Szociális dolgozókat jutalmaztak

Hegyvidéki hagyomány, hogy a szociális munka napja alkalmából az önkormányzat köszönti az ágazat kerületi dolgozóit. „1997 óta ünnepeljük őket, akik, ha a szükség úgy hozza, sokszor a háttérben maradva nyújtanak segítséget a rászorulóknak. Ezt az áldozatos tevékenységet, a gyerekek, az idősek gondozását, a családok és fogyatékkal élők támogatását köszönjük meg nekik” – mondta el lapunknak Pokorni Zoltán polgármester azon az eseményen, amelyet a Fülemile úti napközis táborban rendeztek.
Erre az egyetlen napra bezárták a szociális intézményeket, így a dolgozók együtt ünnepelhettek, néhányan pedig átvehették a helyi képviselő-testület által alapított Szociális Ellátásért és Gyermekjóléti Alapellátásért Díjat, valamint a polgármesteri dicséreteket. A kitüntetések szerény ellentételezései annak a munkának, amely nagyban hozzájárul a hegyvidéki polgárok elégedettségéhez, ahhoz, hogy a XII. kerületben a budapesti átlagnál lényegesen kisebb a szociális feszültség.
A három hegyvidéki bölcsődében 264 gyermeket látnak el, figyelmet fordítva a kicsik fejlődését elősegítő, szakmailag megalapozott nevelési elvekre. Tavaly óta új központi székhelyen és két telephelyen működik a gondozási központ, amelynek munkatársai a rászorulók számára biztosítják a napközbeni hasznos időtöltést, ellátják az otthonukban gondozásra szorulókat, valamint a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés rendszerét működtetik. Igyekeznek minél több örömet okozni a szépkorúaknak, az ünnepségek, közös programok mind ezt a célt szolgálják.
A kerület legdinamikusabban fejlődő intézménye a szolgáltatásait folyamatosan bővítő Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, amelynek legújabb kezdeményezése az ifjúsági klub. Ez a remények szerint a kerületi csellengő fiatalok második otthona lesz. A Fejlesztő Napközi Otthon végleges elhelyezéséhez az önkormányzat keresi a megfelelő helyszínt, annál is inkább, mert csupán egyetlen további intézmény működik Budapesten, amelyik hasonló feladatkört ellátva a fogyatékkal élőket és családjaikat segíti.

mm.

Az idei díjazottak

Szociális Ellátásért Díjat kapott Baráth Anna. A Hegyvidéki Gondozási Központ gondozónője közel húsz éve dolgozik a kerületben élő rászorulók életének megkönnyítése érdekében. Segít a háztartás vezetésében, a környezettel való kapcsolattartásban, figyelve arra, hogy a gondozására bízott személy megőrizze aktivitását.
Gyermekjóléti Alapellátásért Díjat vehetett át a Svábhegyi Bölcsődét intézményvezetőként tizenkét éve igazgató Kis Katalin, aki pályáját negyven évvel ezelőtt gondozónőként kezdte, ezt követően helyettesi, majd vezetői pozíciókat töltött be. Neki köszönhető, hogy a Svábhegyi Bölcsőde előbb módszertani címet szerzett, évek óta pedig mint a Közép-magyarországi Regionális Módszertani Bölcsődét segítő intézmény működik.
Polgármesteri dicséretet kapott gyermekjóléti területen Váradi Tiborné. A Krisztinavárosi Bölcsőde gondozónője 1995 óta dolgozik a Hegyvidéken. Előbb a már megszűnt Fürj utcai bölcsődében foglalkozott a gyerekekkel, 2003-tól csoportvezető gondozónő a Krisztinavárosi Bölcsődében.
Szociális területen Bíró Attiláné részesült polgármesteri dicséretben. A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ alapító tagja az intézmény keretein belül részt vett a kerületi adósságkezelés alapjainak lerakásában. A szolgáltatás azóta évente több tucat családnak nyújt segítséget látszólag reménytelen anyagi helyzete megoldásában.

Szocialis_dolgozokat_jutalmaztak
Baráth Anna, Bíró Attiláné, Váradi Tiborné, Kis Katalin