Igazolással szavazás

A Helyi Választási Iroda tájékoztatója az önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. október 3. napjára kitűzött választásával kapcsolatban.

Változtak az igazolással szavazás feltételei a tavaszi választásokhoz képest. Az országgyűlési választásokon lehetőség volt arra, hogy amennyiben a választópolgár a választás napján a lakóhelyétől eltérő helységben vagy külföldön tartózkodott, a Helyi Választási Iroda által előzetesen kiadott igazolással az igazoláson feltüntetett helyen szavazzon.
Az önkormányzati választásokon az igazolással szavazás lehetősége jóval szűkebb, mivel a választópolgár – igazolással – kizárólag abban a helységben szavazhat, ahol hivatalosan bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik. További feltétel, hogy a tartózkodási helyre bejelentkezésnek 2010. június 16-ig kellett megtörténnie, és a tartózkodási helynek a választás napján érvényesnek kell lennie.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhetnek a választópolgárok a lakóhely szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtják be kérelmüket, akkor a meghatalmazást is csatolni kell. A Budapest XII. kerületi lakóhellyel rendelkező választópolgárok a Polgármesteri Hivatal alagsor 3. számú termében a Névjegyzéki Csoportnál kérhetnek igazolást.
Ajánlott levélben
is kérhető igazolás úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhely szerinti helyi választási irodába.
Az igazolási kérelemnek tartalmaznia kell az igazolást kérő nevét, személyi azonosítóját (személyi számát), lakóhelyét, bejelentett tartózkodási helyének címét, ahol a szavazás napján a polgár tartózkodik és ahol szavazni kíván.
Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon!
A választópolgárok a kiadott igazolással a szavazás napját megelőzően 2010. október 1-jén 16.00 óráig a bejelentett tartózkodási hely szerinti településen a Helyi Választási Irodában, vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérhetik névjegyzékbe vételüket.

Mozgóurnával szavazás
A mozgásukban gátolt szavazóknak a helyi önkormányzati választásokon is lehetőségük van a szavazás napjára mozgóurnát kérni. Mozgóurna csak írásban kérhető. Az írásban bejelentett mozgóurna-kérelmeket a szavazás napja előtt a helyi választási iroda munkatársai fogadják, a szavazás napján, 2010. október 3-án vasárnap pedig a szavazatszámláló bizottságoktól lehet – írásban – mozgóurnát kérni.
Az igazolással, valamint a mozgóurnával
kapcsolatos ügyintézésre a Helyi Választási Iroda Névjegyzéki Csoportjánál (1126 Budapest, Böszörményi út 23–25. alagsor 3. számú tárgyaló, telefon: 224-59-85) van lehetőség.
A kérelemnyomtatványok letölthetők a www.hegyvidek.eu honlapról a választási információk/letölthető nyomtatványok almenüből.

Dr. Tusor Gabriella
a Helyi Választási Iroda vezetője