Tizenket_ut_ujult_meg_2010-ben

Tizenkét út újult meg 2010-ben

Összességében teljesítette az idei évre szóló vállalásait az önkormányzat, az út-, járda- és lépcsőfelújításoknál gyakorlatilag nincsenek jelentős elmaradások – hangzott el a Hegyvidéki Útfejlesztési Testület októberi ülésén. A tanácskozáson kiderült: a kerület szűkös anyagi helyzete ellenére jövőre is folytatják a fejlesztéseket, a gyalogos, illetve autós közlekedés biztonságát veszélyeztető burkolathibákat pedig soron kívül kijavítják.

Az elvégzett beruházásokat, valamint a fejlesztések, és a karbantartási, tervezési munkák pillanatnyi állását tekintette át a nyári szünetet követő első ülésén a kommunális adó felhasználásáról döntő Hegyvidéki Útfejlesztési Testület (HUT). A kizárólag civilekből álló szervezet tagjai a körzetükben szükségessé vált javítási feladatokra is felhívták a karbantartásokat ütemező városgazdálkodási iroda figyelmét.
Idén a „tűzoltómunkával” szemben a teljes felületű útfelújításokra összpontosított az önkormányzat. Ennek köszönhetően jelentősen csökkent a javításra váró úthibák száma – tájékoztatta a Hegyvidéki Útfejlesztési Testületet Somogyvári Sándor. A polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodájának vezetője kiemelte: Az önkormányzat kiegyensúlyozott gazdálkodása mellett a kommunálisadó-bevételek, illetve a sikeres pályázatok tették lehetővé, hogy a szokásos karbantartások mellett az idei esztendőben több mint háromszázmillió forint értékben tizenkét út, illetve utca nagyfelületű felújítása történt meg a kerületben.

A HUT szerepe nem változik

A költségvetés következő évi számainak ismerete nélkül nem lehet felelősséggel nyilatkozni a jövőre esedékes beruházásokról – hívta fel a figyelmet Kovács Lajos, az útfejlesztéseket felügyelő alpolgármester. Annyi azonban biztos, hogy a műszakilag és biztonsági okokból szükséges felújítások, építések, illetve az időszerű karbantartások elvégzésére jut elegendő pénz. Mint mondta, az előző kormányok felelőtlen gazdálkodása miatt várhatóan jelentősen csökken az állam mozgástere, ami az önkormányzatok lehetőségeit is behatárolja. Ráadásul arra is fel kell készülni, hogy a cégek pénzügyi helyzetének romlása miatt arányosan csökkennek a helyi adóbevételek. Mindez azt eredményezheti, hogy kevesebb forrás jut útfejlesztésekre, éppen ezért az önkormányzat csak olyan feladatokat vállal, amiket teljesíteni is tud – hangsúlyozta Kovács Lajos. Hozzátette: a HUT szerepe nem változik, a jövőben is a civil testület koordinálja a polgárok áldozatvállalásának köszönhetően befolyó kommunálisadó-bevétel felhasználását.
Az úttestületet a kezdetektől irányító Szálka Miklós véleménye szerint a kisebb munkákat az adott utcában élők maguk is elvégezhetik. Az elnök úgy látja, nem kell mindig az önkormányzatra várni, a járdára belógó ágakat nyugodtan vágjuk le, és az elmozdult csatornafedőt is visszarakhatjuk a helyére. A Rőzse utca lakói évekkel ezelőtt több tucat fát ültettek és nevelnek azóta is, míg a Táltos utcában élők vállalták, hogy gondozzák a kihelyezett dézsás növényeket – sorolta a jó példákat Szálka Miklós.

Lezárultak az útépítések

Összesen tizenkét útszakasz nagyfelületű felújítását végezte el az önkormányzat 2010-ben. A mintegy 320 millió forintos útépítési program több mint harminc százalékát, 114 millió forintot pályázati forrásokból teremtett elő a kerület. A nyár folyamán kopórétegcserén esett át az Alkony út, az Agancs, a Szanatórium – itt a járdát is átépítették – és a Bíró utca, valamint a Bartha utca, a Mártonvölgy út és a Szoboszlai utca.
A környéken élők régi kérése volt a Diós árok teljes felújítása. A több részletben megvalósuló munka utolsó üteme a Susogó utca–Béla király út közötti szakasz rekonstrukciója volt, ami szeptemberben fejeződött be.
Megújult a Kútvölgyi lejtő és az Ördögszikla köz, valamint a Melinda út is, utóbbinál a jelentősen megnőtt átmenő forgalom sebességének csökkentése lesz a következő feladat. Az idei év talán legfontosabb beruházása a Denevér út átépítése volt. Nem csupán az útpálya kapott új burkolatot, hanem elkészült az autóktól vízelvezető szegéllyel elkülönített gyalogos és kerékpáros útvonal. Megváltozott a haladási irány is, októbertől az átmenő forgalom visszaszorítása érdekében a Hóvirág út felé egyirányúvá tették a szűkített keresztmetszetű Denevér utat.

