Jonnek_a_parkolasi_zonak

Jönnek a parkolási zónák?

Az önkormányzat tervei alapján januártól ismét változás várható a Hegyvidék parkolási rendjében. A kerület két fizetési övezetét zónákra osztanák fel, a módosítás azonban a parkolási díjakat nem, csupán a helyi lakosok által igénybe vehető területeket érintené, ezáltal igazságosabbá téve a rendszert.

A kerületben található két parkolási övezetet két társaság üzemelteti. Az úgynevezett alapövezetben, vagyis a fizetős parkolási övezet nagyobbik részén a Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában lévő cég, a FÁBER Kft. vette át az üzemeltetés feladatait, míg a kiterjesztett zónában továbbra is a Centrum Parkoló Kft. üzemelteti a parkolóhelyeket, aminek igen egyszerű a magyarázata.
„A fővárosi önkormányzat által létrehozott parkolási társuláshoz kerületünk 2001-ben csatlakozott, akkor bíztuk meg a Centrum kft.-t a közparkoltatási feladatok ellátásával – mondta Csengeri János, az önkormányzat városgazdálkodási irodájának vezetője. – A tíz évre kötött szerződés az idén lejárt, a fővárosi rendelet alapján a közparkoltatási szolgáltatást a saját hatáskörünkbe kellett vonni. Az úgynevezett kiterjesztések esetében más a helyzet, hiszen e területeket nem 2001-ben, hanem 2006 február elsején nyilvánította fizetős parkolási övezetté a fővárosi közgyűlés. A szintén tízéves megállapodás csak 2016-ban jár le, ezekben az utcákban addig tehát továbbra is a Centrum parkolóőrei dolgoznak.”
A parkolási díjtételeket a változás nem módosítja, hiszen a parkolási övezetet határoló utcákat, az adott terület díjszabását, illetve a parkolási időkorlátozásokat fővárosi rendelet határozza meg. Az ad hoc jelleggel megálló autósokat csupán a fizetés módjában érinti a módosulás. A FÁBER Kft. által üzemeltetett területen kihelyezett automatáknál ugyanis nem lehet használni a Centrum részéről kibocsátott kedvezményes gazdálkodói parkolókártyákat, a kártyán lévő, még felhasználható egyenleg visszaváltható a Centrum ügyfélszolgálatain. A kedvezménnyel ugyanakkor továbbra is élni lehet a mobilparkolási rendszeren keresztül, ami lehetőséget ad a valós parkolási idő fizetésére is.
A díjfizetés rendjében és a tarifák mértékében a helyi lakosokat, illetve a kerületben tevékenykedő vállalkozásokat nem érinti semmilyen változás. Egy lakásra továbbra is maximum két autó kaphat engedélyt, az első ingyen, a második az eddigi feltételekkel. Január elsejétől csupán annyi szigorítás várható, hogy az engedély kiadásának az is feltétele lesz, hogy a kérelmezőnek Budapest területén egyetlenegy parkolási társasággal szemben sem lehet 30 napnál régebbi, nem vitatott tartozása, és az önkormányzattal szemben sem állhat fenn 30 napnál régebbi tartozása.
A Hegyvidéki Önkormányzat a két parkolási övezet zónákra való felosztását tervezi. A díjakat tekintve továbbra is két díjfizetési övezet marad, a zónákra felosztás csupán a helyi lakosokat érinti: a tervezet szerint mindenki csak a lakóhelye szerinti zónában tud majd díjmentesen vagy kedvezményesen parkolni, ha átmegy egy másik zónába, ugyanúgy fizetnie kell, mint bárki másnak.
„A zónákra való felosztás sokkal igazságosabb parkolási rendszert teremthet a kerületben – véli Csengeri János. – Az eddigi évek gyakorlata élesen elkülönítette a kerület lakosait: aki a parkolási övezeten belül lakott és kapott parkolási engedélyt, mindenütt ingyen parkolt a kerületben, aki az övezeten kívül élt, annak meg kellett fizetni a parkolás teljes díját, ha az övezeten belül kívánt megállni. Sok panaszt kaptunk, sokan nem értették, miért van ez így. A döntés mellett több érv is szól. A felosztás elengedhetetlen következménye, hogy lesznek olyan gépjárművezetők, akik vállalják az átparkolást, és lesznek olyanok is, akik nem. Ezáltal csökken a kerület belső forgalma, reményeink szerint könnyebb lesz parkolóhelyet találni, tisztább lesz a levegő, kisebb a környezet terhelése, így még élhetőbbé válik a kerület.”
Az önkormányzati képviselő-testület december 15-én szavaz a zónarendszer bevezetéséről. Ha a képviselők úgy döntenek, az új rendszer 2012. január elsejétől lép hatályba. Érdemes tehát figyelni a www.hegyvidek.hu honlapot, ahol azonnal elérhető lesz mind a szavazás eredménye, mind a zónákat ábrázoló térkép. Természetesen lapunk is részletesen közli az új rendszert érintő tudnivalókat.

Nyirő Norbert