Bővült a bölcsődei férőhelyek száma

A folyamatosan romló gazdasági környezetben egyre több édesanya kénytelen idő előtt visszatérni munkájához. Hogy ezt megtehessék, az esetek többségében kénytelenek bölcsődébe adni gyermeküket. Ahhoz, hogy szeptembertől bölcsődés legyen a gyermek, a felvételi kérelmet már májusban be kell nyújtani.

Hegyvidék önkormányzata a növekvő igények kielégítése érdekében folyamatosan bővíti a bölcsődei férőhelyek számát: jelenleg kétszázhúsz gyermek elhelyezésére nyílik lehetőség a kerületi fenntartású intézményekben. Az országos gyakorlattól eltérően a XII. kerületben, a védőnő és a kiválasztott bölcsőde vezetőjének javaslatát figyelembe véve, a polgármester dönt a felvételről.
Bovult_a_bolcsodei_ferohelyek_szamaBár a – nevelési évre vonatkozó – bölcsődei felvétel időszaka május, a felvétel iránti kérelmet gyakorlatilag egész évben be lehet nyújtani. Akik például csak januártól szeretnék beíratni gyermeküket, azoknak elég decemberben jelentkezniük. Minden esetben a rászorultság alapján születik meg a döntés, éppen ezért az önkormányzat nem alkalmaz várólistát.
Üresedéskor megvizsgálják, hogy az új jelentkezők, vagy a korábban elutasítottak között melyik gyermek szorul leginkább bölcsődei ellátásra, kinek a családja él a legnehezebb körülmények között, hol a legkisebb az egy főre jutó jövedelem. Két hasonlóan rossz helyzetben lévő család esetében viszont elsőbbséget élvezhet az a gyermek, akinek édesanyja könnyebben tud munkába állni. Nagyobb eséllyel kerülhet be valamelyik bölcsődébe az egyedül álló vagy időskorú személlyel, illetve két vagy több testvérével együtt élő gyermek.
Szintén külön elbírálásban részesülnek azok, akik megfelelő testi-szellemi fejlődésük érdekében szorulnak állandó napközbeni ellátásra.
A felvételi kérelemhez – amennyiben rendelkezésre áll – célszerű csatolni egy szándéknyilatkozatot, amelyben a munkáltató kijelenti, mely időponttól kívánja újra foglalkoztatni az anyát. Szükség van a kérelmet alátámasztó védőnői igazolásra, illetve a bölcsődevezető javaslatára is, utóbbi arról nyilatkozik, hogy a szülők gyermekükkel együtt jártak az intézményben, ahol megtörtént az ilyenkor előírt előzetes ismerkedés. Ez azért is kell, mert bár a XII. kerületben nem az intézmények vezetői döntenek a felvételről, a felvételi lapon a védőnőhöz hasonlóan pluszinformációkat is szolgáltathatnak (például hogy az intézménybe jár a nagyobbik testvér). A jövedelem, illetve a gyed és gyes igazolásához elegendő az eredeti vagy másolt számlakivonat csatolása, de az internetbank segítségével kinyomtatott példányt is elfogadják.
A kétszázhúszas létszámon túl az önkormányzat további tizenöt gyermek elhelyezéséről kötött megállapodást az OMSZI Kht. bölcsődéjével. Az esetleges elutasítás ellen az önkormányzati képviselő-testületnek címzett, a polgármesteri hivatal népjóléti irodáján benyújtott fellebbezéssel élhetnek a szülők.

mm.