Egyszerűsödik a tetőtér-beépítés

Több fontos építési szabályt is megváltoztattak a helyi képviselők legutóbbi ülésükön. A továbbiakban tetőtér-beépítés, illetve emeletráépítés esetén – amennyiben az adott épület egyébként megfelel az előírásokban szereplő paramétereknek – az önkormányzat nem gördít akadályt az elképzelések elé, így is segítve a társasházak fejlesztését.

Dr. Gaál Szabolcs Barna jegyzőt június 11-ével a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökévé nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök – jelentette be Pokorni Zoltán polgármester a júniusi önkormányzati képviselő-testületi ülés elején. A jegyzői feladatokat dr. Tusor Gabriella aljegyző vette át a polgármesteri hivatalban.

Módosuló szabályok

Egyhangú szavazással módosította a testület a kerület Városrendezési és Építési Szabályzatát, illetve az annak mellékletét képező Kerületi Szabályozási Tervet. Ennek során megtörtént az útszabályozások, a zöldfelületekre és egyes övezetekre vonatkozó előírások felülvizsgálata, illetve a helyi szabályokat hozzáigazították az időközben hatályba lépett magasabb szintű jogszabályokhoz.
A közlekedési területek és a kapcsolódó útszabályozások korrekciói azért váltak szükségessé, mert a természetbeni állapot több esetben eltért az út eredetileg tervezett nyomvonalától – olykor a domborzati viszonyok sem teszik lehetővé az útszabályozásokra vonatkozó előírások megvalósítását. A rendelet pontosítja a megtartandó zöldfelületeket, a környezetvédelem területén pedig részletesebb, alaposabb szabályozást léptet életbe.
Több fontos építési szabály változása (például a homlokzatmagasság átlagolásának megnyíló lehetősége) mellett külön is kiemelésre méltó, hogy tetőtér-beépítés, illetve emeletráépítés esetén – amennyiben az adott épület amúgy megfelel az előírásokban szereplő paramétereknek – az önkormányzat a továbbiakban nem gördít akadályt a szándék elé, ezzel is segítve a társasházak fejlesztését.
Ehhez a témához is kapcsolódik az új helyi rendelet az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségéről. Közismert, hogy ha tetőtér beépítése, illetőleg emeletráépítés során új lakóteret alakítanak ki, a lakáshoz kapcsolódóan személygépkocsi-elhelyezésről is gondoskodni kell. A korábbi, erről szóló helyi szabályozás nem volt működőképes, így új szabályrendszert kellett kialakítani.
A lakásonként kötelező parkolóhelyet – amennyiben ez helyben nem oldható meg – légvonalban mért 500 méteren belül kell biztosítani, ha pedig erre sincs lehetőség, az építtetőnek parkolóhelyenként 1,5 millió forint + áfa megváltási díjat kell fizetnie. Az ebből befolyó pénzösszegeket elkülönítetten kezelik majd, és mélygarázsok, parkolóhelyek építésekor használják fel – hangzott el az előterjesztő alpolgármester részéről egy képviselői kérdésre válaszolva.

Új parkolási rendelet

Az Országgyűlés rendezte a közterületen történő parkolás jogi hátterét, amit az Alkotmánybíróság korábban kifogásolt. Ez számos, az autósokat kedvezően érintő intézkedést is tartalmaz, mint például a parkolási díj maximális mértékének igazítása a benzinárhoz, vagy a pótdíjfizetés részleteit érintő rendelkezések, és így tovább. Ezt követte a fővárosi közgyűlés döntése, majd a sort a kerületi szabályozások zárják. Ezek már nem ismétlik meg a törvényben megfogalmazott változtatásokat, csupán a helyi sajátosságokkal foglalkoznak.
Az egyhangúlag elfogadott, 2010. július 1-jétől érvényes hegyvidéki rendelet tartalma jórészt megegyezik az eddigi szabályokkal, mindössze két különbség van. Az egyik változás, hogy a második személygépkocsi után is 100% a parkolási kedvezmény (tehát ingyenes, mint az első autónál), amennyiben az kizárólag elektromos meghajtású. A hibrid stb. meghajtású második járművekre már nem vonatkozik ez a kedvezmény.
A másik – sokak által várt – különbség, hogy olcsóbbá válik a „gazdálkodói parkolás” (mindazon vállalkozások esetében, amelyek székhelye, bejegyzett telephelye, fióktelephelye a kerületben található). A vállalkozások 30% kedvezményt kaphatnak a ténylegesen fizetendő parkolási díjból. Minden egyéb további rendelkezés (övezetek, díjak mértéke stb.) változatlan maradt.
Tizenkilenc „igen”, 7 „nem” szavazattal módosította a testület a 2010. évi költségvetési rendeletét. A polgármester kiegészítése szerint a módosítást átcsoportosítási feladatok, normatívák változásai és időközben szükségessé vált korrekciók indokolták. A főösszegek: kiadás 17 129 963 E Ft, bevétel 13 284 741 E Ft, a tervezett hiány 3 845 222 E Ft.
Újabb változatot fogadott el a képviselő-testület a Csörsz utcai művelődési központ átszervezésével kapcsolatban. A MOM Kulturális Központ Nonprofit (MOM) Kft. működéséhez szükséges gépeket, berendezéseket, bútorokat a korábbi döntéssel szemben nem tulajdonba, hanem használatba kapja az intézmény – számviteli szabályok és a kedvezőbb feltételek indokolják ezt a formát. Megérkezett időközben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakértői véleménye is, mely szerint – bizonyos kisebb fajsúlyú és megfontolandó észrevételek mellett – nem látják akadályát a tervezett átszervezésnek.