Megújul a Németvölgyi út

Több beruházás terveztetéséről döntött az önkormányzat ebben az esztendőben. Elkészültek a Csörsz utca 14. előtti gyalogátkelőhely létesítésének, az Irhás árok rehabilitációjának, a Stromfeld Aurél úti körforgalom kiépítésének, valamint az Orbánhegyi út–Stromfeld Aurél út csomópont jelzőlámpás gyalogátkelőjének műszaki tevei. Már korábban határozat született a Németvölgyi út alsó szakaszának felújításáról, a munkálatok várhatóan a jövő év elején kezdődnek. Ezzel megvalósul a rendkívül fontos hegyvidéki főút tavaly megkezdett teljes rekonstrukciója, amihez a főváros a busz útvonalának újraaszfaltozásával járult hozzá.
Befejeződött az Eötvös úthoz csatlakozó, már meglévő Tempo30 zóna bővítésének terveztetése. Az elképzelések szerint jövőre az Eötvös út északi területén, a Költő utca–Béla király út–Csillagvölgyi út által határolt területen, valamint a déli oldalon, a Hegyhát út–Melinda út–Rácz Aladár út területen belül alakítanak ki új sebességcsillapított övezetet. Szó van a Diós árok környékének Tempo30 övezetbe vonásáról is.

Burkolathibákat javítanak

A HUT tagjai megfelelőnek tartják az elvégzett felújítások minőségét, a hegyvidéki utak állapotát egy-egy kivételtől eltekintve összességében jónak ítélik. Ugyanakkor több kifogás is elhangzott egyes járdákkal lépcsőkkel kapcsolatban. Általános vélemény, hogy az építkezések miatt tönkretett járdaszakaszokat legtöbbször nem javítják ki a károk okozói. Ha mégis történik valamilyen helyreállítás, az nem szakszerű.
Somogyvári Sándor elmondta, hogy az önkormányzat útellenőrei, a szakiroda munkatársai, valamint a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkatársai és a településőrök folyamatosan járják a kerületet, ellenőrzik az építkezéseket. Az észlelt rongálásokat dokumentálják, ennek birtokában az illetékes hatóság vagy az iroda kiadja a helyreállítási kötelezvényt. Amennyiben ez nem valósul meg, lehetőség van bírság kiszabására. A tanácskozás során kiemelt konkrét esetekkel, az Agárdi és a Fürj utcában tapasztalt burkolatsérülésekkel kapcsolatban az irodavezető ígéretet tett az intézkedésre.
Kijavítják a gyalogosok biztonságát közvetlenül veszélyeztető burkolathibákat a Galántai, a Költő, a Hollósy Simon és a Tállya utcában, a Kakukk úton, a Diana utcai iskola előtt, illetve a Zalai úton és a Szent Család park melletti bekötőúton. Azonnali beavatkozásra van szükség a Lidérc lépcsőnél, ahol a vízelvezető melletti korlát szorul cserére. Megsérültek a lépcsőfokok a Csiga úti, a Sztehlo Gábor és a Csaba utcai lépcsőn – ezeket várhatóan tavasszal orvosolják.
Több kátyúbejelentés is érkezett, a komolyabb úthibákat még a fagyok beállta előtt igyekeznek megszüntetni. A bitumencsík – a kátyúzás során ezzel teszik vízzáróvá a vágási hézagokat – használatáról kiderült, hogy csak azokon az utakon alkalmazzák, amelyeken egy éven belül biztosan nem lesz kopórétegcsere.

(ám.)

Építkezik a főváros az Irhás árokban
Októberben megkezdte a főváros az Irhás árok mederrendezését, jelenleg a Kakukkhegyi út felett a nyitott vízelvezető árok bélelésén és a keresztmetszet bővítésén, valamint az épületek előtti áthajtók kialakításán dolgoznak a szakemberek. A munkálatokat a kerületi önkormányzat is figyelemmel kíséri, a városgazdálkodási iroda arra kéri a lakókat, hogy amennyiben bármilyen szabálytalanságot észlelnek, jelezzék az önkormányzat zöldszámán. Mivel a teherautók kerekei nagy mennyiségű sarat hordhatnak fel az útburkolatra, a kerület előírta a kivitelező számára a közút folyamatos tisztítását. A kötelezettség teljesítésével kapcsolatban a szakiroda szintén várja a lakossági észrevételeket. Az önkormányzat felkéri a kivitelezőt, hogy rendszeresen tájékoztassa a környéken élőket a munkálatok ütemezéséről, az esetleges forgalmi korlátozásokról, illetve az ingatlanok megközelíthetőségének biztosításáról.