Gázvezeték-felújítás

Még hetekig tart a gázvezetékrendszer felújítása a Béla király úton. A kivitelezőnek legkésőbb szeptember 20-ig kell befejeznie a munkát a fontos hegyvidéki gyűjtőúton.

A Fővárosi Gázművek augusztus elsején üzemzavar-elhárítás címén nyolcszáz méter hosszan felbontotta az úttestet a Béla király út páratlan oldalán, a 27-es szám és a Városkút között. A bontást követően kiderült, hogy a gázszivárgást a csövek korróziója okozta, amit gazdaságosan kizárólag a teljes vezeték hetekig tartó cseréjével lehet orvosolni.
Ilyen esetekben a helyi rendelet három napot biztosít a helyreállításra, ezt követően a kivitelezőnek a közterület-használat, illetve az útfelület nem közlekedési célú igénybevételéért felszámított díj megfizetése mellett nyilatkoznia kell a munkák várható befejezésének dátumáról. E szerint a félpályás útlezárással járó munkálatok végső határideje szeptember 20-a.
Eddig az időpontig nemcsak a vezetékcserét, hanem az útépítést is be kell fejezni. A rendelet értelmében ráadásul ilyenkor már nem elegendő a nyomvonalas helyreállítás, az útfelületet legalább két méter szélességben újra kell aszfaltozni. A munkálatok befejezéséig megmarad a félpályás útlezárás, az érintett szakaszon a forgalom zavartalan haladását mobil jelzőlámpák segítik a hét minden napján.

m.