Temető társasháznyi területen

Temeto_tarsashaznyi_teruletenA Csörsz utcában, nem messze a művelődési központtól, egy fallal elkerített részen fekszik Budapest egyik legrégebbi zsidó temetője. A XIX. században az izraelita temetkezési helyeket a legtöbb esetben a köztemetők mellett jelölték ki. Így volt ez a Németvölgyi temető esetében is, amely 1912-ig a mai Gesztenyés kert területén működött, aztán a város terjeszkedése miatt felszámolták, a sírokat a Farkasréti temetőbe költöztették. A Csörsz utca 55. alatti izraelita ortodox temető azonban megmaradt, és 1961-ig használatban is volt.
A telket a hitközség 1883-ban kapta meg a fővárostól, és a Németvölgyi temető 1885-ös megnyitása után öt évvel kezdte el használni. Korábbi sírokat is találni azonban benne, a legrégibb kövön az 1857-es dátum és az R. Semuél Abelesz, R. Joszéf Arje Abelesz vésett nevek állnak. Ezeket a sírköveket egy felszámolt temetőből hozhatták át a Csörsz utcába.
A bejárattól indulva egy kis út szeli ketté a helyet, egyik oldalán többségében nők, a másikon férfiak sírjai találhatók. Ezt az ortodox rendet csak néhány családi síregyüttes bontja meg. Kizárólag héber feliratú sírok vannak, amelyeket az ortodox hagyomány szerint kelet felé tájoltak. Érdekes színfolt a kohaniták (papi leszármazottak) ösvénye. Ez a temető kialakításakor még a lehető legtávolabb haladt a síroktól, ugyanis a kohanitáknak rituális okokból tilos volt azokhoz közel menni, olyannyira, hogy külön bejáraton keresztül közlekedtek.
A temető igen zsúfoltnak tűnhet, egy társasháznyi területen 1850 sír fekszik, közöttük olyan különleges nyughely is, amely az izraelita ortodox temetőkben ritkának számít: egy házaspár kettős sírköve. Több híres személyt is végső nyugalomra helyeztek a Csörsz utcában. A zsidóság köreiben nagy tisztelet övezi Reich Jákob Koppel főrabbit, aki 1838-ban született Verbón, majd Pozsonyban tanult, ezt követően került Pestre. Munkássága nyomán épült fel a Városmajor utcában a szeretetház, valamint közel hozzá, a Maros utcában a hitközségi kórház. A zsidóság képviselőjeként 1927-ben az országgyűlés felső házába is beválasztották, pedig nem nagyon tudott magyarul. A főrabbi 1929-ben hunyt el. Ugyancsak itt temették el Bíró Dániel főorvost, akit betegeivel együtt 1945-ben kivégeztek a Városmajor utcai kórházban.
A temetőben hantolták el Ábrahámot, a kninicsi csodarabbit, aki még az első világháború alatt érkezett a galíciai településről Budapestre, ahol Schmutz Izsák egykori tanítványa gondoskodott róla. Szolgálataiért egyetlen kérése volt csupán: halálakor temessék a csodarabbi lábához. Ez a kérése teljesült is.

B. A.

A Csörsz utcai sírkert csak bejelentkezés után látogatható.