Negyven év a gyerekek szolgálatában

Magas szakmai kitüntetésben részesült Pakányi Pálné. A Semmelweis Egyetem Gyakorlóiskola igazgatóhelyettesének negyvenévnyi tanítói munkáját Karácsony Sándor-díjjal ismerték el.

Negyven_ev_a_gyerekek_szolgalataban_1

Pakányi Pálné tősgyökeres hegyvidéki pedagógusnak mondhatja magát, hiszen amellett, hogy kerületi lakos, diplomáját a Kiss János altábornagy utcai ELTE Tanítóképző Főiskolán szerezte. Mint lapunknak elmondta, a gyerekek szeretete mellett, egykori osztályfőnökének köszönheti, hogy tanító lett.

„A Kaffka Margit Gimnáziumba jártam, ahol érettségi előtt az osztályfőnököm hívta fel a figyelmem a tanítóképzőre. Nem bántam meg, hogy ide felvételiztem, hiszen részese lehettem a főiskolai kar hőskorának. Kevesen voltunk, ami együtt járt azzal, hogy valamennyi tanárunkkal szoros emberi és szakmai kapcsolatot tudtunk kialakítani” – emlékezik vissza a kezdetekre Pakányi Pálné, aki azóta is hű maradt a Hegyvidékhez. Pályáját éppen negyven évvel ezelőtt, 1970-ben a Mártonhegyi Úti Általános Iskolában kezdte, ahol az évek során tanítóként, napközis nevelőként, kisdobos-vezetőként és alsó tagozatos munkaközösség-vezetőként dolgozott. „2010 számomra nemcsak a Karácsony Sándor-díj elnyerése miatt fontos. Az idén ötvenéves ugyanis a Mártonhegyi iskola, ami alkalmat ad arra, hogy újra összejöhessenek a régi diákok és a tanári kar.”

1983. augusztus 15-én került a Diana Utcai – mai nevén Semmelweis Egyetem Gyakorló – Általános Iskolába, ahol tanítói munkája mellett immár tizenhét éve az igazgatóhelyettesi teendőket is ellátja. Hozzá tartozik az alsó tagozat és a napközi megszervezése, valamint a gyermekvédelmi munka irányítása.

Negyven_ev_a_gyerekek_szolgalataban„Tizenhárom esztendőt töltöttem a Mártonhegyi iskolában, ahol alkalmam nyílt a gyakorlatban is megtanulni a szakma legapróbb részleteit. Talán ennek köszönhettem, hogy az újonnan megalakult Diana iskolában a kezdetektől igazgatóhelyettesként számítottak rám. Büszke vagyok arra, amit az elmúlt közel két évtized alatt együtt elértünk: a megszámlálhatatlanul sok tanulmányi és sporteredményre, arra, hogy sok száz kiművelt emberfőt adtunk tovább a felsőbb iskoláknak.”

A pedagógus szerint nehéz kitűnni a kerületi iskolák között, hiszen valamennyi intézményben kiváló szakmai munka folyik. Amiben a gyakorlóiskola mégis más, az, hogy itt egy hosszú évek óta együtt dolgozó, azonos elveket valló tanári kar foglalkozik a gyerekekkel. Ennek köszönhető az a családias hangulat, ami a leginkább jellemzi az iskolát.

Az igazgatóhelyettes a kerület közoktatási munkájából is kiveszi a részét, nevéhez fűződik számos hegyvidéki rendezvény, a többi között a Zrínyi matematikaverseny megszervezése. Immár tizenhárom éve vezeti a kerület Fülemile utcai nyári napközis táborát, ahol változatos és mindig megújuló programokkal igyekszik a gyerekek kedvében járni. Nevelői tevékenysége elismeréseként elsőként vehette át a Hegyvidék Ifjúságáért kitüntető címet, míg iskolája huszonöt éves jubileumán a Semmelweis Egyetem rektorától dicséretet kapott.

mm.