Csökkent a szociális ellátások állami támogatása

Egyes szociális ellátások állami támogatása a szolgáltatási önköltség töredékére esett vissza, ennek ellenére az önkormányzat nem kívánja áthárítani a jelentős mértékű elvonásokat a rászorulókra – a képviselők így csak az intézményi térítési díjak csekély emelését hagyták jóvá. A képviselő-testület március 18-i ülésén a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat módosításáról, valamint a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. létrehozásáról is határozat született.

A 2010. évi központi költségvetés az étkeztetést és a házi segítségnyújtást érintően – amelyek a helyi önkormányzatok által kötelezően ellátott feladatok – a korábbi, differenciált összegű állami támogatás helyett bevezette az „otthonközeli ellátás” elnevezésű normatív hozzájárulást. Ezt a támogatást (221 450 forint/fő) 100%-ban kizárólag azok után veheti igénybe az önkormányzat, akik részére a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást együttesen biztosítja. Ha a szociális étkeztetés mellett időseknek nyújt nappali ellátást, akkor mindezért már csak a támogatás 65%-a jár az államtól. A kerület az összeg 75%-át kapja meg a csak házi segítségnyújtásban részesülők esetében, 40%-át a csak nappali ellátást igénybe vevő idősek után, és mindössze 25%-ot kap akkor, ha valaki egyedül a szociális étkeztetést kéri.

Amennyiben az önkormányzat a törvényi lehetőségek szerint a normatívával csökkentett szolgáltatási önköltség összegében határozná meg a térítési díjakat, úgy igen jelentős díjemelésre lenne szükség, ezzel azonban vállalhatatlanul nagy többletteherrel sújtanák azokat, akik egyébként is támogatásra szorulnak. Emiatt a képviselő-testület csak jóval kisebb mértékű emelésről döntött.

Jelenleg például a szociális étkeztetés önköltsége napi 880 forint személyenként, amihez az állam 221 forint támogatást nyújt, így az ellátottaknak 659 forintot kellene fizetni naponta – az önkormányzat azonban ez év április 1-jétől 500 forintban maximalizálta a fizetendő díjat, ami ráadásul a jövedelmi helyzettől függően ennél lényegesen alacsonyabb, akár ingyenes is lehet. Több ellátásnál változatlanul megmaradnak a jelképes összegű térítési díjak. Az időskorúak, a fogyatékos személyek, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátásának törvény szerinti térítési díja 1196, 4475, illetve 383 forint lenne, ám mindhárom ellátás esetében a kerületben mindössze 10 forintot kell fizetni naponta (2009-ben 5 forint volt a megállapított intézményi térítési díj).

Védelmet kap az értékes növényzet

Egyhangúlag elfogadták a képviselők a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat, valamint az annak mellékletét képező Kerületi Szabályozási Terv módosítását. A Költő utca-Hangya lépcső-Hangya utca által határolt tömbre vonatkozóan (amelyet eddig intenzív beépítésű intézményi területként tartottak nyilván) a környező lakóövezetekhez és a Hegyvidék jellegéhez jobban illeszkedő beépítési szabályokat írtak elő, hogy az itt található értékes növényállománynak fokozott védelmet biztosítsanak. A Kútvölgyi út és a György Aladár utca között található, közterületként használt, önkormányzati tulajdonú (10398/1 helyrajzi számú), üres telek építési telekként hasznosításának feltételeit ugyancsak meghatározta a módosítás. A Kerületi Szabályozási Tervben mindemellett az útszabályozási vonalak kismértékű korrekciójára, pontosítására is sor került.

2010. január 1-jével megváltozott a bölcsődei csoportokban gondozható gyermekek számát meghatározó kormányrendelet. Ennek értelmében egy csoportban a korábbi 10 helyett 12 gyermek látható el. Az új jogszabályi előírásra figyelemmel, a normatívák jobb kihasználása érdekében, az önkormányzat testülete az intézmények alapító okirataiban módosította a kerületi bölcsődék engedélyezett férőhelyeinek számát. Így a Svábhegyi, illetve a Krisztinavárosi Bölcsődébe 60 helyett 72, míg a Zugligeti Bölcsődébe 100 helyett összesen 120 gyermek járhat.

Nonprofit társaságban a művelődési központ

A képviselő-testület ellenszavazat nélkül jóváhagyta a családvédelmi és szociális, a kulturális, valamint az oktatási bizottság 2009. évi munkájáról szóló beszámolókat, majd döntött a MOM Kulturális Központ Nonprofit Kft. megalakításáról. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság az új funkciókkal bővülő Csörsz utcai művelődési központ üzemeltetését veszi át azzal a céllal, hogy még gazdagabb kulturális, sport- és szabadidős programkínálat várja majd a kerületben élőket.

A nonprofit kft. ügyvezetői teendőit az intézmény eddigi igazgatója, Hambuch Gerda látja el. A felügyelőbizottság elnökének Sikota Krisztina képviselőt (Fidesz–KDNP) választották meg, tagként pedig a Fidesz által delegált Csobai Endréné, valamint az MSZP által jelölt Szabó Róbert kapott megbízást.

A tagok kinevezésének módját kifogásolta Nádasi Tibor (SZDSZ), mondván, a frakciójának nem ajánlották fel, hogy önállóan jelölhessen bizottsági tagot, csak arra adtak lehetőséget, hogy a szocialistákkal egyeztethessen a tag megnevezése kapcsán – ezt azonban nem tartja elfogadhatónak.

Pokorni Zoltán polgármester válaszában elmondta, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről tavaly elfogadott törvény alapján a kerületben is csökkentették a felügyelőbizottságok létszámát. Az új, háromtagú bizottságot is e törvény szellemében hozták létre, ezzel együtt egy delegált személyében módot adtak az ellenzéknek, hogy beleszólhasson az önkormányzati cég ügyeinek alakulásába.

A művelődési központ környezetének fejlesztéséhez kapcsolódóan a testület hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Sirály utcában épülő mélygarázs miatt áthelyezhessék az ott található elektromos vezetékeket, és az új nyomvonalra az önkormányzat szükség esetén szolgalmi jogot alapító megállapodást kössön az ELMŰ-vel. Aljegyzői álláspályázat kiírásáról is döntöttek – Nádasi Tibor képviselő javaslatára az előterjesztésben szereplő 10 nap helyett 30 napig lehet majd jelentkezni a pályázat közzétételét követően. A Márvány utca 42. alatti, földszinti üzlethelyiség adásvétele kapcsán az önkormányzat kinyilvánította: lemond elővásárlási jogáról.

Felülírt fővárosi tervek

Pokorni Zoltán a testületi ülésen beszámolt arról, hogy a Budapest Fővárosi Közgyűlés hozzájárulását adta a Gesztenyés kerti, új 1956-os emlékhely kialakításához. Közölte azonban azt is, hogy a főváros idei beruházási terveiből – a tavaly nyáron hozott döntés ellenére – váratlanul kikerült a városmajori park bekerítése, holott már megindult a tervezési munka, a kerület pedig magára vállalta a kamerarendszer kiépítésének költségét. A polgármester reményét fejezte ki, hogy a fővárosi önkormányzat – amely rövidesen dönt a tavalyi pénzmaradvány felhasználásáról – mégis talál majd forrást a beruházás megvalósítására.

z.