Szociális utalvány időseknek

Módosította az önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról és a természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló rendeletét. Az új szabályozás szerint évente kétszer, alkalmanként tízezer forint értékű, névértéken beváltható vásárlási utalványt kapnak a szociálisan rászoruló időskorú polgárok.

Átmeneti segélyezést biztosít a Hegyvidéki Önkormányzat a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerülő, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küszködő személyek és családok részére. Az esetenkénti segély, a tüzelőanyag-támogatás, a krízissegély és a gyógyszertámogatás mellett 2010-től, a képviselő-testület döntése értelmében, bevezetik az időskorúak eseti támogatását.
Mint Kovács Lajos alpolgármester elmondta, erre azért van szükség, mert egyre több nyugdíjas kerül nehéz anyagi helyzetbe. Beszédes adat, hogy az elmúlt egy évben háromszorosára nőtt a Hegyvidéken a szociális támogatásokban részesülők száma. Ezt a kedvezőtlen folyamatot igyekszik saját lehetőségeihez mérten legalább enyhíteni az önkormányzat – hangsúlyozta az alpolgármester.
Szocialis_utalvany_idoseknekAz új támogatási formát a polgármester évente legfeljebb két alkalommal, márciusban és szeptemberben – az idén kivételesen májusban és szeptemberben – hivatalból állapítja meg. A segítségre azok az idősek külön kérelem nélkül jogosultak, akik a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napjáig betöltötték 65. életévüket, és ezt megelőzően legalább fél évig eseti segélyt, vagy tüzelőanyag-támogatást, vagy krízissegélyt állapítottak meg számukra.
Az alkalmanként tízezer forintos, névértéken beváltható utalvány annak is alanyi jogon jár, aki nem részesült korábban szociális segélyezésben, azonban családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül élő esetében pedig a három és félszeresét.
Ezzel a korábbiakhoz képest jelentősen nőtt a jogosultsági összeghatár, azaz olyanok is megkaphatják a támogatást, akik bár nehezen élnek, de eddig néhány száz vagy ezer forint miatt kívül rekedtek a szociális védőhálón.
Az alpolgármester kiemelte: a korábban támogatásban részesülőknek az önkormányzat automatikusan biztosítja az utalványt. Aki ebből a körből mégis külön kéri a támogatást, adminisztratív okokból elutasító határozatot kap levélben, ám az utalvány természetesen jár neki. Más a helyzet az egyéb támogatásban nem részesülőkkel, nekik ugyanis kérelmet kell benyújtaniuk a polgármesteri hivatal népjóléti irodájához. Ebben az esztendőben márciusban és áprilisban, valamint júliusban és augusztusban, később pedig januárban és februárban, illetve júliusban és augusztusban lehet igényelni a támogatást.
A kérelemhez csatolni kell a támogatást kérő és családja jövedelmi viszonyait tanúsító igazolásokat. Bár az idősek életkörülményeit javító utalványrendszer bevezetésével párhuzamosan megszűnik a szociális bon program, a 65 év alatti rászoruló polgárokat a támogatási összegek emelésével segíti az önkormányzat.

MM