Védik a kertekben álló fákat

A magántulajdonú telkeken álló fák kivágása nem építésiengedély-köteles tevékenység, azonban Hegyvidék önkormányzata külön rendeletet alkotott a kerületi növényzet megvédése érdekében. Az egy méter magasságban mért tíz centinél nagyobb törzsátmérőjű fákat, a gyümölcs- és a kiszáradt fák kivételével, csak növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, illetve építési tevékenység miatt lehet kivágni. A szabály ellen vétők jelentős pénzbírságra számíthatnak.

Vedik_a_kertekben_allo_fakatSzerkesztőségünkhöz eljuttatott levelében lapunk egyik olvasója azt kifogásolja, hogy a szomszédja engedély nélkül több fát kivágott, illetve erősen visszametszett a közösen használt kertjükben. Az önkormányzat építésigazgatási irodájától megtudtuk, hogy a vonatkozó kerületi rendelet részletesen meghatározza a telken belüli favágás szabályait. Érdemes alaposan meggondolni, kivágjuk-e a kertünkben álló fákat, ugyanis a szabályokat figyelmen kívül hagyókra jelentős összegű pénzbírság vár.
A 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú melléklete szerint a fakivágás nem építési engedélyhez kötött tevékenység, ezért az építésigazgatási iroda – hatáskör hányában – építési telekre vonatkozóan nem adhat fakivágási engedélyt. Az önkormányzat helyi rendelete ugyanakkor szabályozza, milyen esetekben lehet fát kivágni. Védettséget élveznek az egyméteres magasságban legalább tíz centiméter törzsátmérőjű fák, ezeket kizárólag növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból, vagy elkerülhetetlen építési tevékenység miatt lehet kivágni. Kivételt képeznek a gyümölcs- és a kiszáradt fák, amelyekre nem vonatkozik a méretkorlátozás.
Aki építési telken álló fát illegálisan vág ki, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Vannak ugyanakkor olyan helyzetek is, amikor a tulajdonos kötelessége a fa egészének vagy bizonyos részeinek eltávolítása. A fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet kimondja, hogy a használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fák fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről, valamint szükség szerinti pótlásáról. Mindemellett intézkednie kell az ingatlanán lévő fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek eltávolításáról.
Nem kötelező, azonban erősen ajánlott a növény eredeti állapotának későbbi igazolása érdekében egy olyan fotó készítése, amelyen a fa és környezete is jól látható. Gyümölcs-, kiszáradt, valamint növény-egészségügyi, élet- és vagyonvédelmi okból kivágott fa esetén a pótlás mértékét úgy kell meghatározni, hogy a be nem épített telekterület minden száz négyzetméterére legalább egy fa jusson. Ha ez fizikai akadályokba ütközik, lehetőség van a pénzbeli megváltásra.
A szabálytalan fakivágások megakadályozása érdekében az önkormányzat ellenőrei folyamatos ellenőrzéseket tartanak. Ennek köszönhetően derült fény a közelmúltban egy negyven fát érintő illegális kitermelésre.

mm.