összeggel járul hozzá az iskoláztatás költségeihez. A polgármester elmondta, a számok nyelvén ez azt jelenti, hogy míg 2002-ben 185 ezer forint volt az állami támogatás, ma csupán 135 ezer jut erre a célra.

Nemcsak reálértékben jelentős a csökkenés, hanem – ami példa nélküli a magyar oktatás történetében – nominálisan is kevesebbet ad a mostani kormányzat. Ezért kénytelen adókat kivetni, újabb és újabb forrásokat teremteni az önkormányzat, hogy – a többi között – az oktatás versenyképességét legalább helyi szinten megtartsa. Épp emiatt lényeges, hogy a helyben megtermelt adóforintokból fenntartott rendszer előnyeit az igazi hegyvidékiek, ne pedig az alkalmi lakcímváltók élvezzék. A kerület ennek érdekében annyit tehet, hogy szigorúan ellenőrzi az itt lakást.

Mostanában heves vita folyik arról, hogy az oktatást sokan szolgáltatásnak tekintik. A polgármester szerint ez annyiban igaz, hogy egy speciális kétirányúságot feltételező kereslet-kínálat viszonyról van szó, ami a szülőktől együttműködést és aktivitást vár el. Az iskola ugyanis közös vállalkozás, amiben kulcsszerep jut az interakciónak, annak, hogy a szülő beszélje meg a pedagógussal az időről időre előkerülő problémákat. Mert mindnyájunk érdeke, hogy a szabályokat lefektessük és betartsuk, tudjuk, és gyermekeink is tudják, mit lehet és mit nem. Fontos az együttműködés, hiszen a gyerekek egymást is nevelik, ha az osztály egyik felének megengednek valamit, a többiek is kikövetelik – tette hozzá Pokorni Zoltán.

Mindennapi testnevelésóra

Az önkormányzat éppen ezért igyekszik olyan közösségformáló elfoglaltságokat bevezetni, mint a tavaly felmenőrendszerben meghirdetett és rendkívül sikeresnek bizonyuló általános iskolai mindennapos testnevelési óra. A polgármester gondolataihoz kapcsolódva Kovács Zsuzsa óvodai szaktanácsadó elmondta, a kerület óvodáiban évek óta naponta végeznek valamilyen testedzést, tornát a gyerekek, ezért volt fontos, hogy ezt a kicsik számára megszokott gyakorlatot az iskolai környezetbe is átültessék.

Az idén váratóan 291 nagycsoportos óvodás megy iskolába, a tankötelezettek száma a januári lakcímadatok szerint 367 fő. Negyvenhárom gyermek a szülők, illetve az óvoda közös döntése értelmében még egy évet óvodás marad, ötvenhét óvodás iskolaérettségét pedig a Nevelési Tanácsadó vizsgálja. Az érvényes jogszabályok szerint ugyanis tanköteles az a gyermek, aki május 31-ig betölti hatodik életévét, és elérte az iskolába lépéshez szükséges értelmi és testi fejlettségi szintet.

A szülő kérésére a hat évesnél fiatalabb gyermek is felvehető, amennyiben ezt a Nevelési Tanácsadó is javasolja. Ami a testi fejlettség kritériumait illeti, elvárás a testarányok kialakultsága, a harmonikus, összerendezett és erőteljes mozgás. A kicsinek megfelelő teherbírással kell rendelkeznie – elég csak arra gondolni, milyen nehéz az iskolatáska, vagy a tornazsák, illetve milyen fizikális megterhelést jelent az órákon való állandó figyelem. Elengedhetetlen az is, hogy viselkedését, szükségletei kielégítését szándékosan tudja szabályozni. Az elemi gondolkodás, a tagolt és jól érthető beszéd, a koncentráló képesség szintén követelmény. Természetesen a kisebb beszédhiba nem jelent alkalmatlanságot, hiszen az iskolai logopédusok ezeket képesek megszüntetni.

Fontos, hogy a kisiskolás gyermek elemi ismeretekkel rendelkezzen saját magáról és környezetéről, tudja a nevét, lakcímét, szülei foglalkozását. Ismerje a napszakokat, képes legyen alkalmazni a közlekedés szabályait, tudja mit illik, és mit nem. A szociális érettség egyik legfontosabb ismérve, hogy a gyermek készen áll az iskolai élet törvényeinek elfogadására. Kovács Zsuzsa kiemelte: fontos, hogy a szülők pozitívan nyilatkozzanak a gyermek jelenlétében az iskoláról, mert ezzel megkönnyítik a beilleszkedését.

