Avarégetés novemberig

Hatályon kívül helyezte az avarégetésről szóló, 1987-ben elfogadott rendeletét a Hegyvidéki Önkormányzat, így májustól a kerületben kizárólag a vonatkozó fővárosi szabályozás marad érvényben. Ennek értelmében avar- és kerti hulladék nyílt téri égetésére 2011. március 8-a és november 30-a között, az ünnepnapok kivételével hétfőtől szombatig, 10 és 15 óra között van lehetőség. Nem szabad égetni közterületen, valamint egészségügyi, szociális, gyermek-, ifjúsági, nevelési és oktatási intézmények, nyitott sportlétesítmények, szabadidőközpontok és egyházi intézmények százméteres körzetében – azok működésének időtartama alatt. A szabályok betartását a Hegyvidéki Közterület-felügyelet ellenőrzi, a szabályszegők több tízezer forintos pénzbírságra számíthatnak.
2011. december 1-jétől a rendelet Budapest teljes területén és minden időpontban megtiltja az avar- és kerti hulladék nyílt téri elégetését. Az ingatlantulajdonosoknak, illetve –használóknak ettől kezdve elsősorban a helyben komposztálásra kell törekedni. Fennmarad a zöldhulladék-kezelés ma is működő rendszere, az FKF Zrt. az erre a célra szolgáló gyűjtőzsákokat a következő évben is elszállítja.