Thirring_Gusztav

Thirring Gusztáv, a statisztikus turista

Százötven éve született Thirring Gusztáv, a híres statisztikus. Magas hivatalnoki beosztása mellett kiváló turista is volt, amire kevesebb figyelmet fordítanak a lexikonok. Budapest környéke című, 1900-ban megjelent vaskos kötete mérföldkő a hazai útikönyvkiadásban, jószerivel minden további útikalauz alapját jelenti. Ebben már elválik az útiélmény-beszámoló és a „száraz”, tényszerű adatközlés. Itt olvashatunk először igazán részletes, ugyanakkor átfogó turistaleírást a hegyvidékünkről.
A közvetlenül a halála után, 1941-ben Miskolcon megjelent emlékfüzetben a szerző szintén inkább Thirring statisztikusi nagyságát emeli ki. Mint írja, környezete már 10-12 éves korában csodálta sokoldalúságát, földrajzi, természetrajzi és történelmi tudásával bámulatba ejtette a körülötte élőket. Sose kérkedett folyamatosan bővülő ismereteivel, csak akkor nyílt meg, ha őszinte érdeklődést látott a kérdező szemében. Az író egy szót sem ejt Thirring Gusztáv számtalan magas turistatisztségéről, részletes útikalauzairól. Pedig a gyűjtők által ma is igencsak keresett Thirring – Vigyázó útikalauz sorozatban csak Budapestről és a budai hegyekről kilenc magyar nyelvű, illetve német, francia és angol nyelvű kötet látott napvilágot 1919-től 1935-ig.
Thirring Gusztáv igen erőteljesen támogatta, hogy az addig meglévő turistaszervezetek szövetségbe tömörüljenek, ami 1913-ban meg is valósult. Ezzel egy csapásra növelni tudták a turisták, kirándulók érdekérvényesítését. Bizony, ma is elkélne egy erős szövetség, egy igazi „védőernyő” a feldarabolódott turistaegyesületek és szakosztályok fölé, nem utolsósorban az egyszerű kirándulók érdekeinek védelme miatt.
Thirring Gusztáv kerek születési évfordulója alkalmából megemlékezést tartanak április 29-én délután 4 órakor az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Házban (IV., István út 17–19.).

Kertész István