Önkormányzati segítség síkosságmentesítéshez

Onkormanyzati_segitseg_sikossagmenetesiteshezA fővárosi közgyűlés köztisztaságról szóló rendelete értelmében a közgyűlés gondoskodik a burkolt közutak, az ingatlanokhoz nem csatlakozó burkolt járdák (közjárdák), valamint a kiemelt közcélú zöldterületek, továbbá az ezek körüli és az ezeken átvezető szilárd és burkolatlan gyalogjárók, sétányok tisztán tartásáról. A közszolgáltatási feladatok ellátása a Fővárosi Közterület-fenntartó Részvénytársaság és a Fővárosi Kertészeti Részvénytársaság feladata.
Minden egyéb esetben a kötelezettség az ingatlan tulajdonosát (kezelőjét, használóját) terheli. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a magántulajdonú ingatlan és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti, kiépített vagy kiépítetlen terület – beleértve a zöld sávokat is – gondozását, szemét- és gyommentesítését, valamint a hamarosan aktuális hóeltakarítást és a síkosságmentesítést a (társas)házaknak kell elvégezniük. Érdemes betartani a szabályt, ugyanis a csúszós járda miatt bekövetkezett károkért, személyi sérülésért az ingatlan tulajdonosa jogi és adott esetben anyagi felelősséggel tartozik.
A balesetek megelőzése érdekében a Hegyvidéki Közterület-felügyelet munkatársai a téli időszakban folyamatosan figyelik a kerületi járdák állapotát – mondta el lapunknak Dávid Gábor. A közterület-felügyelet vezetője felhívja a lakosság figyelmét, hogy a jól láthatóan elhanyagolt, jeges, havas szakaszokon első alkalommal írásban (a postaládákba bedobott nyomtatványon) figyelmeztetik a tulajdonosokat. Amennyiben az ismételt ellenőrzéskor sem biztosított a balesetmentes közlekedés a járdán, az érintett ingatlan tulajdonosa (kezelője) szabálysértési eljárás keretében kirótt, több tízezer forintos pénzbírságra számíthat.
A Hegyvidéki Önkormányzat az idén is kedvezményes áron biztosít kiváló minőségű csúszásgátló anyagot a lakosság számára. A huszonöt kilós zsákokba csomagolt környezetbarát kvarchomok beszerzési ára változatlanul 500 forint, ráadásul az önkormányzatnak köszönhetően ennek is csak a felét, 250 forintot kell befizetni a társasházaknak. Újdonság, hogy a kitöltött (a Hegyvidék újság november 16-i számának 3. oldalán megtalálható) igénybejelentő lapot a polgármesteri hivatal városgazdálkodási irodáján lehet leadni.
A kvarchomokot az ellenérték befizetését igazoló bizonylat felmutatásával a HÁGO Kft. Bürök utca 77–87. alatti telephelyén vehetik át a társasházak az alábbi időpontokban: november 29-től december 3-ig mindennap 8 órától 16 óráig, december 3. után minden hétfői napon 8 órától 16 óráig. További információk: 224-5900/320-as mellék.

mm.