Esély a rászorulóknak

Idén is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjprogramhoz az önkormányzat. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint a felsőoktatási intézménybe jelentkezni kívánó fiatalok részesülhetnek havi rendszeres anyagi támogatásban.

Közös Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot írt ki a Hegyvidéki Önkormányzat valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az „A” típusú ösztöndíjra az a kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a felsőoktatásban részt vevő hallgató jelentkezhet, aki a képzésre vonatkozó keretidőn belül nappali tagozatos alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben vagy mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, illetve felsőfokú szakképzésben folytatja tanulmányait.
Pályázatot nyújthat be az a hallgató is, akinek szünetel a hallgatói jogviszonya, de az ösztöndíjhoz csak akkor juthat hozzá, ha a 2010–2011-es tanév második félévére már beiratkozik a felsőoktatási intézménybe. A támogatás időtartama tíz hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2010–2011-es tanév második és a 2011–2012-es tanév első féléve). Fontos tudnivaló, hogy az ösztöndíjra minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
„B” típusú ösztöndíjban részesülhet a hátrányos szociális helyzetű, állandó kerületi lakóhellyel rendelkező, a 2010–2011-es tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizett fiatal. További feltétel, hogy az igénylő a 2011–2012-es tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kíván részt venni.
Azok juthatnak ösztöndíjhoz, akik 2011-ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2011–2012-es tanévben ténylegesen megkezdik. Az ösztöndíj időtartama háromszor tíz hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév (2011–12-es, 2012–13-as és 2013–14-es tanév), azonban csak azokra a hónapokra jár, amelyekre a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek.
Támogatásra elsősorban azok a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatók számíthatnak, akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (jelenleg 57 000 forintot). A pályázatokat október 29-ig lehet az önkormányzathoz benyújtani. A szükséges jelentkezési lap és mellékletei munkaidőben átvehetők az ügyfélszolgálati irodán, illetve letölthetők a www.hegyvidek.eu honlapról. A pályázat elbírálásának határideje november 23.