Egyetemi színvonal

Szélesre tárta kapuit a Semmelweis Egyetem az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanulói előtt. Az együttműködési megállapodás értelmében a hegyvidéki diákok bekapcsolódhatnak a kifejezetten a társintézmények részvételével megtartott egyetemi programokba.

Az új tanévtől hivatalosan is a Semmelweis Egyetem társintézményeként működik az Arany János Általános Iskola és Gimnázium. A kitüntető cím adományozásával az egyetem vezetése a hegyvidéki iskolában folyó szakmai munkát ismerte el, egyúttal kinyilvánította szándékát a két intézmény közötti szakmai együttműködés elmélyítésére. Ennek keretében a középiskolás diákok az idei tanévtől részt vesznek a Semmelweis Egyetem kiemelt programjaiban, megismerkedhetnek a campus felépítésével, valamint a különböző oktatási egységek és az egyetemhez tartozó egészségügyi intézmények működésével.
Az együttműködés egyik legnagyobb előnye, hogy a tanulók olyan programokba is bekapcsolódhatnak, amelyek egyébként nem nyilvánosak, kizárólag a társintézmények számára elérhetők – mondta el lapunknak Patkó Lajos igazgató, aki hozzátette, az Arany ott van azon iskolák között, amelyek a legtöbb diákot küldik a Semmelweis Egyetem különböző karaira, ezért is döntött úgy az intézmény vezetése, hogy a hallgatói utánpótlás biztosítása érdekében segítséget nyújt a természettudományi képzés színvonalának további emelésében.
Bár a megállapodás hivatalosan csak szeptembertől lépett életbe, az egyetem már tavasszal több projektbe bevonta a tanulókat. A tervek szerint kétirányúvá teszik az átjárást a két intézmény között, ami azt jelenti, hogy az egyetem nemcsak fogadja az érdeklődőket, hanem – a Budapesti Műszaki Egyetemhez, a KFKI-hoz és az Enzimológiai Intézethez hasonlóan – oktatókat is küld az iskolába. Az előadások anyagát igyekeznek úgy összeállítani, hogy a biológiát, kémiát, matematikát és fizikát emelt óraszámban tanuló, először 2009-ben elindított természettudományi osztályokba járók mellett mások érdeklődését is felkeltsék. Az igazgató szerint a vendégoktatóknak köszönhetően a humán beállítottságú osztályokból már eddig is többen kedvet kaptak a reáltárgyak elmélyültebb tanulmányozásához, a remények szerint a Semmelweis Egyetemmel közösen szervezett programokkal újabb híveket szereznek a természettudományoknak. Erre egyébként is égető szükség van, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy országszerte egyre kevesebb diák választja a mérnöki, kutatói, vagy éppen orvosi pályát.
Legalább ekkora gondot okoz, hogy az egyetemekre bejutók között sokan vannak olyanok, akik nem rendelkeznek a szükséges alapismeretekkel, és azért buknak el az első években, mert szinte mindent újra meg kell tanulniuk. Az Arany János iskola éppen ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyetemeken elvárt tudással vértezze fel a diákokat. A természettudományi osztályok megszervezése mellett ezt a célt szolgálják a Magyar Tudományos Akadémia, az Innovációs Szövetség, illetve különböző cégek, köztük a Richter és az EGIS Nyrt., valamint a 77’ Elektronika Műszeripari Kft. támogatásával tavaly átadott kémia, fizika és biológia szaktantermek és a hozzájuk kapcsolódó laborok, amelyek megfelelnek a legszigorúbb szakmai követelményeknek.

(M.)