Uj_hegyvideki_sportszabalyozas

Új hegyvidéki sportszabályozás

Elfogadta a képviselő-testület a Hegyvidéki Önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló új rendeletet. A szabályozás kiemelten foglalkozik a tömeg- és diáksporttal, egyúttal megteremti a lehetőségét annak, hogy az önkormányzat részt vegyen a sportcélú kormányzati pályázatokon.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény a tízezer főnél nagyobb települések számára sportrendelet megalkotását írja elő. A Hegyvidéken ez már korábban is létezett, az önkormányzat azonban úgy döntött, hogy a mai viszonyoknak megfelelően felfrissíti a szabályozást. A márciusban elfogadott új sportrendelet arra is alapot teremt, hogy a kerület elinduljon a különböző sportcélú állami és kormányzati pályázatokon. A rendelet a helyi adottságoknak megfelelően fogalmazza meg a Hegyvidéki Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait és kötelezettségeit, valamint biztosítja a korábban elkészített részletes sportfejlesztési tervben leírtak megvalósításához szükséges feltételrendszert és finanszírozást.
Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten biztosítani kívánja a sport mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység alapvető feltételeit, a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést, az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartását, működését, valamint az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtését. Mindezt oly módon, hogy a testnevelés és a sport valamennyi haszna érvényesülhessen a kerületben, különös tekintettel az egészségmegőrzésre, a mozgáskultúra fejlesztésére és a szabadidő kulturált eltöltésére – tudtuk meg Rétai Gábortól.
A rendelet elkészítésében tevékeny részt vállaló XII. kerületi Szabadidősport Központ vezetője felhívta a figyelmet, hogy a Hegyvidék költségvetésének 2,13 százaléka jut sportcélokra, ami országos összehasonlításban is kiugróan magas finanszírozást jelent. "Az új sportrendelet abban is segít, hogy ezt a jelentős összeget minden eddiginél hatékonyabban használjuk fel – hangsúlyozta a sportvezető, aki úgy látja, hogy a kerület méltán lehet büszke a sportéletére. – Az önkormányzat úttörő szerepet vállalt a mindennapi testnevelés bevezetésében, jövőre már az általános iskolák harmadik évfolyamán is naponta lesz testnevelésóra. Évek óta közönségsiker az ingyenes Sportos, edzett Hegyvidék program, amelynek keretében budapesti viszonylatban egyedülálló módon már tizennégy sportágban próbálhatják ki magukat a kerületiek. Legutóbb, a Sportmax Hegyvidékkel együttműködve, fallabdával és speciális tornafoglalkozásokkal bővült a kínálat. A program szeptembertől némileg változik, bár a tartalma ugyanaz marad, új elnevezést és arculatot kap."
Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az általános iskolások kötelező úszásoktatására, a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, a napi mozgást biztosító játszóterek, közparkok kialakítására, a gyermek-, ifjúsági és tömegsport-rendezvények segítésére, az utánpótlás-nevelésre. Ezek mellett fontos feladat az önszerveződő sportegyesületek, társadalmi szervezetek, illetve a fogyatékosok sportjának, valamint a versenysport támogatása. Ebbe a körbe tartozik az elsősorban nevelőegyesületként működő Hegyvidék SE szakosztályainak finanszírozása, illetve a YBL Waterpolo Clubbal létrejött megállapodás, amelynek értelmében nemrégiben másodosztályú vízilabdacsapattal gazdagodott a kerület.

Ám.