Hagyományteremtő betlehemállítás

Hegyvidék-szerte betlehemek sorában gyúltak ki a fények karácsony idején. A kerület huszonkét pontján iskolák, óvodák, templomi közösségek, valamint helyi önszerveződő csoportok, felnőttek és gyerekek együtt alkottak, megörvendeztetve ezzel valamennyi helyi polgárt. A közösségépítő kezdeményezéshez a polgármesteri hivatal és a szabadidősport központ munkatársai is csatlakoztak.

Eredetileg tizenhét helyszín várta a csapatokat, a nagy érdeklődésnek köszönhetően azonban végül a kerület huszonkét pontján épültek fel a szeretetet és összetartozást szimbolizáló betlehemek, amelyek Pokorni Zoltán polgármester felhívására készültek el karácsony előtt. Bár a csapatok egy része az ünnepet váró gyerekek legnagyobb örömére már a határidőként megszabott december 19-e előtt felállította saját betlehemét, az építmények átadásával a többség inkább megvárta advent utolsó vasárnapját – mondta el a Hegyvidéknek a programot koordináló Gáspár Fruzsina. Az alapnak szánt raklapelemeket és szalmát, valamint a szükséges építőanyagokat az önkormányzat ingyenesen bocsátotta a csapatok rendelkezésére.

Az önkormányzat csapatának betleheme
Az önkormányzat csapatának betleheme

A készítésnél a fő elvárási szempont az volt, hogy az alkotások a bibliai jelenet méltóságteljességét tükrözzék. Az elkészült művek mind méltónak bizonyultak a bizalomra, hiszen kivétel nélkül igényes munkák születtek, valamennyi betlehem környezetének díszévé vált. Éppen ezért, a tervekkel ellentétben, az önkormányzat nem hirdetett győztest, ellenben január 13-án ünnepséget szervez a programhoz csatlakozó közösségek tiszteletére a Barabás Villában.

Az Orbánhegyen élők Kontur Tamás önkormányzati képviselővel közösen három nap alatt készítették el munkájukat. A fából épített jászolt – amely a hagyományokhoz hűen a Jézus születéséhez kapcsolódó betlehemi jelenetet ábrázolja – a Pagony utca és a Fodor utca sarkán állították fel az alkotók.

Nem véletlen, hogy éppen most és éppen itt, a Hegyvidéken fogott össze egy egész kerület a szeretet jegyében – emlékeztetett Komáromi János hitoktató, aki maga is tevékeny részt vállalt a városmajori templom szomszédságában felállított betlehem elkészítésében. A Pannonia Sacra iskola hitoktatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a hegyvidéki kezdeményezés felfogható a nyolcszáz éves ferences évforduló kerületi záróeseményének is, hiszen éppen Szent Ferenc volt az, aki Greccióban először állított betlehemet. Erre a tradícióra pedig lehet és kell is építeni, amit jó érzékkel vett észre a kerület vezetése.

Komáromi János szerint különösen fontosak az összetartozás érzését erősítő programok egy olyan korszakban, amikor a közösségek eresztékei gyengülni látszanak. Azzal, hogy az önkormányzat meghirdette a betlehemállítást, egyben szimbolikus cselekedetet is végrehajtott. Arra ösztönözte az embereket, hogy a közös ügy érdekében próbálják jobban megismerni egymást, igazi közösséget alkotni. Nem a vallás, vagy a keresztényi hit terjesztése az elsődleges cél, sokkal inkább a lokálpatriotizmus, az együvé tartozás előtérbe állítása.

Bodrogi Éva betleheme a Kiss János altábornagy utcában
Bodrogi Éva betleheme a Kiss János altábornagy utcában

A betlehemállítás hagyománya az egyetemes európai népi kultúra része, amit az is jelez, hogy hívő és nem hívő emberek egyaránt értik és tisztelik ezt a nemes tradíciót. Ennek szellemében készült a plébánia előtt, de már a civil szférához tartozó környezetben, közvetlenül a buszmegállónál a városmajori betlehem. Lambert Zoltán atya és néhány felnőtt vezetésével harminc-negyven gyerek – voltak köztük alig hatévesek is – vett részt a munkában. Többségük a templomi hittancsoportból és a Pannonia Sacra iskolából jött, de minden szorgos kezet szívesen fogadtak.

A figurákat egy asztalosmester ingyen vágta ki, és a gyerekek festették meg, a betlehemet advent negyedik vasárnapján rendezték be – emlékezett vissza Komáromi János. Reményét fejezte ki, hogy valóban hagyománnyá válik a hegyvidéki betlehemezés, és a most elkészült kompozíciókat jövőre újra felállítják a kerület közterein.

mm.