Az álomvilág határán a Krisztina Palace-ban

Egyéni hangvételű, meglepetésekkel teli kortárs tárlatnak ad otthont a Nagyenyed utcai Krisztina Palace. A Lombok és szögek című kiállításon Konkoly Gyula és Szabó Tamás munkáival találkozhat a művészetpártoló közönség.

Első alkalommal jelent meg közös tárlaton Konkoly Gyula és Szabó Tamás a Krisztina Palace irodaház földszinti galériájában. A varázslatos hangulatú, az anyag tulajdonságait mint kifejezőeszközt is felhasználó munkák a realitás és az álomvilág határára vezetik el a nézőt.
Konkoly Gyula nagyméretű festményeit a megszerkesztettség, a szabad kifejezés, a beszédes színkomponálás és a szigorú formaiság egysége jellemzi. Impresszionistaként fordul fő témája, a táj felé, alkotásaiban a művész és a természet bensőséges viszonyával foglalkozik A látvány leképezése mellett a technikai megvalósítás változatai is foglalkoztatják, ahogyan az expresszív színhasználat sem idegen tőle. Alkotásain a természet organikus egészébe tartozó emberalakok is megjelennek, átadva a nézőnek a hazatérés élményét. Bátran nyúl újfajta eszközökhöz: az erős színekkel bevont purhab látszólag rendszertelen, háromdimenziós felülete valójában a lombok hálózatát jelöli.
Az_alomvilag_hataran_a_Krisztina_PalacebanKonkoly Gyula harmóniakeresése Szabó Tamás szobrain diszharmonikus konszonanciává alakul. Anyaghasználata is erre utal: a hideg fémlapok, a mindenhol megjelenő szögek és szegecsek távolságot tartanak az emberi környezettől. A mindennapi életből vett formák szinte kinyúlnak saját formájukból, mintha életre akarnának kelni. Megvan a kifejezés kontrasztja is: a sűrűn bevert szögek mozgalmassága szinte széttöri a befogadó felület simaságát. Ezzel a befogadó számára is hozzáférhető izgalmas párbeszéd alakul ki az anyagok és formák között. A két egymástól távolinak tűnő ábrázolásmód, Konkoly Károly szelíd létigenlése, elvonatkoztató tájképei és Szabó Tamás a létezésbe furakodó dinamikus gondolatisága a művészet síkján végül összeolvad, létrehozva ezáltal egy meghökkentően egyedi kifejezésformát a kiállítótérben – derül ki Józsa Kitty elemzéséből.
A tárlat kapcsán a Hegyvidék pezsgő kulturális életéről beszélt Pokorni Zoltán, aki szerint elismerésre méltó, ha egy kereskedelmi célú irodaépület a művészetek előtt is szélesre tárja kapuit. Ezt a sokszínűséget mutatja be az önkormányzat gondozásában nemrégiben megjelent kiadvány, amelyben a kerület teljes kulturális kínálata, galériák, kiállítóhelyek, alkotóműhelyek, művelődési intézmények, valamint az állandó képzőművészeti, irodalmi és zenei programok bemutatása kapott helyet. A polgármester szerint az önkormányzat fenntartásában működő intézmények rendezvényei mellett a magánkezdeményezésekre is szükség van, hiszen ezeknek köszönhetően lesz igazán élő és teljes a XII. kerület kulturális palettája.

ám