Hittel és buzgósággal

Az ókorban a keresztény hit nyelvi és rituális megnyilvánulásai másként alakultak Róma és Bizánc környezetében, de az egység mindaddig fennállt, míg 1054-ben sajnálatos tekintélyi és hatalmi okok miatt bekövetkezett a szakadás. Azóta a keleti egyház híveit ortodoxnak, pravoszlávoknak (mindkét szó igazhitűt, nem maradiságot és nem szláv nemzetiséget jelent), a régi magyar közigazgatásban pedig görögkeletieknek nevezik. A katolikus Rómával azóta újra egyesült egyházrészek az „egyesült ortodoxok”, vagy unitusok keleti lelkiségüket és szertartásaikat megtartva görög katolikusként ismertek. A jelenleg mintegy 300 000 magyar görög katolikus hívőt az 1912-ben felállított hajdúdorogi püspökség fogja össze.
AHittel_es_buzgosaggal Budapesten tanuló vidéki egyetemisták részéről már vagy tizenöt éve felmerült az igény egy fővárosi kollégiumra. Az egyházmegye tavaly döntött arról, hogy megalapítja az egyetemi lelkészséget, de a kollégium, mondhatjuk, a gondviselés jóvoltából valósulhatott meg. Mint Gulybán Gergely igazgató-lelkész elmesélte, régóta kerestek lakást erre a célra, amikor a tudomásukra jutott, hogy eladó a Hegyalja út 113. alatti volt panzió.
A kedvező alkalmat Fülöp püspök is azonnal felismerte, és nagyobb anyagi erőket mozgósított a vételre, illetve a felújításra. A vendégszobák eleve megfeleltek a kollégiumi igényeknek, nagyobb átalakításokra főleg az alagsorban volt szükség. Itt épült meg a fürdő, a konyha, az étterem és a tágas közösségi helyiség, elöl pedig a kápolna.
A Szinaxis Diákotthon 23 férőhelyes, lányokat és fiúkat is fogad. Igazgatója családos görög katolikus lelkész, aki a kollégistákon kívül a budapesti egyetemisták és főiskolások hitéletéről és vallásos képzéséről is gondoskodik. A kollégium az idei tanév elején nyílt meg. A kápolnát szeptember 26-án Kocsis Fülöp megyéspüspök szentelte fel. Baán István helynök, Makláry Ákos budai paróchus és a házigazda, Gulybán Gergely igazgató mellett a papság soraiban üdvözölhettük dr. Szederkényi Károly és Matolcsy Kálmán atyákat, akik testvéri segítséggel álltak mellettünk az intézmény beilleszkedésénél. Megjelent a távolabbi Szent Imre-plébániáról Brückner Ákos Előd ciszterci atya is. Az énekkart Bubnó Tamás karnagy vezette.
A záró ima után a főpapi liturgiában Fülöp püspök arról szólt, hogy ahogyan az oltár és az ikonosztáz fája, a falak köve megszentelődött, úgy szentelődjenek meg mindazok, „akik ide hittel és buzgósággal járnak”, és vigyék az igét az emberek közé. A XXI. században bizonyára sokak számára teljesen újnak (vagy túlságosan réginek) tűnik a keleti egyház ünneplése, a görög katolikus hívő számára viszont azt jelenti, hogy „tegyünk félre mostan minden földi gondot, mert a mindenek Királyát fogadjuk”.

Dr. Lengyel Zoltán

 A kápolnában az istentiszteletek nyitottak, vasárnap és ünnepnapokon 9 órakor utrenye, 10 órakor szentmise, munkanapokon pedig 18 órakor a liturgia kezdődik. Érdeklődni lehet: 786-3970. Honlap: www.szinaxis.hu.