Tamogatas_vis_major_esetekre

Támogatás vis major esetekre

Az utóbbi években megszaporodó elemi csapások, elsősorban az erős széllel és esőzéssel járó heves viharok rendszeresen megrongálják a kerületi épületeket. Szintén gondot okoz, hogy a gáz alapvezeték cseréjét sok esetben váratlanul, a fűtési szezon elindulásakor írja elő a szolgáltató. Az ilyen előre nem látható helyzetek megoldását az önkormányzat vis major pályázattal segíti.

A Hegyvidéki Önkormányzat a társasházak részére vissza nem térítendő támogatást biztosít váratlan közműfelújítások, rendkívüli káresemények, épületszerkezetek gyors romlását okozó hibák elhárításával összefüggő munkákra. A vis major pályázat beadásakor igazolni kell az előre nem látható eseményt.
Az utóbbi években a szokatlanul erős viharok után kialakuló veszélyhelyzetek, illetve a gáz alapvezeték tömörítetlensége miatti gázszivárgás elhárítása okozzák a legtöbb gondot, ezekre az általában milliós nagyságrendű munkákra ugyanis a lakóközösségek nincsenek felkészülve. Látva a társasházak nehézségeit, a Hegyvidéki Önkormányzat már tavaly is külön pályázattal segítette a bajba jutókat – a beadási határidő akkor októberben volt. Ez most változott, a társasházak kérésére az idén már egész évben elérhető a tízmillió forint összértékű pályázat. A módosításra azért volt szükség, mert váratlan helyzetek mindig kialakulhatnak, a házaknak pedig sokszor nincs elegendő pénze ahhoz, hogy a helyreállítás vagy a csere teljes költségét megelőlegezzék.
Ennek megfelelően az új rendszerben a rendkívüli eseményt követő hatvanadik napig lehet vis major pályázatot benyújtani. Támogatást kérhet az a társasház is, amely a rendkívüli eseményt 2010. október 15-ét követően bejelentette az önkormányzat polgármesteri hivatalánál. Ilyen esetekben a támogatás az elvégzett munkák után is biztosítható, amennyiben a társasház megfelel a pályázati kiírásban meghatározott egyéb feltételeknek.
Szintén újdonság, hogy ha a ház általános pályázata eredményes volt, kérheti a pályázat módosítását vis major esetekre szóló társasházi támogatásra. Erre évente egy alkalommal van lehetőség, a módosítás elfogadásáról a polgármester dönt. A pályázat csak az igényelt támogatásra vonatkozó, hibátlanul kitöltött adatlapok és az összes melléklet tartalmilag-alakilag teljes, határidőben történő, egyidejű benyújtása mellett tekinthető érvényesnek. A mellékletek utólagos pótlására nincs lehetőség.
A pályázat elbírálásának határideje a benyújtást követő hatvanadik nap, az eredményről minden pályázó külön értesítést kap. A hirdetmény a www.hegyvidek.eu honlapon is megtekinthető.

mm.