Epitsunk_kozosen_betlehemet22

Építsünk közösen betlehemet!

Tavaly karácsonykor számos betlehem tette hangulatosabbá a Hegyvidéket. Pokorni Zoltán polgármester felhívására iskolák, óvodák, templomi közösségek, helyi önszerveződő lakóközösségek, felnőttek és gyerekek együtt alkottak, megörvendeztetve ezzel nemcsak saját magukat, de valamennyi hegyvidéki polgárt is. Az ünnep elmúltával sokan írásban is visszaemlékeztek a betlehemkészítés és –állítás dolgos napjaira, melynek idején szoros kapcsolatok, barátságok is szövődtek. Négyoldalas összeállításunkban ezeket az írásokat gyűjtöttük egybe. A hangvételük szubjektív és bensőséges, mégis hűen visszaadják a közösséggé kovácsolódás élményét, az alkotás örömének megélését. Nem titkolt reményünk, hogy a visszaemlékezések hatására ebben az esztendőben is minél többen jelentkeznek a felhívásra – hadd díszítse ismét sok szép betlehem a Hegyvidék utcáit, égjenek újból az öröm fényei!

A várakozás hangulata - Pokorni Zoltán a betlehemkészítésről

„A korábbi években is állt egy betlehem az önkormányzat épülete mellett a karácsonyi vásáron, ez azonban csak bérelt kellék volt. Úgy éreztem, sokkal jobb lenne, ha hegyvidéki közösségek alkotnák meg – ezért született tavaly a felhívás: »Építsünk közösen betlehemet!«…
Családapaként úgy látom, az ünnep súlyát, fényét, mélységét a várakozás teremti meg. Nem kevesen érezhetnek hasonlóan, amit bizonyít a program sikere is. Várakozáson felül sok helyi közösség vágott bele nagy kedvvel és találékonysággal a betlehemek építésébe.
Fontos, hogy az ünnepre való készülődést megosszuk a többiekkel, hogy másokat is megérintsen a várakozás hangulata – akár csak úgy, hogy a villamosból kitekintve, vagy az utcán sétálva rápillant a betlehemekre. Jó lenne, ha az advent egyre több ember számára nem csak az üzletláncokban történő szünet nélküli vásárlást jelentené…
A betlehemi jelenetet ábrázoló művek anyagköltségét az önkormányzat magára vállalja, a résztvevőknek a kedvüket, energiájukat, idejüket kell adniuk a közös alkotáshoz. Ennek eredménye nemcsak a betlehemekben ölt testet, hanem az emberi kapcsolatok, közösségek is erősödhetnek általa.”