A beiratkozás nem presztízskérdés

Lényeges tudnivaló, hogy az iskolaérettséget bizonyító óvodai szakvélemény birtokában minden iskolaköteles korú gyermeket kötelező beíratni a lakóhely szerinti körzetes iskolába. A szabad iskolaválasztás abban az esetben valósulhat meg, ha a felvételről igazolást – befogadó nyilatkozatot – állít ki a nem körzetes intézmény. Az óvodapedagógus hangsúlyozta: a beiratkozás ne legyen presztízskérdés! Csak azért semmiképp se erőltessük iskolába a gyereket, mert úgy érezzük, hogy még egy év az óvodában megakasztaná a fejlődését. Az sem lehet indoka a korai iskoláztatásnak, hogy a gyermek barátai, óvodás társai már beiratkoztak. Sokkal kisebb veszteség esetleg elveszteni ezeket a társakat, mint állandó hátrányba kerülni az iskolában.

A beiratkozás praktikus tudnivalóit Bak Ferenc, a polgármesteri hivatal oktatási és közművelődési irodájának vezetője ismertette. Elmondta, hogy az óvodában minden gyerek iskolaérettségi igazolást kap. Az eredeti dokumentummal – és nem egy fénymásolattal! – kell jelentkezni a körzetes iskolában. Ide akkor is el kell menni, ha egyébként a szülő más iskolába akarja beíratni a gyerekét. XII. kerületi iskola nem vesz fel máshonnan érkező jelentkezőt, azaz nem ad ki befogadó nyilatkozatot sem, csak a beiratkozást követő hétfőn.

Nem körzetes, de kerületi gyermek akkor nyerhet felvételt, ha a körzetesekkel nem sikerül feltölteni az induló osztályt – erre azonban a rendkívül kicsi az esély. Bak Ferenc nyomatékosan kijelentette: csak azért sehol nem indítanak újabb osztályt, mert a körzeten kívüli jelentkezők száma ezt egyébként indokolná. A szabály ugyanakkor nem vonatkozik a Jókai Mór iskola német nemzetiségi és a Kós Károly zenetagozatos elsős osztályaira, amelyekbe körzeten kívüli gyerekeket is felvehetnek. Az irodavezető kérte a szülőket, hogy amennyiben bármely okból – például költözés – az iskolaköteles gyermek nem a körzetes iskolában kezdi meg tanulmányait, erről értesítsék az oktatási irodát.

Hegyvidéki általános iskolák

Arany János Általános Iskola és Gimnázium (Meredek utca 1.)

Az intézmény 12 évfolyamos, tavaly óta természettudományos tagozatot is indít. Az elsőtől a negyedik osztályig egy tanító foglalkozik a gyerekekkel, elsőtől angol nyelvvel, a harmadik osztálytól informatikával ismerkedhetnek a tanulók. Az iskolában katolikus és református hitoktatás is folyik, a kerületi zeneiskola kihelyezett tagozata pedig lehetőséget nyújt a szolfézs- és hangszeres tanulásra. A diákokat ezenkívül néptáncoktatás és számos szakkör várja (angol főzőszakkör, informatika, tömegsport, kerámia, színjátszó kör). Az iskola kiemelten foglalkozik a rendszeres testmozgással, testneveléssel is (sportgimnasztika, dzsúdó, vívás, kosárlabda, fedett műfüves focipálya).

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola (Diana utca 4.)

A 2010–2011-es tanévben a pedagógiai programnak megfelelően komplex művészeti és német nemzetiségi osztályokat indítanak. A művészeti osztály sajátosságát az alapóraszámon túli művészeti tárgyak oktatása adja, melynek keretében színjátszást, kézművességet és néptáncot oktatnak. A német nemzetiségi osztályban a kicsik a mindennapi nyelvi órákon kívül két nyelven tanulják az ének-zene, rajz, testnevelés, természetismeret és technika tantárgyakat, megismerkednek a magyarországi német népi kultúrával. A gyerekek a sportudvaron és a kis kertben játszhatnak, sportolhatnak, a tanulószobában tanári felügyelet mellett készülhetnek a másnapi órákra.

Németvölgyi Általános Iskola (Németvölgyi út 46.)

Az intézmény az idén is három osztály indítását tervezi. Egy emelt szintű angol osztályét, amelyben a gyerekek a délelőtti tanórákon túl délutánonként napi két órában játszóházszerű, angol nyelvű napközis foglalkozáson vehetnek részt, valamint egy reálosztályét, ahol emelt szinten oktatják a matematikát és alsó tagozaton a környezetismeretet. Kiemelt hangsúlyt kap a természetvédelmi ismeretek oktatása, az ökológiai szemlélet formálása. A logopédiai osztályba olyan gyerekek jelentkezését várják, akiknek kis létszámú osztályokban, speciális módszerrel kell elsajátítaniuk az írást és az olvasást.

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium (Mártonhegyi út 34.)

