Valtozasok_a_bolcsodei_felvetelben1

Változások a bölcsődei felvételben

A korábbi évek fejlesztései ellenére még mindig meglehetősen szűkös bölcsődei férőhelyek igazságosabb elosztása érdekében az önkormányzat az idei nevelési évtől megváltoztatta az ellátás igénybevételének feltételeit. A kérelmek beadásakor az egy főre jutó havi jövedelem mellett már a családok vagyoni helyzetét is vizsgálják.

Kiszűrné az önkormányzat azokat a családokat, amelyek valós bevételeiket eltitkolva jogosulatlanul veszik igénybe a bölcsődei ellátást. A tapasztalatok szerint ugyanis egyre többször előfordul, hogy a sokszor luxuskörülmények között élő, ugyanakkor alacsony jövedelmet bevalló kérelmezők miatt nem tudnak helyet biztosítani a valóban rászorulóknak. Az ilyen helyezetek elkerülése érdekében, valamint a jelentkezők közötti igazságosabb sorrend megállapításához az idei évtől a jelentkezőknek vagyonbevallást kell tenniük a felvételi lapon.
A kérelmek elbírálását előkészítő népjóléti irodát vezető Müller Csaba lapunknak elmondta, hogy a bölcsődei ellátás iránti kérelmek elbírálásakor előnyt élvez az a gyermek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát, egyedül álló szülő esetén három és félszeresét, valamint – az idei évtől kezdve – családja vagyona nem haladja meg a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket. Szintén nagyobb az esélye a bölcsődei elhelyezésre annak a gyermeknek, akit egyedül álló dolgozó, időskorú személy nevel, vagy családjában legalább három gyermeket tartanak el.
Az irodavezető szerint az elmúlt években a környezettanulmányok során több esetben kiderült, hogy a bevallott jövedelem nem fedezheti a tapasztalt életszínvonalat, a luxusingatlanok és gépkocsik fenntartását. Amennyiben a jelentkezés elbírálásakor ilyen esettel találkoznak, az iroda közigazgatási eljárás keretében az illetékes hatóságoktól – ilyen az önkormányzat adóirodája – információkat kér a család vagyoni állapotáról. A többi közt arra kíváncsiak, hogy mekkora a család kommunálisadó-kötelezettsége, vagy mennyi és milyen autó után fizet teljesítményadót.
Müller Csaba ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem minősül vagyonnak a lakott, forgalomképtelen – például haszonélvezettel terhelt, vagy elidegenítési tilalom alatt álló – ingatlan. Beleszámít a vagyonba a személygépkocsi, ha annak családban egy főre jutó értéke meghaladja az öregségi nyugdíjminimum húszszorosát (jelenleg 570 00 forintot), vagy együttesen számolva túllépi a nyugdíjminimum hetvenszeresét (1 995 000 forintot).
Az elmúlt évek gyakorlata szerint szeptemberi beíratás esetén a felvételi kérelmet május 15-e és május 31-e között kell beadni a népjóléti irodához, változás azonban, hogy ha valaki év közben szeretné igénybe venni a bölcsődei ellátást, a tervezett időpont előtt legfeljebb két hónappal korábban kell felkeresnie a szakirodát. A szigorításra azért volt szükség, mert sokan akár fél évvel előbb beadták a kérelmet, mivel tudták, hogy az ellátás megkezdésekor már nem lesznek jogosultak bölcsődei elhelyezésre. A kérelemhez szükség van a bölcsőde vezetőjének javaslatára, indokolt esetben környezettanulmány is végezhető.
Újdonság, hogy amennyiben a gyermeket nevelő szülőnek felróható okból a felvételről szóló határozatban megjelölt időponttól számított harminc napon belül nem veszik igénybe a bölcsődei ellátást, vagy a gyermek folyamatosan, elfogadható ok nélkül legalább harminc napot hiányzik, az önkormányzat megvonja az ellátást. Az elmúlt két évben több mint hatvan férőhelyet létesített az önkormányzat, ezzel jelenleg három intézményben összesen 279 gyermek ellátására nyílik lehetőség. A felvehető létszám azonban ennél lényegesen kisebb, hiszen erre csak az üresedések függvényében nyílik lehetőség.

Ám. 

A jelentkezési lap az önkormányzat honapjáról (www.hegyvidek.eu) is letölthető!