Szent Ferenc öröksége

A karácsony ünnepét a kereszténység a IV. sz. óta alakította ki, amikor a római Napisten ünnepét szorította ki Jézus születésének ünnepe. Ettől kezdve karácsonykor szerte a keresztény világban megemlékeznek arról a csodálatos eseményről, amikor Isten fia a világra jött.
Assisi Szent Ferencet különösen foglalkoztatta a gyermek Jézus élete. Nagy hatást gyakorolt rá, amikor a Szentföldön járt. Ekkor Betlehembe is eljutott. 1223 karácsonyán élő emberekkel és állatokkal játszotta el a születéstörténetet: az umbriai Greccióban az erdőben, egy valóságos barlangban jászlat állított. A jászol körül megjelenő állatok – a szamár és az ökör képe a legtöbb karácsonyi festményen is látható – azt jelképezik, hogy az üdvözítő születése az egész teremtett világra kihat. Assisi Szent Ferenc így prédikált a barlangban felállított jászol mellett: „Barátaim! Hallottátok? Ez lesz nektek a jel, találtok egy Újszülöttet jászolba fektetve… Szalmán fekszik, mint a legszegényebb… Soha többé nem vagyunk egyedül, soha többé nem vagyunk elhagyottak. Még hibáinkban, bűneinkben sem. Semmi sem választhat el minket ezentúl az Atya gyöngéd szeretetétől a Gyermek által, aki nekünk adatott.”
Ezt a híres középkori festő, Giotto is megörökítette egyik képén, melynek címe: A greccoi betlehem.
Ezek után csakhamar elterjedt a „betlehem” felállításának szokása a templomokban, a családi otthonokban egyaránt, először Itáliában, majd Németországban, Franciaországban, Csehországban és Lengyelországban. Az első betlehemeket még Szent Ferenc idejében hozták be Magyarországra tanítványai. Később, a XVII. századtól laikus társaságok előadásában is megjelenítették a betlehemi történetet.
A magyar karácsonyi ünnepkörnek legkedvesebb szokása a betlehemezés. Hagyományosan Jézus születésének történetét elevenítik fel az emberek. Falun általában karácsony délutánján indulnak betlehemezni a fiatalok. Késő estig járják a falu portáit, családokhoz látogatnak el.
A paraszti betlehemezés középpontjában a betlehemi pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. A dramatikus játék fő eleme a pásztorjáték, amely a három pásztor, köztük a nagyothalló öreg tréfás párbeszédére épül. A betlehemezés fő kelléke a templom alakú betlehem, amelyben a Szent Család látható. A pásztorjáték szereplői: a kis templomot vivő két angyal, három pásztor, ami egyes vidékeken kiegészül több szereplővel. A szereplők ma is eljátsszák a Jézus születéséről szóló bibliai történetet, majd átadják ajándékaikat, jókívánságaikat.
A játékban rendszerint a Szent Család mellett a pásztorok, Gábriel angyal és a Háromkirályok szerepelnek. A jelmezeket a szereplők többségében maguk fabrikálják. A cselekmény többnyire azzal kezdődik, hogy Mária és József szállást keresni indul, de senki nem fogadja be őket. Betlehemben ugyanis nagy tömeg szállta meg a fogadókat amiatt, hogy Augustus császár népszámlálást hirdetett. Mindenkinek el kellett mennie abba a városba, ahol született. Így került a Szent Család Betlehembe. Szállást azonban nem kaptak. A szereplők itt tehát kiegészülnek fogadóssal, módos gazdával, kováccsal. Hosszabb betlehemes játékban megjelenhet az öreg Heródes király is, aki hallotta a jövendölést: nagy király születését jelzi egy különleges csillag…
A kis Jézus születése után a szereplők gárdája tovább bővülhet még több angyallal, pásztorral, akik a mezőn kapták a jó hírt, hogy megszületett a Megváltó. Az egyszerű környezet ábrázolása fontos: azt emeli ki, hogy Isten fia a legkisebbek, a legszegényebbek érdekében jött.
A pásztorok szegénységük ellenére a legszebb kisbárányt, a legfinomabb sajtot ajándékozzák Isten fiának. A végén csatlakoznak a Háromkirályok a Betlehembe vezető csillaggal együtt. Ajándékaik szimbolikusak: arany a királynak, tömjén az Istennek, mirha a majdani halottnak.
A betlehemezés jókívánságokkal, adománykérő verssel zárult. Ezután a háziak megvendégelik őket.

Kocsis István plébános
Istenhegyi Szent László Plébánia

Epitsunk_kozosen_betlehemet

A bevezetőben említettek szerint az ünnep elmúltával sokan írásban is visszaemlékeztek a betlehemkészítés és –állítás dolgos napjaira. A Hegyvidék újság november 2-i számának négy oldalas összeállításában ezeket az írásokat gyűjtöttük egybe. A hangvételük szubjektív és bensőséges, mégis hűen visszaadják a közösséggé kovácsolódás élményét, az alkotás örömének megélését:

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola és az Istenhegyi Szent László Plébánia

Süni Óvodák

Virányos Általános Iskola 1. b osztálya

Virányos Általános Iskola 4. a osztálya

Felső-krisztinavárosi Plébánia Schola csapata

Zugligeti Általános Iskola

Arany János Általános Iskola és Gimnázium

S. K. Műhely

314. Czuczor Gergely cserkészcsapat

Városmajori Jézus Szíve Plébánia

Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség

Szent Kereszt-templom

 

További alkotások képekben

Epitsunk_kozosen_betlehemet4
Budahegyvidéki Református Egyházközség
Epitsunk_kozosen_betlehemet9
Bodrogi Éva - ELTE gyakorlóiskola
Epitsunk_kozosen_betlehemet10
Farkasréti plébánia
Epitsunk_kozosen_betlehemet15
MOM Kulturális Központ - helytörténeti gyűjtemény
Epitsunk_kozosen_betlehemet16
Kontur Tamás
Epitsunk_kozosen_betlehemet20
Farkasréti plébánia, apaklub
Epitsunk_kozosen_betlehemet21
XII. kerületi Szabadidősport Központ
Epitsunk_kozosen_betlehemet3
Svábhegyi Református Missziós Egyházközösség