Kötelező tüdőszűrés

Tisztelt Hegyvidéki Polgárok!

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 59. §-a, valamint a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 19. §-ában foglaltak alapján a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Budapest főváros területén élő, bejelentett lakcímmel (lakóhellyel, tartózkodási hellyel) rendelkező 30 év feletti lakosság körében kötelező tüdőszűrő vizsgálat elvégzését rendelte el.

A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton részt vettek és azt igazolják, illetőleg azoknak, akik tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

A tüdőszűrő vizsgálat helye a XII. kerületben bejelentett lakcímmel rendelkező, 30 év feletti lakosságnak: Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet, Tüdőgondozó (1125 Budapest, Pethényi köz 2., telefonszám: 355-8322). A tüdőgondozó postai értesítőn rendeli be az érintetteket 2012. június 30-ig, az értesítőben jelzett időpontra.

Amennyiben a második értesítést követően sem történik meg a szűrővizsgálat vagy annak igazolása, akkor erről a tüdőgondozó tájékoztatja a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest I., II., XII. kerületi Népegészségügyi Intézetét, amely megteszi a szükséges intézkedést. Amennyiben a tüdőszűrés elmaradása felróható a kötelezettnek, a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. és a 218/1999. (XII. 28.) Korm. rend. 104. § alapján szabálysértési bírság kiszabására van lehetőség.

A kötelező szűrővizsgálat zavartalan lebonyolításához szükséges együttműködésüket köszönöm!

Dr. Tusor Gabriella jegyző