Az iskola pedagógiai programja szerint az 1–12. évfolyamokon általános műveltséget megalapozó, alapfokú oktatás folyik. A beiratkozó kicsik első osztálytól emelt szintű ének-zene-, illetve testnevelés-oktatásban vesznek részt, két énekkar is működik. Az alsó tagozatosok angol vagy német nyelv tanulása közül választhatnak. Az intézmény különös hangsúlyt helyez a testnevelésre, az úszásra, a diákokat tanítás után kislány- és fiútorna, foci-, kézi- és kosárlabdaedzés, valamint néptánc várja. A matematika iránt érdeklődő alsósok számára speciális foglalkozásokat szerveznek.

Városmajori Gimnázium és Kós Károly Általános Iskola (Városmajor utca 59.)

Az intézmény a 2010–2011-es tanévben két első osztály indítását tervezi. Az egyik osztály sajátossága, hogy megalapozza a komplex művészeti tanulmányokat (ének-rajz), a másik induló osztály elsősorban a logikus és problémamegoldó gondolkodást alakítja és fejleszti (matematika, informatika, sakk). Az első osztályokban a tanórákhoz kapcsolódva személyiségfejlesztő drámapedagógiai foglalkozáson vesznek részt a tanulók. Az anyanyelvi oktatást logopédus is segíti, az idegen nyelvek (angol vagy német) tanulására az első és a harmadik évfolyamon, tanfolyam keretében van lehetőség. Az iskola számos szakkörrel, tanfolyammal, könyvtárral és sportolási lehetőséggel várja a diákokat.

Virányos Általános Iskola (Virányos út 48.)

Az iskolában magas óraszámú nyelvoktatás zajlik, a beiratkozó diákok már az első osztálytól tanulhatnak angol nyelvet. Az intézmény kuriózuma, hogy megfelelő számú jelentkező esetén második osztálytól a japán nyelv tanulására is lehetőség nyílik. A tanulókat jól felszerelt könyvtár várja, az alsósok számos szakkörön (magyar, matematika, kézműves, rajz) és tanfolyamon vehetnek részt. Az egészséges életmód és a sport megszerettetése érdekében kosárlabdát, labdarúgást, floorballt oktatnak, nyáron dunai evezést, télen sítábort szerveznek.

Zugligeti Általános Iskola (Zugligeti út 113.)

Az intézmény nyolc évfolyamos, az iskolában szótagoló-elemző–összetevő módszerrel tanulnak meg írni, olvasni a gyerekek. Korszerű fejlesztő eszközökkel felszerelt tornatermükben sokféle (kosárlabda, futball, floorball, gyerektorna, dzsúdó, néptánc) sporttevékenységre lehetőség van, ezenkívül sportudvar, játszótér várja a diákokat. Alsó tagozatban kiskórus fogja össze a zenét kedvelő gyerekeket, a kerületi Solti György Zeneiskola kihelyezett tagozata szolfézs-, zongora- és hegedűórákat biztosít az érdeklődőknek. Korszerűen felszerelt nyelvi és számítástechnikai terem, valamint technikai műhely, tankonyha, varrószoba, és kézműves eszközök (korongozó, kemence, szövőszék) állnak a diákok rendelkezésére.

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola (Kiss János altábornagy utca 42–44.)

Az intézmény a jövő tanévben indítja el felmenő rendszerben első és második osztályosok számára a „Játssz és fejlődj!” programot heti egy órában, ami a matematikai és a zenei kreativitás kombinációjára ad lehetőséget. A tanulók zökkenőmentes előrehaladását, tehetségük kibontakozását pszichológus és fejlesztőpedagógus, valamint gyógytornász segíti. Az iskolában élénk a sportélet, a tanulók többféle sportolási lehetőség közül választhatnak.

Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Diana utca 35-37.)

Az intézmény a 2010–2011-es tanévben két első osztályt indít. Az 1. a osztály sajátossága a rajz, technika, környezetismeret tantárgy tanítására épülő, kreatív, egész napos tevékenység megvalósítása. Az 1. b osztályban a komprehenzív szemléletre épülő eltérő tanulási ütemhez alkalmazkodó, egész napos nevelés valósul meg. Az olvasástanítás szintetizáló-analizáló módszerrel történik. Az első osztály második félévétől indul az angol nyelv oktatása. Biztosított a hitoktatás és számos sportolási lehetőség, valamint a kerületi zenei iskola szolfézs-, zongora- és hegedűórákat is tart az érdeklődőknek.

MM

 

A közoktatási törvény értelmében kötelező felvenni az iskola körzetében élő jelentkezőket. Amennyiben a körzetes gyerekekkel az induló osztály létszáma nem éri el a huszonhat főt, a fennmaradó helyeket körzeten kívüli kerületi, illetve kerületen kívüli jelentkezőkkel töltheti fel az intézmény. Amennyiben a körzetesek száma meghaladja a törvényben előírt létszámot, illetve annak 120 százalékát, az eredeti feltételek mellett újabb osztályt kell indítani.