Egészség és kreativitás

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem DEMO csapata, vagyis az egyetem diákjai és tanárai már negyedik esztendeje törekszenek arra, hogy 9–14 éves diákokat bevezessenek a design világába. Az idei a második év, hogy a DEMO-hétvége helyet kapott a Design Hét Budapest programsorozatában – ezúttal az analóg fotózás és a divattervezés rejtelmeibe avatva a gyerekeket.

– A Gyermekek Egészségnevelő Prevenciós Alapítványa, vagyis a GYEP azt tűzte ki célul, hogy indirekt módon, játékokon, közösségi feladatokon, kreatív foglalkozásokon keresztül népszerűsíti a gyerekek előtt az egészséges életmódot – mondta a három éve építészként diplomázott Huszár András, a tábor egyik vezetője. Az ő ötlete volt, hogy az egyetem designtáborait gyerekekre is kiterjessze. Ehhez keresett segítőnek káros szenvedélyektől mentes, tehetséges hallgatókat. „Alapfeltétel volt, hogy még csak ne is dohányozzon, aki hozzánk csatlakozik” – hangsúlyozta. E hallgatókkal közösen kialakítottak egy (folyamatosan bővülő) csapatot, forma-, divat-, szilikáttervezővel, építéssel, animációssal, sőt az utóbbi időben versenytáncossal és programozó matematikussal.
– Azért ilyen szerteágazó a csapatunk érdeklődési területe, mert úgy gondoljuk, hogy a design a gyerekek szempontjából csak eszköz, hogy a kreativitásuk kihasználásával fejlődhessenek, és később eldönthessék, érdekli-e őket ez a terület – mondta Huszár András. – Mindenesetre szélesedik a látókörük, műveltebbé válnak, és mire eljutnak az érettségiig, sokkal tájékozottabbak és nyitottabbak lesznek.
„Mindenkiből sztárt csinálunk!” – állítja a táborvezető. A gyerekek személyiségét is megváltoztathatja a tábor, hiszen az ott tapasztalható nyitottság és tolerancia révén oldódik a gyerekek feszültsége, megnyílnak, és az önbizalmuk is erősödik. Mindenki olyan feladatot kap, amit biztosan meg is tud oldani, hogy a kevésbé tehetségesek is sikeresnek érezhessék magukat.
– Viselkedésünkkel, az egymás közti és velük folytatott kommunikáció révén is azt sugalljuk a gyerekeknek, többek és jobbak annál, hogy valaha akár a cigarettához, akár az alkoholhoz nyúljanak. Azt erősítjük bennük, persze főleg a nagyobbakban, hogy épp attól vagányak, hogy stimuláló szerek nélkül is felszabadultan, jól tudják magukat érezni. Ez mindenképpen beépül a személyiségükbe – emelte ki a fiatal építész.
A DEMO a GYEP égisze alatt működik, a tábort az alapítvány működteti, de minden szülő, ha akar és teheti, hozzájárulhat a költségekhez. Továbbá vannak támogató cégek, amelyek segítik a munkát.
Erdei Viktor, aki szintén a tábor egyik vezetője, szilikátipari tervezőművész, idén diplomázott. Azt mondja, az egyetem nem csupán helyszíne a rendezvénynek, de a majdani egyetemisták egyfajta előképzőjének tekinti a tábort. Az egykori táborozók közül van, aki már az intézmény hallgatója. „Az egyetemnek is fontos, hogy legyen utánpótlása” – hangsúlyozta Erdei Viktor.
A DEMO-táborok sikerét nemcsak a mostani hétvégére jelentkező szinte osztálynyi kisgyerek jelzi, hanem az is, hogy utazási irodáktól érdeklődtek, lenne-e mód külföldi gyerekek táboroztatására.

AI.