Díjakról döntöttek

A XII. kerület – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – 2010-ben is csatlakozik a szeptember 16. és 22. között megrendezendő Európai Mobilitási Héthez, illetve a környezetbarát közlekedési módokat népszerűsítő Európai Autómentes Naphoz – döntött a testület. Határozat született arról is, hogy az önkormányzat ingyenesen átadja a fővárosi önkormányzatnak a Gesztenyés kertben felállítandó ’56-os emlékmű díszkivilágítási berendezéseinek és hálózatának tulajdonjogát. Így annak üzemeltetése, fenntartása, szervizelése nem a kerület költségvetését terheli.
Hatályon kívül helyeztek a képviselők egy korábbi, 1993-as döntést, amely ingatlanértékesítéskor különféle vételármértékeket határozott meg. 2001-ben született az a helyi rendelet, amely egységesen szabályozta az eladási árakat, így a korábbi, azóta értelmét vesztett rendelkezéseket hatálytalanítani kellett.
Módosította a testület egy 2009-es döntését is, mely szerint a Mártonhegyi úti Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium területéhez egy 202 négyzetméteres területrészt csatol a szomszédos ingatlanból. Mint kiderült, az iskola megközelítéséhez elég egy 26 négyzetméteres terület is, ennek megfelelően történt a korrekció. A képviselők csökkentették három nagy értékű, értékesítésre szánt kerületi ingatlan kikiáltási árát, mivel ezek meghirdetése öt alkalommal is eredménytelen volt.
Zárt ülésen elsőként fellebbezéseket tárgyaltak egy lakásfenntartási támogatás és egy gyógyszertámogatás elutasítása ügyében, majd 2010-ben adományozható díjak odaítélése következett. A Szociális Munka Napján (november 12-én) egy-egy kerületi közalkalmazott vehet át Budapest Hegyvidék XII. kerület Szociális Ellátásáért Díjat, illetve Budapest Hegyvidék XII. kerület Gyermekjóléti Alapellátásáért Díjat. Döntöttek a fővárosi kitüntetésekre vonatkozó javaslatokról is: a XII. kerületi önkormányzat egy-egy főt javasol Pro Urbe Budapest díjra, Budapestért díjra és Papp László Budapest-Sportdíjra. Az elismerések odaítéléséről a fővárosi közgyűlés határoz.

Nyári intézményfelújítások

A polgármesteri beszámoló keretében Pokorni Zoltán kiemelte, hogy a rossz pénzügyi helyzet ellenére is elkezdődnek a nyári intézményfelújítások. Említésre méltó a Diana utcai iskola tűzoltórendszerének modernizálása, illetve a napelemes rendszer kiépítése a Zalai úti bölcsődében, ami pályázati pénzből valósulhat meg. Az esőzések és a viharok a kerületben is problémákat okoztak, a Német Közösségi Ház tetejét szétzúzta egy rázuhanó fa, és az úthálózatban is többmilliós károk keletkeztek. Míg az első esetben a biztosító megtéríti a kárt, az utak biztosítására nincs mód, a helyrehozatal rendkívüli kiadást jelent a kerületnek.
Dr. Beneda Attila képviselő bejelentette, hogy kabinetfőnöki megbízást fogadott el a Nemzeti Erőforrás Minisztérium egészségügyi államtitkáránál, ami összeférhetetlen helyi képviselői megbízatásával, így június 30-i hatállyal lemond mandátumáról. Dr. Salamin András a kerékpárosok kívánságát tolmácsolta: a Zugligetben, a régi villamos-végállomásnál állt egy vízcsap, amelynél eddig felfrissülhettek, ám a csap eltűnt – kéri a pótlását. Az Anna-réten pedig nem működik egy kút, amelyet egy-egy szép hétvégén több ezer kiránduló használhatna.

-jj-

A testületi ülésről a Hegyvidék Televízió is részletesen beszámol.