Százmillió lakossági zöldfejlesztésekre

Pályázatot írt ki a fővárosi önkormányzat Budapest általános környezetvédelmi problémáinak megoldására. A tervezett költségek legfeljebb 75 százalékáig nyújtható vissza nem térítendő támogatásra civil szervezetek, alapítványok, budapesti telephelyű közoktatási és felsőoktatási intézmények, valamint társasházak pályázhatnak, amennyiben Budapest közigazgatási területén kívánnak környezet- és természetvédelmi tevékenységet folytatni. A Fővárosi Környezetvédelmi Alap, amelyben mintegy 100 millió forint áll rendelkezésre, kizárólag a pályázat kiírását követően újonnan induló beruházásokhoz nyújt anyagi segítséget. Nem igényelhető támogatás a pályázó szervezet működtetésére, illetve a fejlesztéssel közvetlenül nem összefüggő eszközbeszerzésekre.
További feltétel, hogy a pályázónak nem lehet hatvan napon túl lejárt köztartozása, az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége, nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt. A civil szervezeteknek mindezeken felül kötelező regisztrálniuk a Fővárosi Civil Adatbázisba. Támogatásra számíthatnak az avar- és kerti zöldhulladék-komposztálás elősegítését célzó, valamint a fővárosi zöldfelületek létrehozásával, megújításával, gondozásával kapcsolatos programok, a helyi védett természeti értékek megőrzésére, eredeti, természetes állapotuk helyreállítására irányuló fejlesztések, fizikai védelmük kialakítása és ezen értékek bemutatása.
A szükséges dokumentáció, a felhívás szövege és a jelentkezési lap letölthető a www.budapest.hu honlapról, illetve személyesen átvehető a fővárosi önkormányzat ügyfélszolgálati irodájában (V., Bárczy István utca 1–3.). Beadási határidő: 2011. szeptember 12. A pályázatokat legkésőbb 2011. november 30-ig elbírálják.

MM.