Építsünk közösen betlehemet! Városmajori Jézus Szíve Plébánia

Már sokszor felvetődött plébániai közösségünkben a gondolat, hogy a templom közelében szabadtéri betlehemet állítunk fel. Az utóbbi években megerősödött ez a szándék, amit megvalósítani a legutóbbi karácsonyig még nem volt bátorságunk. Az országban itt-ott autózva sok településen jó volt látni az ünnepi időszakban felállított betlehemeket. Ezek némelyike egészen komoly, nagyméretű és nagyon szép, művészi kivitelű alkotás volt, de akadtak egyszerű, ám láthatóan mégis nagy gonddal készített munkák is.
Ezek után nagy örömmel vettem én is és az egész plébániai közösség is Pokorni Zoltán polgármester úr ötletét és javaslatát, hogy a kerület egyes pontjain az egyházi és világi közösségek állítsanak a szabadban betlehemet. E bátorítás után megvalósulhatott a régi vágyam, mert a városmajori plébánia is csatlakozott az ötlethez, és megépítettük első betlehemünket pontosan a városmajori kisebb templom előtti füves parkrész közepén.
A betlehem elkészítésébe plébániánk két buzgó felnőtt tagját sikerült bevonni, akik nagy örömmel vállalták a munka rájuk eső részét. A Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola hittantanára, Komáromi János bácsi, aki mellesleg festőművész is, megtervezte a betlehemet, amelyet Vajna Ferenc, plébániánk asztalosmestere kivitelezett. Elkészítette az elöl nyitott, fészer jellegű istállót, illetve ezek alkotóelemeit, a falait és a tetejét, és ezeket az elemeket beszállította a kistemplomba.
János bácsi nagyméretű papírra megrajzolta a jelenet szereplőit: Szűz Máriát, Szent Józsefet, a jászolt, benne az újszülött kis Jézussal, valamint egy pásztort, egy bárányt és Assisi Szent Ferenc alakját. Ezeket azután farost lemezre másolta és ügyesen kifűrészelte Feri bácsi, talpat szerelt rájuk, hogy majd fel lehessen őket állítani. Ezek után jött a lehetőség, hogy a hittanos gyerekek is bekapcsolódjanak a betlehemkészítés munkájába. János bácsi vezetésével és irányításával festették a betlehemi szereplők alakját.
Végül elérkezett a felállítás izgalmas pillanata. Vasárnap, a 9 órai kisgyermekek miséje után, amikor éjjel váratlanul nagy hóesés öltöztette fehérbe a vidéket, nagy szorgalommal vitték a gyerekek az apukák segítségével a kiszemelt helyszínre a betlehem elemeit és a szereplők festett alakjait. Ügyes mozdulatokkal, néhány csavarozással, Feri bácsi vezetésével el is készült a betlehem. Nagy örömmel álltuk körül, és azzal a reménnyel tértünk vissza a kistemplomba, hogy sokan megcsodálják majd az arra járó-kelő emberek közül.
Valóban így történt. A betlehemet ott állítottuk fel, ahol az autóbusz megállója van, hogy álldogálás, várakozás közben is nézegetni lehessen. Számtalanszor előfordult, hogy édesanya vagy a sétáltató nagyszülő magyarázta a kisgyermeknek, mit is jelent ez a „házikó”, és kik a benne lévő alakok.
Sokan megkérdezték, Assisi Szent Ferenc hogyan került a betlehem szereplői közé. A magyarázata ennek egyrészt az, hogy ő volt az első a történelemben, aki a szabadban állított fel betlehemet. Ő indította el a betlehemállítás, és a betlehemezés hagyományát. A másik magyarázat, hogy az asztalos Feri bácsi így a védőszentje iránti tiszteletét és szeretetét is kifejezte.
Nagy öröm a számunkra, hogy amíg kint állt a betlehem a szabadban, senki semmiféle módon nem rongálta meg, nem firkálta össze, nem gyalázta meg. Ettől ugyanis tartottunk egy kicsit, de – hála Istennek! – nem következett be.
Nagyon nagy öröm számunkra az is, hogy ezzel a betlehemállítással dicséretes hagyományt indított el a polgármester úr. Karácsony üzenetéről, az Isten szeretetéről szólnak ezek a szabadban felállított betlehemek, hogy aki látja, gondoljon rá, aki nem ismeri, kérdezze meg, és ismerje meg a történelem e kimagasló eseményét, aki pedig ismeri és hiszi is a történteket, a betlehem látványa által is gazdagodjék az örömben, erősödjék a hitében.

Lambert Zoltán plébánosEpitsunk_kozosen_betlehemet17