Engedélyköteles építési konténerek

A tavasz közeledtének csalhatatlan jele, hogy kerületszerte egyre több helyen tűnnek fel konténerek, amelyek a lakás- és épületfelújítások, tatarozások közben termelődő sitt elszállítására szolgálnak. A közterület-foglalás engedély- és díjköteles, az illegálisan telepített konténer megrendelője komoly pénzbírságra számíthat.

Közterület-használati hozzájárulást konténerért értelemszerűen abban az esetben kell kérni az önkormányzattól, ha azt közterületen helyezik el. Az engedélyt az önkormányzat városgazdálkodási irodája adja ki, a kérelemhez szükséges nyomtatványt az ügyfélszolgálati irodán vehetik át a polgárok, illetve digitális formában az önkormányzat honlapjáról (www.hegyvidek.eu) is letölthető. A nyomtatványon fel kell tüntetni az érintett közterület helyét, a közterület-használat célját és időtartalmát, valamint az elfoglalt terület nagyságát.

Egy autónyi felület használatáért a parkolási zónán kívül naponta 1331 Ft + áfa – ez négyszázalékos, az infláció alatti emelést jelent az előző évhez képest –, a második díjfizetési területen az alapdíjon felül a mindenkori BKV-jegy árának tízszerese, a harmadik díjfizetési területen hét és félszerese + áfa fizetendő. Az alapdíjon felüli összeget a Centrum Parkolási Kft. kapja meg az elfoglalt parkolóhely miatt kiesett bevételei kompenzálására.

A közterület-használat díját az engedély jogerőre emelkedését követően csekken kell befizetni, ezért érdemes a konténer kihelyezését megelőzően legalább tizenöt nappal megindítani az eljárást. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a konténer már a közterületen van, a befizetés azonban nem érkezett meg az önkormányzat számlájára. Amennyiben ellenőrzésre kerül sor, az iroda ilyenkor elfogadja a jogerős határozatot, és nem ró ki bírságot.

Somogyvári Sándor irodavezető elmondta: a hozzájárulások kiadásakor figyelmet fordítanak arra, hogy a konténerek lehetőség szerint ne a járdára, hanem az úttesten kialakított parkolóhelyekre kerüljenek. Az épített környezet védelme érdekében a térkövezett felületeken kötelező párnafa használata. A konténereket az iroda munkatársai, a közterület-felügyelők és a településőrök folyamatosan ellenőrzik, amennyiben a megrendelő nem rendelkezik az önkormányzat engedélyével, vagy elmulasztotta a használati díj befizetését, az elfoglalt terület és időtartam után meghatározott díjtétel tízszeresét kell bírságként lerónia.

Nem érdemes megpróbálkozni a szabályok kijátszásával, ugyanis a konténerek oldalán minden esetben feltüntetik a szolgáltató cég telefonszámát, illetve elérhetőségeit. Az önkormányzat felveszi a kapcsolatot az illegálisan kihelyezett konténer tulajdonosával, és felszólítja a megrendelő adatainak átadására. Amennyiben a cég ennek nem tesz eleget, kötelezik a bírság megfizetésére.

Szintén négy százalékkal emelkedett az építőipari állványok, valamint az építőanyag és törmelék elhelyezésével kapcsolatos közterület-használati díj mértéke, ami 2010-ben négyzetméterenként és naponta 330 Ft + áfa.

mm.